jasnovidectví

Věštění Jasnovidectví

Bílá magie

Praktické rady pro vaši praxi

Při věštění se nedá nic vynucovat. Najděte si potřebné ticho a uvolněnost, ve které dokážete vnímat svůj vnitřní hlas. Možná z toho budete mít pocit, že je to velmi složité, protože jsme obklopeni hektickou dobou, ve které je všechno velmi hlučné a v níž zapomínáme na "skutečné naslouchání". Ale i v této hektické době je možné najít klid a odpočinout si, tak jako skála při vlnobití. A v tomto klidu najdete cestu, na které se můžete ponořit do svého vlastního "JÁ".

Ale bohužel ve spěchu každodenního života zachycujeme i spoustu nepříjemných dojmů, a proto své věštecké předtuchy už často vůbec nevnímáme. Jde v první řadě o to, abychom se dostali znovu do klidu, zbavili se rušivých vlivů a začali poslouchat svůj vnitřní hlas. To vše se dá nacvičit.


Věštění, Vykládání karet, Předpovídání budoucnosti:
Kontakt

Vesteni

Věštění a jasnovidectví

Změněný pohled na věc ovlivňuje i pohled do budoucnosti, který se v každém případě také počítá k bílé magii. Pohled do budoucnosti nám dovoluje rozvíjet magické strategie tak, abychom obrátili naši šikovnost pro dobro věci. Praktiky bílé magie napomáhají trénovat i naši intuici. Víme dříve a více jednoznačně, co dokáže s našimi blízkými pohnout, co skrývají a v co doufají, nakolik se my umíme podívat hlouběji a jimi předstírané masky již nejsou žádnými překážkami.

Předpovídání, Jasnovidectví: Cvičení

Najděte si pár minut pro sebe, tak aby vás nikdo nerušil. Uvolněte se a přemýšlejte: Jak dosud probíhal váš život? Udělali jste v nedávné době nějaké důležité rozhodnutí? Nebo se před nimi teprve nacházíte? Jak mohou tato rozhodnutí ovlivnit váš budoucí život? Představte si, že stojíte na nějaké křižovatce. Před vámi se nachází mnoho cest. Jen vy se můžete rozhodnout, kterou cestou se budete ubírat a jak to bude dál pokračovat ve vašem životě.


Máte problémy udělat nějaké rozhodnutí? Nevíte, jak by měl vypadat váš další krok nebo jaké následky bude mít vaše jednání? Pomůžeme vám nahlédnout do možné budoucnosti a budeme vás provázet v procesu rozhodování. Zkuste si představit, kolik věcí byste udělali jinak, kdybyste věděli, jaké následky to bude mít. Právě toto vám pomůžeme uskutečnit.Buďte odvážní! Dokažte, že máte fantazii. Představujte si nejrozličnější scénáře vaší budoucnosti. Vciťte se do toho, jak byste se mohli cítit v této nebo jiné situaci. Můžete si vybrat, kterou cestou se chcete dále ubírat.

Vaše nejniternější pochopení vás samých, kým vlastně jste, je nedílnou součástí vašeho vnitřního klidu. Když ztratíte kontakt se svým vnitřním klidem, ztratíte kontakt i sám se sebou.

Věštění, Jasnovidectví, Vnuknutí:

nábožensko - duchovní umění


Existují nejrůznější způsoby věštění. Ať už si vyberete jakýkoliv způsob věštění, všechny mají jeden společný cíl: Otevírají nám dveře do zapomenuté a potlačované reality. Pokud se k této jiné formě reality přiblížíte, mějte prosím na paměti: Ve všech kulturách a náboženstvích se nacházejí určité formy věštění a vždy mají nábožensko - duchovní podstatu.

Stacks Image 3163

Důkladně se připravte předtím, než začnete s vlastním předpovídáním budoucnosti. Informujte se o různých metodách věštění a věnujte jim potřebný čas.

Intuitivně se rozhodněte pro tu metodu, která vám je nejpříjemnější. Předtím než začnete pracovat, měli byste si vámi zvolenou metodu důkladně prostudovat.

Doporučuje se najít si klidné místo, na kterém vás nebude nikdo rušit. Zvědaví nebo dokonce škodolibí pozorovatelé jsou vším jiným, než dobrým předpokladem pro umění věštění. Pracujte na klidném a pro vás pokojném místě, na kterém můžete v klidu rozjímat a ponořit se do sebe, když chcete předpovídat budoucnost.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.