Rituály, techniky a návody!

Černá magie

Boj mezi materiálním a duchovním světem

Magie jako taková je jen nástroj, jako vidlička. S vidličkou se mohu najíst nebo někoho nakrmit. Pokud vezmu do ruky vidličku a dostatečnou silou a rychlostí ní někomu vypíchnu oko, tak tato osoba zemře. To je přesně ten problém s námi a našimi vědomostmi. V našem vědeckém vývoji jsme se dostali na určitou křižovatku, kde není problémem, že naše planeta umírá a lidstvo bude pomalu, ale jistě vyhlazené. Mnozí lidé se to pokoušejí využít. Chtěl bych vysvětlit a objasnit hluboké souvislosti, které jsou s tím spojené. Jak pracují negativní síly a co můžete udělat pro to, abyste byli chráněni.

Tato lidská civilizace, jak ji známe nyní, se zrodila před 12 000 lety . Genetici už zjistili, že ženské geny jsou starší, než ty mužské. Když se díváte na vývoj embrya vidíte, že každé embryo se vyvíjí nejprve jako žena a až od určitého stadia se začíná měnit. Nejsme nejvyšší, duchovní nebo nejrozvinutější bytosti ve vesmíru. Naopak, ve srovnání s duchovními bytostmi jsme relativně na nízké úrovni.

Čierna mágia

Existuje přibližně 100 bilionů planet, na kterých existují lidské bytosti, s podobnými kulturami jako u nás na Zemi. Mnohem méně než 1% těchto civilizací se dokáže dostatečně duchovně rozvíjet, aniž se zničily! Většinou se humanoidní společnosti zničí a my se nyní nacházíme na téže křižovatce, na níž může ztroskotat i naše civilizace. To znamená, že tyto atomové síly, které máme k dispozici bohatě stačí na to, aby zničili veškerý život na této planetě Zemi. Naše sluneční soustava měla ještě jednu planetu, která měla název Phaeton . Byla větší než Země a v současnosti se nachází na místě, kde předtím existovala tato planeta, jen jeden pás asteroidů. Na této planetě Phaeton žili asi před 60 000 lety bytosti podobné člověku, dokud se tato civilizace sama nezničila. Přičemž bytosti žijící na Phaetonu byly technicky mnohem vyvinutější než jsou lidé na Zemi teď !!!

O této planetě existuje mnoho legend, které se bohužel i stali ... Více než 7 miliard obyvatel planety zemřelo v důsledku jejího zničení. Tato planeta byla obydlená mnohem déle než Země a společnost byla technicky, tak duchovně mnohem vyspělejší, a přesto byla zničena. Jsme součástí Boha, máme svobodnou vůli a Bůh respektuje naši volbu. Je na nás, zda zničíme lidskou společnost na Zemi nebo vyvineme na duchovně vyšší společnost.

Před 12 000 lety byli na planetě Zemi vysoce vyvinuté civilizace a i ty byly zničeny lidskou hloupostí (Atlantida a Lemuria). Můžeme vidět, že na této Zemi jsou do dnes znaky toho, že nás navštívili různé bytosti z jiných planet nebo že předtím musela být věda mnohem rozvinutější než dnes na to, aby dokázali vytvořit určité stavby. Např. Ollantaytambo.

Každý z nás má duši (božskou část, částečku mimo času a prostoru) a proto jsme duchovními bytostmi. Smyslem našeho života je vymanit tuto duši z reinkarnačních cyklu a tak dosáhnout osvícení. Pak se člověk zrodí na tuto Zemi z čisté lásky, aby pomáhal lidem. Rozdíl je v tom, že normální lidé jsou jako lidé ve vězení a bódhisattvové jsou ti, kteří mají klíč od vězení.

V každém z nás, ale i mimo nás, existují síly, které považujeme za negativní materiální síly. Tato materie v nás vyvolává starosti, strach a cítíme to ve svém nitru.

p> Každý z nás má v sobě tuto sílu, která pramení z hmoty a nazývá se Kakodémon (negativní myšlení). V každém z nás je i Agathodémon , který vychází z moci naší pozitivní lidskosti a duše. (Viz bod 5 vnitřních hlasů)

Existují síly, které nazýváme např. Satan (Lucifer, Abraxas) spolu s archonti (vládci světa), které se nás snaží odklonit od duchovní cesty. Boj mezi zlem a dobrem probíhá už celá tisíciletí. Přišli k nám už mnohé velké duše, jako Krišna, Imhotep, Ježíš nebo Buddha , které nás učili a zlepšili naši duchovnost. Negativní černí mágové se nám snaží ublížit, odvrátit nás od duchovní cesty nebo nás zabít, např. když tyto síly nechali ukřižovat Ježíše. Pokud se jim nepodaří zabít velkých mistrů nebo eliminovat jejich následovníků, tak se tyto síly pokaždé pokoušejí "propašovat" svých vlastních lidí do řad těchto velkých duší a vytvořit tak organizované náboženství. To znamená, že to, co nás učil Ježíš a křesťanství, jsou dvě odlišné věci. Křesťanství slouží vlastně tímto negativním silám. Mohamed byl člověk, který dosáhl velké osvícení. Muslimská víra tak, jak ji dnes kážou fundamentalisté, je negativní. Abychom to správně pochopili, v každé mši knize, jako je Korán nebo Bible najdeme mnoho pravdy, ale tato pravda je vždy zkreslená i negativními silami, které se později dostaly k moci. V tom smyslu, že pouze ti, kteří patří do jejich klubu, půjdou do nebe. Člověk by se měl řídit pouze určitými příkazy, které pocházejí od neduchovních osobností. Netřeba pouze slepě poslouchat, ale vytvořit si vlastní názor a hlavně se řídit svým vlastním svědomím. Říká se, že reinkarnace neexistuje. Že existuje jen jeden život a po smrti není nic. Pokud tomu lidé věří, tak jsou díky strachu poddajnější a negativně ovlivněni. Těchto lidí je pak možné využívat a ovládat jejich prostřednictvím strachu! Proto najdeme v mnoha sektách a náboženstvích mnoho pravdy, ale i mnoho nepravd. Mnohé z těchto negativních sil existují dnes v politice a způsobují různé krize. Zvyšování cen ve všech oblastech a samozřejmě války. Pokud jde o války, tak se jedná vždy o stejné vzorce. Strany se navzájem hecují, provokují a každá strana jasně deklaruje, že právě ona má pravdu a ostatní se mýlí.

Válka ve jménu demokrace

Podívejte se na války, které vedou USA. Jménem demokrace (DémonKrace!) Vyhasnou lidské životy a člověk s tím nemůže nic udělat. Kdysi to bylo také tak, že vedoucí síly na obou stranách byly v rukou černých mágů. Podívejme se na druhou světovou válku, kde Hitler, jakož i Stalin byli použití skupinou černých mágů, jako šachové figurky. Když si Hitler a Stalin uvědomili, že byli jen šachovými figurkami této skupiny černých mágů, setkali se a podepsali tajné dokumenty, kde bylo napsáno, že si budou navzájem pomáhat. Chtěli hledat Svatý grál a Šambaly, protože jen to jim mohlo pomoci vyprostit se z rukou černých mágů. To vysvětluje i to, proč Hitler a Stalin zabily tolik lidí ve své bezprostřední blízkosti, poté co si oba uvědomili, že byly jen šachovými figurkami. Pokud tedy sledujete příběh diktátora usmrcují lidi kolem sebe, můžete na základě toho předpokládat, že pochopil, kdo jsou lidé, kteří stojí za ním a zoufale se snaží osvobodit se, ale nedaří se jim to! Pravé osvobození je vždy jen duchovní. Hitler byl donucen zaútočit na Stalina a tímto silám bylo jedno, kdo vyhrál. Hitlera ohrožoval "muž v zelených rukavicích", člen tajné společnosti Zelený drak a proto začal válku s Ruskem. Samozřejmě doufal v to, že vyhraje. Černí mágové na celém tomto příběhu vydělali spoustu peněz. Titíž lidé dodávali oběma stranám munici i výzbroj a udělali si z toho velký byznys. Vždy se nějaké skupině vsugeruje, že právě ona je vyvolená.

Čierna mágia Satan

Foto © breakermaximus https://www.istockphoto.com I pmalenky

Hitler hlásal i německému lidu, že jsou vyvolení, a proto musí bojovat proti ostatním. To platí i pro izraelské nebo muslimské území nebo dnešní Ameriku. Vždy se říká, že my Američané jsme výjimeční a musíme šířit demokracii ... ale skutečné osvobození je vždy duchovní. To znamená, když člověk odhodí svou materiální podstatu, nebojí se smrti, pochopil, že neexistuje žádná smrt a skutečným osvobozením je nirvána. To znamená vyjít z reinkarnačních cyklu a stát se Bódhisattvou.

Mnozí lidé si myslí, že je v pořádku, když nic nedělají, ale není dobré nechat prostor negativitě. Každý se může ptát, co mám dělat a odpověď na to je velmi jednoduchá. Vykup svou duši, služ duchovnímu, které je v tobě. Udělej správnou volbu pro spiritualitu, lásku, moudrost a radost. Všichni jsme jedno a musíme se o sebe navzájem postarat. Musíme se duchovně rozvíjet, to znamená, že můžete např. meditovat, modlit se, věnovat se studiu svatých písem. Kromě toho studovat i vědecké výzkumy všech oblastí, všech kultur, protože všude je ukryt kus pravdy.

Pouze hloupí, nevzdělaní lidé jsou snadno ovladatelní negativními silami.

Negativní síly se v současnosti pokoušejí cezurovať a manipulovat internet tak, aby lidé nemohli získat přístup k určitým informacím. Tito lidé se také pokusí vyvolat 3. světovou válku.

Tato válka je naplánována na rok 2025, přičemž tento rok může být stále posunut. Tato světová válka vypukne, pokud lidé nebudou do té doby dost duchovní. Každý jednotlivec musí proto pracovat sám na sobě a starat se o svou vlastní spiritualitu. Spiritualitu v tomto smyslu: Já jsem věčná duše, procházím z jednoho života do druhého. Snažím se chránit zvířata, přírodu a zkrotit negativní materialismus, který je ve mně. Snažím se zkrotit mé strachy, moje negativní myšlenky a mé pochybnosti. Neustále uveřejňujeme knihy, o kterých si myslíme, že mohou lidem pomoci.

Můžete si samozřejmě přečíst i další knihy. Jde jen o to, abychom pochopili, že nejprve zde byl božský Duch a až potom skrze tohoto Ducha a energie vznikla hmota. Smrt neexistuje! Hmota musí zemřít, ale my přecházíme z jednoho života do druhého a jen prostřednictvím nevědomosti nás mohou ovládat černí mágové. Pokoušejí se získat světovou moc. Pokusí se o to na každé úrovni, proto musíte být opatrní a využívat svůj čas. Každý den meditujte, modlete se a čtěte různé duchovní knihy. Pokud nevíte, se kterou knihou byste měli začít, tak můžete začít s knihou Sensei ze Šambaly - 1. část nebo knihou AllatRa. Tyto knihy jsou k dispozici zdarma. Je to tam velmi dobře vysvětleny a myslím si, že pomůže každému. Samozřejmě doporučujeme také naši knihu Láska & osvícení: Magie jako životní styl (zatím dostupná v německém jazyce, na české verzi pracujeme: -)).

Satan (Seth, Abraxas)

Satan, Seth a Abraxas . Každý z nás má duši, část antihmoty nebo Boha v sobě samém a tato část antihmoty nebo Boha v nás dává hmotě život. Satan je zákon hmoty, zákon přitažlivosti, vzájemného přitahování se, který lze například na samotné materiální úrovni cítit i jako gravitaci. Naše tělo je náš dopravní prostředek, náš nástroj, jehož prostřednictvím můžeme poznávat tento svět a jehož prostřednictvím se můžeme dále rozvíjet. To znamená, poznat naše božské Já. Máme na výběr mezi dobrem a zlem, mezi materiálním a duchovním. Samozřejmě, že dobro není vždy tak snadné popsat, stejně jako ani zlo. Věci také nejsou černobílé, protože skutečné mistrovství spočívá v tom, že víme, co bychom měli v jakém čase a na kterém místě použít tak, aby to bylo pozitivní. Například hadí jed : pokud víte, při kterých chorobách, v jakém množství a na kterých místech je možné jej použít, může mít i hadí jed léčivý účinek. A přesně to je mistrovství. Naopak např. med . Když ho užijete příliš mnoho, tak to může při určitých predispozici vést k alergické reakci, a tím i ke smrti.

Jak v nás pracuje Satan, Seth a Abraxas nebo i systém (matrix)? Lidé velmi často říkají, že to jsou mé myšlenky. Něco takového jako "moje myšlenky" neexistuje. Okolo nás jsou čtyři elementy a čtyři bytosti, které v nás vyvolávají čtyři různé druhy myšlenek. Podrobně jsme se tomu věnovali v článku Pět vnitřních hlasů. Jde o to, jakou reakci, myšlenku nebo pocit si vybereme a co s tím uděláme.

Negativní nebo materiální síly hledají i subtilnější způsob, jak nás přezkoušet nebo nás vyvést z rovnováhy. Každý si už pravděpodobně všiml, že k nám většinou přicházejí negativní myšlenky. Například "Nestojím za nic", "Nedokážu to", "Je to příliš těžké", Nemohu to nijak ovlivnit "," To je pro mě příliš mnoho "," Nejsem dost pěkný / á "," Nemám dost štěstí "," Nejsem bohatý / á, nemám svaly, ... "nebo myšlenky, že někdo jiný nám chce něco špatného, ​​nebo že lidé kolem nás z jiných národů jsou z našimi nepřáteli.

Jiní jsou jiní, ale to ještě neznamená, že jsou horší. Každá sněhová vločka je jiná, ale neznamená to, že jedna sněhová vločka je lepší než druhá. A přesně to bychom se měli naučit respektovat. Každý je i osobním ztělesněním Božské lásky a každý může tuto Božskou lásku vyjadřovat jiným způsobem. Někteří psaním knih, jiní hudbou, další prací pro starší lidi nebo čímkoliv jiným. Každý má svou cestu, což je pro něj dobré. Jen myšlenky našeho materiálního Já, jakož i této satanské bytosti, Setha, Abraxasu jsou vždy negativní, což ještě neznamená, že bychom tyto negativní vnuknutí měli i následovat. Jsou tu, aby nás udělali silnějšími, stejně jako viry, které mohou skutečně posílit náš imunitní systém. Nesmíme se spokojit (být nečinný, neudělat pozitivní změnu ...) s naším osudem. Musíme se jednoduše pokusit vybírat si takové myšlenky, údaje, které jsou pozitivní pro nás, tak i pro ostatní. Čím více toho víme o nás a o světě, tím lépe jsme vyzbrojeni proti útokům Satana, Setha a Abraxasu.

Kanduk (energetický upír)

Dále existuje ještě i kruh zlatých klobouků, jsou to takříkajíc energetičtí upíři, kteří se nazývají i kandukovia. Existují bílí mágové, nazývaní Geliari kteří mají svého velitele jménem Etymón. To znamená, že tento Geliar má nejvíce zkušeností a má pod sebou 12 Geliarov. Tím se vytváří kruh síly. Úkolem Geliarov je chránit lidi před černými mágy nebo i před kandukmi, a to vytvořením energetické ochranné stěny, aby se lidé mohli svobodně rozvíjet a mohli se svobodně rozhodnout, zda chtějí být materialističtí nebo duchovní.

Kanduk jako energetický upír může člověku odčerpávat energii (pránu). Dělá to tak, že do nás zasadí semínka negativních strachů, představ nebo negativních energií. Netrénovaný člověk to přijímá jako svou vlastní představu, energii nebo strach. V tom okamžiku se na něj může kanduk nebo jeho podřízený lemboj energeticky napojit, a tak ho připravit o energii. Geliari a Etymóni se snaží na této neviditelné úrovni postavit ochrannou zeď, aby se lidé mohli svobodně rozhodnout a nepřišli o energii.

Momentální problém spočívá v tom, že v současnosti existuje mnohem více kandukov a lembojov, jak Geliarov a Etymónov. Před 100 lety byla situace ještě horší, bylo příliš málo lidí, kteří byli ochotni zasvětit svůj život službě Bohu. V důsledku toho poslední Geliari zanikly. Rád Geliarov byl obnoven teprve před 20 lety. V současné době existuje jen několik Geliarov, kteří stojí proti armádě více než 10 000 kandukov a černých mágů ...

Jelikož u kandukov a lembojov jde o akumulaci energie, snaží se to užívat si v deseti životech, které mají a ve kterých se mohou vědomě inkarnovat. Přitom ubližují stále více a více lidem. Lidé si velmi často berou svůj život z nevysvětlitelných důvodů. Například děti a mladí lidé vyskočí z okna, lehnou si pod vlak atd., Aby neušly před jistou smrtí. Obvykle za tím stojí takový kandukovia a lembojovia, kteří vnitřně a energeticky vedou lidi k smrti, aby se pak obohatili o jejich energii (pránu). V současnosti existuje více než 10 000 kandukov, kteří nás stojí ročně více než 100 lidských životů na jednoho kanduka. Stále více se to pozorováno iv církevních kruzích a také se uvádí, že děti a dospívající byli týráni nebo zneužívání.

Je to práce černých mágů, kteří i tímto způsobem doslova nasávají jejich energii, aby ji mohli využívat na své vlastní egoistické cíle a účely. Bílý mág akumuluje energii vždy v pozitivním smyslu, musí mít pod kontrolou své myšlenky a pocity. Co ještě neznamená, že nemůže mít negativní myšlenky, jen jejich včas zpozoruje a může je zastavit, přerušit nebo přepólovat, přetransformovat.

* Vícej o kandukoch a geliaroch: Anastasia Novych. Ezoosmóza.
* Vícej o devátem kruhu Satana
* Vícej o Ahrimanovi, Satanovi a Archontoch

9 kruh

9 kruh je elitní organizace, která praktikuje černou magii, aby zůstala u moci. Do tohoto 9. kruhu patří politici, milionáři a známé hvězdy. Tito lidé vykonávají černo-magické rituály, při kterých zneužívají a zabíjejí děti a pak je jedí. Znásilňují těhotné ženy a vytrhávají nenarozené děti z matčina lůna, aby je snědli, právě proto, aby získali tuto jemnou energii a sílu. Tito lidé zaprodali své duše ďáblu kvůli tomu, aby byli úspěšní a patřili k elitě. Tento 9. kruh je velmi krutým spolkem lidí, kteří patří k vrcholu elity, jako například: církevní hodnostáři, příslušníci královských rodin nebo politici a mnozí další. Je jich stále víc a víc. Stále častěji se zjištuje, že právě tito lidé jsou zapojeni do tohoto kruhu. Oběti nebo lidé, kteří jim byli v patách, byli zabiti a zničeni. Věci jdou dopředu velmi pomalu, jen nedávno tisk opět informovala o tom, že příslušníci církve, kteří se podíleli na těchto věcech, nebyly dosud potrestáni nebo pronásledováni. Níže uvedu ještě několik dalších linků, kde najdete ohledně toho bližší informace. Nejde tu tak ani o obviňování nějakých lidí, ale jde prostě o to, že jen tito lidé mohou mít moc, protože jsme naši moc předali do rukou politiků a jiných struktur. Musíme vzít svou moc opět do svých vlastních rukou, to znamená nečekat, že nám pomohou politici nebo někdo jiný.

Musíme pomoci sami sobě a ostatním, vytvářet si své vlastní kruhy, kde se lidé navzájem podporují a kde je lidskost vždy na prvním místě. Pouze ve společnosti, v níž se vše zveřejňuje nejen jednotlivci, na co se tyto peníze používají, ale zejména politici a velké organizace musí mít zveřejněny své účty. Abyste věděli, na co se peníze používají. Není možné, že běžný člověk například zapomene zaplatit 10 EUR finančnímu úřadu a dostane hned pokutu, a když banky přesouvají miliardy sem a tam, nic se nestane a nikdo nebude potrestán. A to je něco, co my lidé nebo občané již jednoduše nemůžeme a nesmíme více akceptovat.

Nejde o to, abychom vyšli do ulic, ale abychom převzali osobní zodpovědnost za svou vlastní spiritualitu a za svůj život a stali jsme se člověkem s velkým Č. Abychom pomáhali druhým, protože když jsme člověkem s velkým Č, staráme se o svou vlastní spiritualitu a pomáháme jiným lidem, tento svět se stává lepším a lepším.

 • Meditácia: Mágia lásky - Text
  Zaujmite pohodlnú pozíciu. Nezáleží na tom, či ležíte alebo sedíte; dôležité je iba to, aby ste sa cítili pohodlne a uvoľnili ste sa. Počúvate moje slová a uvoľňujete sa stále viac a viac. Nič nehodnoťte a na nič nereagujte. Ani vnútorne, ani navonok. Ak je človek na niekom závislý v láske, tak nedokáže v mnohých situáciách správne reagovať a láska sa nemôže ďalej rozvíjať. Láska potrebuje vzduch na dýchanie, láska potrebuje slobodu a radosť. Ak sa príliš silno zameriavate na partnera, tak v určitom okamihu to partnera doslova prevalcuje. Nikto nechce byť zodpovedný za šťastie alebo nešťastie toho druhého. Pomaly zatvorte svoje oči.
  S každým nádychom sa uvoľňujete stále viac a viac. Cítite váhu vášho tela, počúvate moje slová a uvoľňujete sa stále viac a viac. S každou sekundou, ktorá prejde sa dostávate do meditácie stále hlbšie a hlbšie. Cítite váhu vášho tela, ako tlačí na sedačku, kreslo, posteľ alebo akúkoľvek inú podložku a uvoľňujete sa pritom stále viac a viac. Veľmi, veľmi dobre. Kým počúvate moje slová, upadáte do hlbokého tranzu a ja vám pomôžem spojiť sa vedome s vašou dušou. Vaše telo dýcha ľahko a bez námahy.
  Hudba a moje slová vám pomôžu uvoľniť sa a odpútať od vašich starostí. S každým nádychom sa dostávate stále hlbšie a hlbšie. S každou sekundou sa ponárate do svojho podvedomia stále hlbšie a hlbšie.
  ______________
  Predstavte si, aké by to bolo, keby bola Zem živou bytosťou - našou matkou. Aké by to bolo, keby všetci ľudia, zvieratá a rastliny žili spolu v mieri, porozumení a harmónii. Predstavte si, že ste na svojom obľúbenom mieste v prírode. Toto miesto je jedným z tých, kde sa cítite dobre a môžete tu slobodne lietať. Je to priestor, kde sa cítite v bezpečí. Môže to byť aj oblasť, kde ste ešte nikdy neboli, ale radi by ste ju raz navštívili, ako aj priestor, ktorý dobre poznáte. Pozrite sa, čo všetko sa na tejto ploche nachádza a všímajte si detaily. Precíťte lásku, ktorá je na tomto mieste a ktorú vyžaruje celá príroda. Príroda je život, príroda je láska. Vy ste láska.
  Potom zoberte všetku svoju lásku, sústreďte ju do jedného bodu a pošlite ju
  Matke Zemi. Povedzte si, že Matka Zem je vaša skutočná matka. A teraz pošlite všetku energiu, ktorá je vo vás a okolo vás, do stredu zeme a počkajte, kým sa k vám vráti naspäť. Otvorte sa tejto láske a nechajte lásku rásť vo svojom tele. Počkajte, kým vám Matka Zem túto lásku opätuje a pocítite ju vo svojom vnútri. Ste dieťaťom Matky Zeme, ktorá vás miluje. Vo svojom vnútri si povedzte: „Matka Zem, ľúbim ťa“ a potichu počkajte na jej odpoveď.
  ______________________________
  Všetko je energia. Predstavte si, aké by to bolo, keby za každou energiou stála: inteligencia, múdrosť a láska. Nazvime túto energiu
  božským Otcom. Boh je v každom z nás, ako vedomie, svetlo a radosť. Všetci sme súčasťou Boha. Sme individuálnym vyjadrením božskej lásky. Potom prejdite svojou pozornosťou k nebeskému otcovi. Choďte svojou pozornosťou k mesiacu, slnku, hviezdam a k planétam. Povedzte si „Boh otec je môj otec“. Precíťte, ako vás obklopuje láska, precíťte, ako božské Ja a božská sila má na vás pozornosť, podporuje vás, pomáha vám v ťažkých situáciách a vždy bola a je s vami. Hlboko vo svojom vnútri viete, že ste nikdy neboli sami, pretože Boh otec tu stále bol. On cíti a vidí všetko, čo vy a všetci ostatní cítite a prežívate. Vracia vám naspäť vašu lásku a posiela vám svetlo. Zamerajte všetku svoju lásku do jedného bodu a pošlite ju do stredu galaxie/vesmíru. Alebo ju pošlite do stredu nášho Slnka. Počkajte, kým vám Boh Otec nepošle lásku naspäť.
  ______________________________
  Predstavte si, aké by to bolo, keby všetci ľudia boli navzájom prepojení láskou a porozumením. A dokonca ešte viac - predstavte si, aké by to bolo, keby všetci ľudia, ktorí vás milujú a chápu, boli vašou rodinou. Sústreďte všetku svoju energiu lásky do jedného bodu, pošlite ju všetkým ľuďom dobrej vôle a povedzte si pritom:
  Všetci ľudia, ktorí hľadajú lásku, svetlo a porozumenie, sú mojou rodinou.
  Títo ľudia nemusia byť len členmi vašej rodiny, ale môžu to byť aj ľudia, ktorých vy sami vnímate ako pozitívnych. Keď ste týmto ľuďom poslali všetku svoju lásku, počkajte na odpoveď. Započúvajte sa do ticha a jemnej hudby, ktorá hrá v pozadí a vnímajte, čo k vám prichádza.
  ______________________________
  Každý z nás je jedinečný. Ste jedinečná duša.
  Ste milovaní Božou Matkou a Božím otcom, pretože ste Božím dieťaťom. Precíťte hlbokú pravdu, ktorá je ukrytá v týchto slovách. Všetci sme láska, svetlo a vedomie.
  Teraz budem počítať do 3 a až potom, keď poviem 3, otvoríte svoje oči. Budete úplne prebudení, šťastní a uvoľnení. Začínam počítať.
  1. Zhlboka sa nadýchnite nosom a vydýchnite ústami.
  2. Začnite preciťovať celé svoje telo bez ohľadu na to, v akej pozícii práve ste..
  3. Ešte raz sa zhlboka nadýchnite nosom a vydýchnite ústami.
  Teraz znovu otvorte svoje oči. Ste úplne prebudení, cítite sa dobre a ste obklopení nekonečnou, životodarnou láskou.
Poslechněte si meditaci (magie lásky) a začněte s její pomocí ještě dnes vylepšovat své vztahy, hojnost a sebepoznaní!

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.