pyramida

Meditace Pyramida

Říká se, že pokud někdo zvítězil během svého života nad mnohými lidmi, a někdo jiný jen nad sebou samým - tak ten druhý dosáhl mnohem většího vítězství, než ten první.
Tato meditace je určena pro lidi, kteří již meditují delší dobu. Touto meditací dokážeme procítit svou energetickou strukturu, která je spojena s našimi čtyřmi bytostmi. Tak lépe pochopíme a procítíme svou Duši.
Meditaci Pyramida děláme v tureckém sedu nebo na židli s rukama na kolenou dlaněmi směrem dolů. Nejdůležitější při ní jsou naše vnitřní duchovní procesy. Zklidníme mysl a odložíme myšlenky, zážitky a emoce. Vejdeme tak do meditace. Z pozice pozorovatele si projdeme své čtyři strany - pravou, levou, zadní a přední. U nich se nacházejí naše čtyři vnitřní Bytosti. Jsou strážci našeho osobního prostoru. Uvnitř se na úrovni kousek nad solar-plexem nachází naše Duše. Jako perla v mušli. Spojíme se s každou svou Bytostí. Můžeme je doslova procítit jako společnost zcela odlišných lidí, kteří jsou v naší blízkosti. Až tak, jakoby jemně tlačily na naši komfortní zónu. Následně se přemístíme na vrchol své pyramidy. Tak jako vidíte na obrázku, nachází se nad člověkem ve vzdálenosti přibližně 0,5 m od hlavy.

Přesně to je místo, kde se vynořují myšlenky. Negativní i pozitivní. Sledujeme, jak se pohybují, jak na sebe vzájemně působí a jak dokáží blokovat jedna druhou. Nám jde o kultivaci naší Bytosti, a tedy věnování se pozitivní vlně. Proto upřednostňujeme pozitivní myšlenky a negativní propouštímejen tak - do prostoru.

Potom opouštíme vrchol této pomyslné useknuté pyramidy a vystupujeme výše - na úroveň POZOROVATELE. Ten je odpoutaný od materiálního světa. Je nad myšlenkami, nad hmotou a nad vším pozemským. Na začátku, než se v této meditaci zorientujeme, sledujeme z ptačí perspektivy svou pyramidu - jakoby z letadla. Náš stav se mění, cítíme se zvláštně - jednoduše JINAK. Jako bychom opravdu byli v onom pomyslném letadle a ono, když je opravdu ve velké výšce, začne jednoduše platit fyzika a s tím spojené vakuum. K němu patří i stav beztíže. Cítíte to ?! To je stav POZOROVATELE a to vše spolu pomůže navodit úplný vnitřní klid, rozšířený stav vědomí a odstup od všech probíhajících procesů. Odtud jen pozorujeme zvenčí svou pyramidu a Duši v jejím středu.
Meditace pyramida
Zde, v této změněné realitě, je to místo, kde začíná nejdůležitější část meditace. Přiblížíme své Vědomí ke své Duši na úrovni pocitů. Ponoříme se přes vrchol pyramidy do jejího středu k "vajíčku" své Duše.

Doslova prožíváme ponoření se do hloubky jako při potápění se ve vodě. Jde to však jemně bez tlaku vody zevně na naše tělo. Energosenzitívni lidé procítí první mimosmyslové vnímání.

Přiblížíme se co nejvíce k "rozzáření vajíčku" své Duše a setkáváme se na úrovni hlubokých vnitřních pocitů. Na úplné SETKÁNÍ si však musíme počkat určitou dobu, než naše Bytost duchovně dozraje a automaticky splyne s Duší. Co je nejdůležitější - už i počáteční setkání se dají charakterizovat jako DOTEK Nirvany.

Díky meditaci PYRAMIDA jsme v přítomnosti, lépe chápeme svou strukturu Bytosti, a kultivujeme svou osobnost. Vždyť Duše je nejdůležitější částí naší Bytosti. Délka meditace není předepsána, doporučuje se 20 a později i 30 minut. Čas na ni si najdeme vždy tehdy, když potřebujeme a je to možné.
Pyramida schema

Images © sstresnakova I pmalenky

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.