Magie Penez, Milostna Magie & Kouzlo Zdravi

Rituál stredního pilieře

middle_pillar_cz
Harmonizácia

energetických centier


Rituál středního pilíře je starodávný rituál na vybalancování vnitřních sil a získání větší síly. Nejdříve proveďte malý kabalistický kříž a pak se postavte směrem k oltáři nebo na východ. Nadechněte se nosem a vydechněte ústy a to pětkrát za sebou a během dýchání si představujte velký světelný sloup, který prochází středem vašeho těla.

Pak přejděte svou pozorností znovu do korunního centra (fontanela); v indické tradici se nazývá také Sahasrára a v evropské tradici Keter a intonujte tato slova: „ "Já jsem" - EHIEH ASHER EHIEH nebo Om, Só Ham. Představujte si bílé světlo,, které proudí shora přes hlavu až do středního sloupu. Opakujte to celé desetkrát..

Následně přejděte do krčního centra (v magii známého jako Daat nebo podle indické rtradice je to Višudha centrum) Vyslovte jméno Boha 16-krát, protože toto centrum má 16 pod-center. V starohebrejštině se nazývá JHWH ELOHIM a v sanskrtu Prabhu DEVA. Představujte si přitom ffialové světlo..

Potom přejděte do srdečního centra (v magii nazývaného TIFERET nebo podle indické tradice Anahata) a vyslovte jména znalostí, poznání a moudrosti, což ve starohebrejštině Jznamená JHWH Eloah VE-Daat nebo Vedant Vivek vv sanskrtu. Vyslovte to dvanáctkrát a představujte si přitom zelené světlo,které prochází přes střed srdce.

Následně přejděte do genitálního centra (v magii nazývaného Jesod nebo podle indické tradice je to Muladhara), vyslovte tam boží jména, a to znamená Všemohoucí. Ve starohebrejštině se tomu říká Shaddai EL CHAInebo SARVA ZAKTIVATv sanskrtu, vyslovte to čtyřikrát a představujte si přitom červené světlo..

Pak přejděte k nohám a vyslovte slova ADONAI HA-ARETZ nebo PRABHU MAH (v sanskrte) a představujte si přitom černé světlo..Opakujte to celé třikrát. Tato slova znamenají Bůh země. Poté, co to uděláte, si představujte znovu světlo, které prochází přes náš střední sloup a intonujte naposled slova EHIEH ASHER EHIEH nebo Om, Só Ham. Toto cvičení se používá v západní tradici na harmonizaci svých energetických center a na dosažení rovnováhy.

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH