Bílá magie

Voodoo magie

je bílá magie

Ve voodoo magii se uctívají duchové, bohové a předkové, oslovují se a prosí o pomoc. Voodoo kněz se prostřednictvím velkých rituálů a modliteb pokouší vytvořit nejen spojení s Bohy, ale i duchy a bohy pozitivně naladit, aby se postarali o žádané věci.


Správně použitá Voodoo magie nám může přinést štěstí, úspěch, zdraví a ještě mnohem více. V naší praxi se Voodoo magie používá prostřednictvím modliteb k Bohu a s nositeli světla, tak aby se zamezilo všemu negativnímu. Tím se voodoo, pokud je správně použité, stává bílou magií.


Tento kontakt se vytváří v transu, kde se také určí i oběti pro realizaci objednávky. Máte nějaký problém? Vše o Voodoo! (Historie, Základní principy a Božstva).


Přesvědčte se sami o Voodoo magii a kontaktujte nás.

voodoo

Podstatnou úlohou bílé magie voodoo je její pozitivní působení a její snaha o dosažení a udržení harmonie. Především se však bílá magie voodoo chápe hlavně jako ochranná magie, která dokáže před škodami chránit osoby, rodiny, domovy a majetky.

Bílá magie voodoo

Platí, že: Vaše svoboda končí tam, kde začíná svoboda vašeho bližního. Bílá magie voodoo je tedy ohleduplná, společenská magie. Varování nikomu neškodit, je třeba brát vážně, neboť je ve váš prospěch. Neboť když škodíme našemu bližnímu, škodíme bezprostředně i sobě samému, a to přinejmenším podle magického principu, který říká, že všechno, co děláme, se nám vrátí zpět. Co se ale stane, když chceme odvrátit nepřítele a jeho vlastní špatnou sílu mu pošleme zpět? Musíme se pak obávat, že nás tato síla zasáhne zpět? Zcela určitě ne. Protože my tomuto nepříteli neškodíme, on si škodí sám. Vrátí se mu jen to, co poslal nám.

Je to podobné jako v příběhu o ještěrovi, tvoru, který byl napůl kohout a napůl had. Měl takový jedovatý dech, že vše, co mu bylo v blízkosti, usmrtil. Ještěr byl poražen tím, že bylo před něj postaveno zrcadlo a když se v zrcadle uviděl, praskl od své vlastní zloby. V tomto smyslu je bílý mág ten, kdo zabil draka, který ničí zlo s jeho vlastním jedovatým dechem.

Ochranná magie voodoo

Bílá magie

Ochranná magie začíná výběrem vhodného amuletu a pokračuje přes požehnání prahu v domě, při kterém se na vchodové dveře křídou napíší písmena C / M / B , až po kouzlo proti špatnému počasí, které má chránit dům před úderem blesku. Ještě i dnes se na mnoha místech umisťuje na hromosvod bouřkový kříž, který má ochránit dům před blesky.

Voodoo a bílá magie

Ochranná magie, léčení a zombie

Magie voodoo - spojení s božstvy a duchy. Tuto magii považuje většina lidí za temnou, negativní nebo ji dokonce popisuje jako ďábelskou. Takové uvažování však není správné. Voodoo magie už zachránila prostřednictvím léčebných rituálů velké množství životů.

V historickém povědomí Haiťanů má voodoo výjimečné postavení, protože hrálo důležitou roli na místě zvaném Bois Caiman, kde došlo k povstání, jakož i při pozdější revoluci, která měla mimořádný význam. Tyto události udělaly z voodoo jistý druh haitského celonárodního náboženství. Proto má dnešní voodoo určitou vojenskou symboliku, která se nevyskytuje v jiných afro-amerických náboženstvích.

Náboženství voodoo je někdy kritizováno jako nemorální náboženství, náboženství bez hodnotového systému nebo předepsaného kodexu chování. Ve své každodenní praxi však voodoo prosazuje sociální rovnost, rovnost mezi pohlavími, kulturní identitu, stejně jako ducha solidarity a vzájemnosti, všech univerzálních magických hodnot, které jsou životně důležité pro udržení společenské rovnováhy. Ve všech těchto oblastech znamená voodoo také spravedlnost.

Ochrana v Magii

Někdy se však situace může vyhrotit až do krajnosti: Často se stává, že voodoo praktikující obdrží žádost o "zombifikovani" (vytvoření zombie) nějakého neoblíbeného člověka, většinou jen kvůli hněvu, falešné pýše nebo zraněné ješitnosti.

Žádný voodoo praktikující, s rozumným smýšlením, by něco takového hrozného neudělal jen tak lehkovážně. Pro něco takového už musí existovat několik neuvěřitelně závažných důvodů a společenská soudní moc není v té pozici, aby dokázala tohoto pachatele odsoudit za dané zločiny a bez pochybností usvědčit zločince.

Teprve potom je taková opovážlivost pro provedení soudu tohoto zločince tímto způsobem opodstatněná, a však i tehdy byste ještě měli velmi pečlivě zvážit všechna pro a proti. Něco takového hrozného by nemělo způsobit žádnému člověku, bez ohledu na to, co by provedl. To je etika a morálka; musíme nést odpovědnost za své vlastní jednání, jakož i za svá rozhodnutí, také to i dokázat obhájit před svým vlastním svědomím, před sebou samým, a to i po mnoha letech a opakovaném přemýšlení o tom, zda bylo vaše jednání správně. Voodoo. Bílá magie.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.