Co to je meditace?

Meditace

Co je to meditace?

Meditace: co to je?

Na začátku „meditovat“ znamená vejít do sebe samého, uklidnit se a uvolnit se. Tím se obnoví soulad mysli a citů, meditující se od prvního dne cítí lépe a uvolněněji.

V normálním životě to vypadá následovně: tlak na lidi se neustále zvyšuje, média, práce, rodina atd. živí vysoká očekávání. Ve snaze čelit tomuto tlaku sahá víc a víc lidí po alkoholu, drogách, lécích atd. Ale to člověka ve skutečnosti neposune dále, naopak ho to ještě víc zničí, to znamená, že jde o destruktivní chování.

Pro mnoho lidí je dnes těžké vymanit se z jejich každodenního života, který sestává ze zvyšování informačních toků, ze stresu, hektiky a jednoduše musí fungovat. Mysl bez přestání krmí neustále se opakujícící myšlenkové vzorce a nedovolí jí zastavit se. Tento stav nazýváme stav „beta.“ Člověk je napjatý a pozornost upírá převážně na vnější věci. V tomto stavu je nemožné uvolnit se a nechat svoji vlastní mysl odpočinout.

Abychom dosáhli toho toužebně očekávaného uvolnění, pokoje a rozvahy, učíme se při meditaci uklidnit svoje myšlenky a jdeme se svou pozorností dovnitř.

Zabýváme se našimi myšlenkami a pocity a uvědomujeme si, co je myšlenka a/nebo pocit. V meditaci se učíme kontrolovat svoje pocity a emoce, učíme se je dokonce i usměrňovat a změnit je na pozitivní.

Meditace začíná nabytím schopnosti uvědomovat si stále víc a víc sama sebe na všech úrovních myšlenek, pocitů, vjemů a činů a vnímat hlouběji a hlouběji. Prostřednictvím meditace najdeme klid, uvolnění a rovnováhu. Tento stav se nazývá stav „alfa.“ Člověk je uvolněný a svou pozornost zaměřuje převážně dovnitř.

Meditace

Jak meditovat?

Zaujmeme takovou tělesnou polohu i duševní postoj, který nám podstatně ulehčí dosáhnutí přesně toho, co skutečně chceme. Z praktického hlediska je meditace cvičení, při kterém se člověk v uvolněné poloze vsedě nebo vleže intenzivně soustředí na jednu jedinou věc a vnímá niterné procesy.
Rušivé prvky zvenčí, jako jsou zvuky a myšlenky, které při tom člověku procházejí myslí, člověk sice vnímá, ale dále se jimi nezabývá, a pokaždé se vrátí zpět k tomu, na co se právě soustředí. Může to být například nějaká část jeho těla nebo se soutředí na svůj vlastní dech. Při tom člověk celkem vědomě vnímá některou část těla nebo nadechování a vydechování.

Meditovat můžeme v různých polohách. Pro začátečníky je vhodná ležící nebo sedící poloha, například na židli, na začátku se ale doporučují i různé jógové ásany. Skutečná poloha těla přitom není až tak důležitá, jako práce s pozorností. Začínáme naši mysl, myšlenky a pocity pozorovat a uvědomovat si je. Pokud pociťujeme napětí, pokusíme se zjistit, proč ho cítíme.
Například: Je moje tvář napnutá? Pokud ano, proč? Možná proto, že mi něco řekl můj šéf/moje žena? Proč mám stáhnutý žaludek? Možná proto, že se bojím o svoji práci nebo mám obavy z budoucnosti? Proč jsem nepokojný? Možná proto, že nevím jak dál? Proč mám depresi? Možná proto, že jsem se pohádal se svou ženou/svým mužem?

Pokud vím celkem přesně, co mě trápí a proč mě to trápí, mohu se této negativní věci zbavit. Jak? Existují 2 možnosti:

1. Buď mám věci pod kontrolou a potom si v meditaci řeknu: „Přijímám to a změním to.“


2. Nebo věci pod kontrolou nemám a potom tyto věci odevzdám vyšší moci, životu a Bohu.


Ale co když nevěřím v něco vyššího?

"Bože, dej mi pokojnou mysl, abych přijal věci, které změnit nemohu, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu a dej mi moudrost, abych rozlišil jedno od druhého."
Modlitba znamená, že hovořím k Bohu. Meditace znamená, že Bohu - životu - vyššímu vědomí naslouchám. Potom dále velmi pozorně sledujeme proudy svých vlastních myšlenek, abychom zjistili, odkud pocházejí.

Potom si celkem jednoduše řeknu, že negativními pocity a myšlenkami škodím sám sobě. A abych dokázal být šťastný v přítomném okamžiku, všechny svoje starosti nechám jít. Samozřejmě je mnohem jednodušší to říct a napsat, než realizovat. V praxi „nechávám jít" do té doby, než nezmizí všechny blokády, strachy a napětí. Až potom začínají skutečné meditace a astrální cestování.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.