Veštení

Runy

Bílá magie

Jedním z nejstarších systémů věštění je runové orákulum. Slovo "runa" znamená "tajemství" nebo "mystérium". Když staří Germáni začali psát, nazvali své písmo "runami". Každá runa symbolizovala nějaké mystérium a byla spojena s určitým esoterickým principem.

Máte nějakou otázku? Soustřeďte se na vaši otázku ... Klikněte pak na Runy Online.

Runa Mannaz

1. MANNAZ – VLASTNÍ JA:

V našem "vlastním Já" se nachází tajemství božského. Důležité je, abyste se pokusili správně rozpomenout na minulost. Nic nepředstírejte! Nestěžujte se na minulost! Přemýšlejte a zjistěte, kde se nacházejí skutečné problémy. Někdy potlačujeme bolestné problémy jen zdánlivými pseudo-problémy, abychom nemuseli myslet na to, co nás skutečně trápí. Neodmítejte cizí pomoc, pokud to s vámi myslí upřímně. To vycítíte svou intuicí. Vše o runách.
Runa Gebo

2. GIFU - PARTNERSTVÍ:

V partnerství se nachází klíč k vnitřnímu míru. Nenechte se nikým ovládat, ale ani nikoho neutláčajte! Dar vás posune dál. Mysl (porozumění, logika) a pocity se mohou vzájemně doplňovat. Pocit sebevědomí může růst. Pouze tehdy, pokud jste dost silnou osobností, dokážete být dobrým partnerem. Buďte vstřícný, věnujte se zájmem a přáním člověka, který vám je blízký. Nezapomínejte ani na zcela výjimečné partnerství: Patří sem ne vždy logicky pochopitelné partnerství, které se nacházejí mezi vaším pochopením, které je spojeno se zemí a vašim intuitivním úsudkem. Existují tedy partnerství, které se nedají vysvětlit logickým rozumem, ale jen intuicí. Vše o runách.
Runa Fehu

3. FEHU – ODMĚNA:

Bohatství a vliv vyvěrá z pramene, ze kterého můžete čerpat. Ale pozor: Chraňte se před mocí! Hojnost vám je k dispozici buď v obchodně-finančních vztazích nebo v osobním životě. Klíčí ve vás dobré nápady. Poslouchejte váš vnitřní hlas! Štěstí velmi nepokoušejte. Mohlo by se jinak přeměnit na smůlu. Přicházejí příležitosti na vzestup a růst. Vše o runách.
Runa Othila

4. OTHALAZ - ODLOUČENÍ:

Minulost se projevuje a ovlivňuje přítomnost. Je na čase zbavit se starých zátěží. Vzdejte se starých návyků - například kouření. Nyní je na to vhodný čas. Někdo něco zdědí, materiálně nebo duchovně. Možná přijdete k penězům. Nebo poznáte smysl svého života. Můžete dosáhnout to, co se jiným před vámi nepodařilo. Nebo můžete pokračovat v tom, co někdo jiný začal, ale nedotáhl to do úspěšného konce. Vše o runách.
Runa Uruz

5. URUZ - SÍLA:

Začíná nový cyklus. Něco se obnovuje, roste a zvětšuje. Potíže se zmírňují, nemoci se léčí. Nekritizujte se. Jste vitálnější, jak si myslíte. Přiznejte si vaši sílu a šikovnost! S dobromyslností a schopností vcítit se do jiných dosáhnete mnohem více než hrubou silou. Využívejte svou energii, ale rozhodně ne na povrchní věci. Použijte vaši sílu na to, abyste se dále rozvíjely! Stoupáte vzhůru. Vše o runách.
Runa Perth

6. PERTH - INTUICE:

Na tah přichází náhoda. Poslouchejte svou intuici a rozpoznejte, co vám chce být předáno. Akceptujte to. Pak z toho můžete udělat jen to nejlepší. Zůstaňte klidní a uvolnění. Nic neuspěchejte a nepodstupujte žádné riziko! Na vaší životní cestě vás čeká úspěch. Musíte se ale opravdu ubírat vaší skutečnou cestou. Jaký má mít průběh, to víte z vašeho nejhlubšího nitra. Nic si nenamlouvejte! Nevydávejte se však na cestu s nejmenšími překážkami. Na jedné straně to může být mnohem pohodlnější, ale nedovede vás k cíli. Vše o runách.
Runa Nauthis

7. NAUTHIS - BOLEST:

Příležitostně pociťujeme bolest, když si uvědomíme, že jsme následovali nesprávné cíle, které skutečně nebyly hodné naší námahy. Naučíte se vidět to, co skutečně chcete. Ruce svazující pouta budou přeťaté, namáhavé překážky odstraněny. V životě se můžete dostat úplně dopředu, i když to nebude vždy snadné. Musíte stát na vlastních nohou. Dělejte jen to, co opravdu chcete, ne to, co vám módní trendy a vaši blízcí prosazují. Dostanete to, co vám skutečně chybí. Vše o runách.
Runa Inguz

8. INGAZ – MARNOST:

Marná, pomyslíte si, byla vaše námaha. Ale mýlíte se! Nevzdávejte se příliš brzy, protože brzy uvidíte, že překážky, které se zdály být nepřekonatelné, pomalu zmizí. Těžké úkoly vypadají pro některé zoufale. Naberte odvahu! Zvládnete to! Je možné, že prožíváte těžké období, ale pomalu se ztrácí. I tak je to zbytečné, šeptá vám váš vnitřní nepřítel vždy znovu a znovu. Neposlouchejte ho! Pokud budete vytrvalí a trpěliví, vše důležité, co jste dosáhli, vám už nebude moci být více odebráno. Vše o runách.
Runa Algiz

9. ALGIZ - OCHRANA:

Obětavost se vám vyplácí. Poskytněte svým blízkým ochranu - a budete chráněni i vy. Pomáhejte jiným - a dostane se pomoci i vám. Nezištné jednání je pod "nebeskou" ochranou, pod Boží ochranou. Egoistické řízení vám sice "podaří" krátkodobé úspěchy, ale jako plán na delší dobu, se určitě nezdaří. Ideální čas něco nabýt nebo dosáhnout. Závist a nepřízeň vám nic dobrého nepřinesou. Vše o runách.
Runa Einwaz

10. EIHWAZ - OBRANA:

Mějte se na pozoru před útoky. Může být, že budete napaden. Nenechte se tím vystrašit: Máte sílu úspěšně se bránit. Nepřejícnost můžete využít ve váš prospěch tak, že ještě usilovněji budete následovat to, co je pro vás důležité. I když se vám někdy zdá, že do budoucna máte špatné vyhlídky, nejde to s vámi dolů kopcem. Na vaší životní cestě vás čeká úspěch. Chce to jen odvahu: Můžete se prosadit, a to i v případě zdánlivě silnějších. Nepřestávejte pozitivně myslet a nemrhejte vaší energií na destruktivní plány! Vše o runách.
Runa Ansuz

11. ANSUZ - MAJETEK:

Zažíváme to stále znovu: Materiální věci jsou pomíjivé. Tato runa poukazuje na nehmotný majetek a tím je autorita. S vaší autoritou můžete příznivě zaujmout vašich blízkých a nechat je pracovat pro váš prospěch. V mezilidských vztazích máte štěstí a můžete počítat s tím, že se vám dostane velkého uznání. V oblasti komunikace jste téměř neporazitelný. Nezneužívejte tento váš velký dar, jinak ho ztratíte! Předsudky nemají žádnou existenci. Můžete projevit odvahu a prosadit se. Jako vítěz zůstaňte moudrý a lidský. Vše o runách.
Runa Wunjo

12. WUNJO - SVĚTLO:

Pokud jste si vytáhli tuto runu, bude vám darované světlo: Dostane se vám porozumění a staré problémy budete vidět v novém světle. To, co vás velmi tíží, již nebude představovat až takový hrozný problém. Věci se mění - ve váš prospěch, k lepšímu. Pochybnosti se odstraňují. Vše se blíží k dobrému konci. V týmu docílíte obzvlášť velké úspěchy. Rodinné problémy, problémy s přáteli a v úzkém kruhu kolegů se dají vyřešit. Wunjo ohlašuje štěstí. Vše o runách.
Runa Jera

13. JERA - PODZIM:

V přírodě existuje neustálý koloběh vzniku - bytí a zániku. Tato runa vám slibuje úspěch, který jste si zasloužili. Získali jste ho usilovnou prací. Na "podzim" budete sbírat bohatou úrodu. Dostane se vám hojnosti. Ale opatrně: nekonejte unáhleně! Trpělivě počkejte, dokud skutečně nedozraje čas pro váš úspěch. Stojí před dveřmi. Na nemateriální úrovni znamená: S diplomatickou šikovností a schopností vcítit se do druhých vytvoříte mezilidskou harmonii. Vzhledem na podzim, jste mnohem mírnější. Vše o runách.
Runa Kenau Kano

14. KENAZ - JARO:

Říká se, že na jaře se Amor vydává na cesty. Ale "Jaro" lásky může mít vždy svou sezónu! Pokud si vyberete tuto runu, vypadá to pro vás pozitivně s láskou a vášní. Do vašeho života přicházejí skutečně velmi prudké časy vášně. Neztrácejte hlavu! Neriskujte, že byste mohli ztratit všechno, co máte rádi a co vám je tak drahé. V širším slova smyslu znamená tato runa dobrý čas pro obnovu. Nastal čas, kdy byste měli popřemýšlet o dosavadním průběhu vašeho partnerství. Nyní, můžete rozpoznat své chyby obzvlášť jasně a napravit je. To, co dnes uděláte, může zítra zachránit váš vztah. Chce to jen odvahu! Rozpoznejte zanedbání... nové šance využijte promyšleně! Skutečně se vám to vyplatí! Vše o runách.
Runa Tyr Teiwaz

15. TYR - ENERGIE:

Ve válečném jazyce Germánů znamenala tato runa vítězství po tvrdém boji. Dnes už nebojujeme bezpodmínečně s mečem a kyjem, ale stále s tvrdými údery. Vítězně se prosadíte, ale možná budete muset přinést i nějakou tu oběť. Můžete mít takový pocit, že s vámi bylo zacházeno nespravedlivě. Nevzdorujte, právě naopak vystupujte odvážné. Zvítězíte. Je velmi důležité, abyste svou energii soustředili přímo na cíl. Nerozptylujte ji zbytečně! Využijte vaši rozhodnost, abyste dosáhli svého cíle přímou cestou. Energii k tomu máte. Vše o runách.
Runa Berkana

16. BERKANA - ZNOVUZROZENÍ:

Vaše nespokojenost spočívá v tom, že některé věci ve vašem životě nejsou v pořádku. Ztratili jste svůj střed, ale znovu ho najdete, když si uspořádáte znovu svůj život. Z chaosu vzniká řád, který se znovu přetváří do chaosu. A z tohoto nepořádku ve vašem životě začněte plánovat váš budoucí život: Co je pro vás důležité? Co byste chtěli v životě dosáhnout? Začněte s tím už dnes: To, co dnes zasejete, můžete zítra sbírat. Těšte se na to. Vše o runách.
Runa Ehwaz

17. EHWAZ - POHYB:

Do vašeho života přichází pohyb. Bude zvěstováno něco nového. Může dojít k náhlým změnám. Možná budete muset náhle odcestovat. Pokud se nenecháte ničím překvapit, tak vaše budoucnost se bude ubírat pozitivním směrem. Nyní můžete dosáhnout pokroku jak v soukromém, tak v pracovním životě. Důležité je, abyste si vážili spolehlivost a věrnost. Zažijete období, ve kterém můžete stres a zátěž výborně zvládnout. Při všem elánu nesmíte propadnout hektiky, jinak bude vést nervózní neklid k neúspěchu, kterému by bylo lepší zcela předejít. Vše o runách.
Runa Laguz

18. LAGUZ – TEKOUCÍ VODA:

Někdy se svět rozumu a intuitivní fantazie nedá zcela spojit nebo propojit. Nyní prožíváte fázi, v níž se spojuje svět snů se světem každodenní tvrdé reality. Využijte tuto runu - "řeku" na to, abyste obzvlášť intenzivně vnímali vaše sny a v nich svěřeno poselství. Pokud jste zanedbali svůj deník snů, měli byste si ho znovu začít pečlivě vést, neboť nastává čas, kdy budete mít obzvláště důležité, živé sny s významným obsahem. Výkladu vašich snů věnujte mimořádnou pozornost. Dozvíte se důležité informace o vaší budoucnosti. Vše o runách.
Runa Hagalaz

19. HAGALAZ – DESTRUKTIVNÍ SÍLA:

Destruktivní síly jsou zjevné. Dokonce i když jste právě udělali pokroky, teď vám hrozí zklamání. V přeneseném významu - mohou z čistého nebe padat kroupy. Nevzdávejte se příliš brzy! Přijměte vaše potíže jako výzvy. Vyviňte úsilí a snahu, abyste je zvládli! Pak tyto negativní síly nezpůsobí žádné škody. Právě naopak: Stanete se silnějším, ne slabším. Porostete i sami ve svých očích a budete dělat úžasné věci. Starý sen se rozplynul jako bublina. Vyrovnejte se s realitou. Dejte šanci novým snem! Vše o runách.
Runa Thurisaz

20. THURISAZ – ZTRÁTA KONÁNÍ:

Pozor, pokud si vytáhnete tuto runu! Obdržíte zprávu o budoucím neštěstí. Bude to něco, jako kdyby brána do tmy byla otevřena. Leknete se a stáhnete se do svého nitra. To je rozumné. Ale neztrácejte v této fázi pevnou půdu pod nohama. Uvědomíte si, že špatné zprávy otevírají cestu pro nový začátek. To, co se jeví jako černá budoucnost, nemusí být až tak špatné. S pomocí rozvahy a síly překonáte překážky. Poslouchejte své pocity. Možná se ve vašem srdci probouzí láska. Překonejte falešnou ostýchavost, která vede k unavující ztrátě rovnováhy. Vše o runách.
Runa Dagaz

21. DAGAZ - PRŮLOM:

Radikální změny jsou možné. Buďte otevřený důležitým zprávám. Váš život dostane silný, nový rozměr tím správným směrem, bude to ve váš prospěch. Stojíte na důležitém životním přelomu. Možná učiníte úctyhodné pokroky v zaměstnání nebo v soukromém životě. Možná se tento průlom odehrává více na duchovní úrovni: Získáte skutečně důležité nové poznatky. Něco, co jste už dávno začali se může vyřešit k vaší spokojenosti. Všetko o runách.
Runa Isa

22. ISA - ZIMA:

Tak, jako v zimě všechno ztuhne, tak i ve vašem životě dochází k nějaké nečinnosti. Využijte tuto fázi a intenzivně přemýšlejte. Runa Isa představuje led, ztuhlé a zablokované pocity. Přehodnoťte své pocity. Nepřeháníte to někdy se sebeovládáním? Stůjte si více za svými pocity! Dbejte i na pocity vašich blízkých a nezaměřujte se jen na sebe. Isa je předzvěstí nečinnosti. Načerpejte sílu v době klidu, ale nepropadněte letargii. Plány, které jste si dnes vytyčili, můžete zítra uskutečnit. Vše o runách.
Runa Raidho Raido

23. RAIDHO - POROZUMĚNÍ:

Začíná pro vás dobrý čas porozumění nejen doma, ale i ve vašem okolí. Je zde hlášena nějaká cesta. Nemyslete jen na cestu spojenou s dovolenou nebo se stahováním, protože tato runa symbolizuje i cestu v přeneseném slova smyslu: Pohybujete se směrem k uskutečnění důležitého cíle, který jste už před dlouhým časem někde zaměřili. Jste na správné cestě. Možná se budete muset trochu víc snažit, abyste se k požadovanému cíli dostali. Důležité úmysly se nacházejí pod šťastnou hvězdou: Například vaše úsilí o zdravější život, o hobby a práci, o lásku a přátelství. Vše o runách.
Runa Sowilo Sowelu

24. SOWELA - SLUNCE:

Základy jsou optimálně postaveny. Umíte se prosadit a máte úspěch, v práci i v soukromí, v materiální či duchovně. Slunce vám dává intenzivní pocit života, vitalitu a životní sílu. Pokud jste si vytáhli runu soweit, můžete se připravit na nové, objasněny poznatky, především o vašem skutečném JÁ. Touha po seberealizaci je velká. Chcete být sám sebou, nechcete se podřizovat cizím představám nebo následovat vám cizí cíle jen proto, že slibují úspěch. Vše o runách.
Runa Odin

25. WYRS - NEPOZNANÉ:

Osud zaklepe na vaše dveře. Budete konfrontováni s tajemnem, se záhadným neznámém, s vaším celkem osobním tajemstvím. Víte jak ho odhalit? Z principu nebojujte proti osudu, ale pokuste se udělat z toho to nejlepší, co se někdy dá jen těžko změnit. Zůstaňte uvolněný a otevřený. Nechte vše nové, ať k vám přijde. Vše o runách. Vše o runách.

Máte udělat nějaké důležité rozhodnutí nebo nevíte, co byste měli v současné situaci dělat? Využijte naše dlouholeté zkušenosti. Pomůžeme vám!

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.