Použitie sigilu

Základy sigilové magie

Co je sigil?

Sigil (pochází z latinského slova „siggilum," což znamená „pečeť, znak," nebo hebrejského „seagull," což znamená „slovo, čin nebo prvek s duchovním účelem“) je symbol, který nám pomáhá projevit naše přání. Pro magické účely se může jednat o znak nebo obrazec, který reprezentuje naši tužbu a obsahuje její podstatu.

Praktické použití

Sigilová magie zahrnuje několik kroků. Aby byla úspěšná, musíte věnovat náležitou pozornost všem krokům:

  1. Definice přání
  2. Vytvoření sigilu
  3. Práce se sigilem (magické nabíjení sigilu energií)
  4. Finální splynutí (přenos sigilu do podvědomí)

Sigilová magie

1. Jak definovat svoje přání? Je velmi důležité věnovat pozornost správné definici toho, co skutečně chcete. Dobrá definice je stručná, jasná a pozitivní. Nemluvte o tom, co nechcete! Mluvte o tom, co chcete, o vašem vytouženém výsledku!

2. Jak vytvořit sigil? Nabízíme vám tu dvě jednoduché metody, jak si vytvořit sigil. Neexistuje žádný „dobrý" nebo „správný" způsob, jak ho vytvořit. Takže nemůžete ho vytvořit „špatně" nebo „nesprávně“! Musíte jet následovat svoje pocity, svou intuici.

Metoda 1: pro lidi, kteří upřednostňují práci se slovy.


Například chcete uspět v nějaké situaci a rozhodnete se, že klíčové slovo pro vaše přání je slovo „ÚSPĚCH." Prvním krokem je vyškrtnout písmena, která se vyskytují v daném slově dvakrát, to znamená, že budeme pracovat s písmeny Ú S P Ě CH (v našem případě nejsou žádná písmena uvedena dvakrát, proto nám zůstalo celé původní slovo). Následně zkombinujeme zbylá písmena do nějaké podoby tak, jak to pociťujeme za „správné" a „pěkné." Podívejte se na práci s písmenky na obrázku.

Pokud potřebujete opsat vaše přání více slovy, nepoužívejte formulaci: „Já chci...!" Já chci totiž v jazyku Světa znamená, že něco nemáte/že máte něčeho nedostatek, a že chcete v tomto svatu setrvat! Vždy byste měli svoje přání formulovat v přítomném čase a začínat je: „Já jsem…“

Sigil magie

Metoda 2: pro lidi, kteří upřednostňují práci s obrázky.


Budeme opět pracovat se slovem „ÚSPĚCH." Budete potřebovat několik listů papíru a pero. První krok je uklidnit se, takže si sedněte a relaxujte. Soustřeďte se co nejsilněji na svoje přání. Teď zavřete oči. Vezměte pero. Nechte svou ruku bloudit po papíru, bez vlastní intervence - jde o automatické kreslení. Dělejte to do té doby, dokud nepocítíte, že je třeba skončit - viz obrázek č.1. Následně znovu relaxujte, uvolněte se ještě víc a soustřeďte se na svoje přání. Potom se podívejte přímo na papír. Co je úplně první tvar nebo první část/věc, která upoutá vaši pozornost? Zvýrazněte ji - viz obrázek č.2. Potom tento tvar/část/věc překreslete na nový papír. Podívejte se na to a „opravte to" tak, jak to považujete za správné - viz obrázek č.3. Můj sigil se změnil na osobní symbol s významem, ale není to nevyhnutelné. Někdy je lepší nechat ho ve formě příjemného tvaru tak, že brzy zapomenete jeho význam…

sigil1
sigil 2
sigil

3. Jak nabít sigil energií? Vytvořením sigilu naše práce nekončí. Musíme s ním pracovat dále, jinak to nebude mít žádný smysl! Položíme tento sigil na nějaké viditelné místo tak, abychom ho mohli vídat co nejčastěji. Nesnažte se zapamatovat si váš záměr vždy, když se na sigil podíváte! Ve skutečnosti na něj musíte zapomenout. Nejlepší způsob, jak ho nabít, je procítit ho. Prociťte emoce vítězství. Jak byste se cítili, kdyby se vaše přání splnilo právě teď? Prociťte tento výsledek pokaždé, když se podíváte na sigil.

4. Jak spojit sigil se silami podvědomí? Slova a logika nemohou proniknout do vašeho podvědomí. Skutečnost je taková, že když do tohoto procesu zapojíte i mysl, dosáhnete opačného účinku - nemůžete uvěřit tomu, co neprožíváte v přítomnosti a kanál k našemu podvědomí je proto zavřený. Na druhé straně, naše iracionální část chápe obrazy a pocity a nestará se o to, jestli je něco „skutečné/možné" nebo není. Způsob je jednoduchý: vytvořte obraz za pomoci mysli a potom zapomeňte na jeho význam, takže mysl už nemůže zasahovat. Aktivovat sigil znamená dovolit obrazu vstoupit do našich hlubších úrovní a pracovat tam! Nejlepší způsob, jak to udělat, je v transu nebo v meditaci. Meditace a uvolněný stav by nám měly pomoct zastavit logické myšlení a nechat sigil pracovat.

Po ukončení tohoto procesu pozorujte situaci. Když máte pocit, že se účinek blíží, nechejte sigil odejít. Můžete ho např. spálit a popel zahrabat pod nějaký silný strom nebo nechat vítr, aby ho odvál do světa…

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.