Rituály a návody

Bílá magie

Setkat se s vlastním stínem a poznat sebe sama.


Co je skutečně bílá magie? Jaký je rozdíl mezi bílou a černou magií? Jak funguje voodoo? Existuje Bůh? Existují skutečně duchové a démoni? Které nábožensví je správné nebo nesprávné? Co následuje po smrti?


Takovými i podobnými otázkami se budeme zabývat na této webové stránce. Budete zde prezentovat náš pohled na věci a v komentářích nám můžete vyjádřit své názory. Nebudeme se snažit vám vnutit náš pohled na věc ani vás přemlouvat.


Abychom mohli bílou magii efektivně vykonávat, musí být nejprve naše vlastní schopnost soustředit svou pozornost natolik rozvinutá, aby naše vědomí mohlo vstoupit do stavu transu. Toho je možné dosáhnout v několika fázích: úplnou nehybností a uvolněním těla, nereagováním na vnější ani na vnitřní podněty, myšlenky a pocity, regulací dýchání, zastavením duševní činnosti, koncentrací na nějaké zvuky, koncentrací na nějaký předmět, koncentrací na duchovní obrázek a meditací.


Bílá magie směřuje spíše k dosáhnutí poznání a k všeobecnému pocitu důvěry ve vesmíru. Úmyslem je pomoci sobě i ostatním a také vidět v ostatních vědomí a tím i seb sama. Techniky černé magie jsou víc o získání moci a zrcadlí základní přesvědčení magie v moc sebe samého. Mág věří v sebe a svoje schopnosti. Výsledky s největší pravděpodobností nejsou odlišné, protože tyto cesty se střetnou v nějakém bodě, který ale není možno popsat. Co je bílé, co je černé? To je samozřejmě velmi relativní, protože to vždy závisí na úmyslu a konkrétní situaci.


V souvisloti s bílou magií jde o etické hodnoty, ideály a energii. Ale každé světlo vrhá i stín.


Bílá magie znamená také tvrdou práci na sobě samém! Když chci změnit vnější okolnosti, musím změnit i sebe sama. Bílou magii může zvládnout jen ten, kdo pozná a ovládá sám sebe!


Nejdůležitější magická práce, která se vykonává, má dva aspekty. Zaprvé je to experimentální studie skutečných technik, na rozdíl od obyčejné symboliky magie a bílé magie. Metody magie tvoří celé čtyři příběhy a ve všech kulturách jsou značně jednotvárné. Je na čase přinést je na světlo a začít je využívat. Zadruhé - důležité je vytvořit něco, co by se dalo nazvat „duchovní magie nebo bílá magie.“

Bílá magie

Magie musí mít svůj vlastní pohled na svět, svoje vlastní názory a vlastní filosofii. Vždy převládala tendence, podle které se magie považovala za starověké umění. Všechny šamanské systémy samy udržují to, že část této energie a poznání by měla vycházet z původních tradic. Dokonce i astrofyzika a biologie podporují mýtický pohled na svět..


Bílá magie však nenabízí jen ochranu. Různé podoby milostné magie patří taktéž k bílé magii, jakož i kouzlo rozchodu partnerů, anebo když se láska vytrácí a chcete, aby se znovu oživila. Pomocní zdravotní rituály jsou též kouzly bílé magie, tak jako vzpomínané kouzlo s ochranou, které zaručuje, že nepřítel se začne smažit ve své vlastní zlobě. S pomocí bílé magie se dají taktéž zmírnit starosti a strach a to tak, že se síly zviditelní a tím se změni pohled na přítomnost. Bílá magie funguje jako zesilovač. Proto si dávejte pozor na to, na co v průběhu rituálu myslíte! Pokud myslíte na to, že: „Dokázal jsem to! Já jsem úspěch! Já jsem zdraví!“ Potom to tak i bude! Pokud si ale myslíte, že: „To nemůže nikdy fungovat! Jsem hlupák!“ atd., také se to projeví! Více o bílé magii a voodoo

V případě zájmu o absolvování nezávazného telefonického rozhovoru nebo o kontaktování e-mailem klikněte zde.

Bílá magie: Obecné informace a rady

  • Zodpovědný bílý mág nebo čarodějnice, kteří se chtějí zabývat výlučně bílým uměním, si musí zas a znovu klást otázku, jaké důsledky má jejich práce. Mágovi se všechno vrátí nazpět. To je zákon akce a reakce a takový je i zákon karmy. Protože bílá magie, tak jako i dobré a správné skutky, jsou základem pro pokojné soužití.

  • Mágem se stává ten, přes kterého magická síla působí i bez kouzel. Potom vládnou kouzla všude tam, kde se mág nachází. Mág praktikující bílou magii dokáže prostřednictvím řízení myšlenek, pocitů a vůle ovládat magii a čáry. Nejdůležitějším nástrojem je tedy samotný mág a hloubka jeho znalostí.

  • Bílá magie se především uplatňuje, aby se předešlo škodám a vytvořila se ochrana. Avšak tato praxe je velmi proměnlivá. Magií ovládáte síly, které ovlivňují váš okolní svět. Zvažte, zdali byste dokázali žít se všemi následky.

  • Hlavní zásada je taková, že bílá magie se zakládá na určitých poznatcích. Nejde o to ovládat určité rituály, ale celým svým srdcem věřit v život, energii a vědomí. Je to poznání, že všechno je vědomí. Je to poznání o původu bílé magie.

  • Předtím, než začnete praktikovat bílou magii, měli byste mít jasno v jejích možných následcích. Dopředu si promyslete, co činíte. Každý rituál si pečlivě připravte. Znamená to, že magii byste měli umět ovládat za každých okolností. Až potom vám bude uznána svoboda dělat to, co dělat chcete. Tato svoboda je omezená především tím, že byste neměli bílou magií nikomu škodit. Voodoo magie…

Všichni jste zváni, abyste získali v našem chrámu hluboké duchovní zážitky. V prostorách našeho centra najdete rovnováhu, klid a nové podněty.

Bílá magie Semináře

Semináře

Bílá magie Centrum

Centrum

Bílá magie Tým

Náš tým

Náš tým, stejně jako mnozí další na tomto světě, se snaží přinést boží světlo blíže k lidem. Pomáháme našim klientům, aby žili ve zdraví, rovnováze a radosti.


Bílá magie je neutrální nástroj. Magie sama o sobě není černá ani bílá. V rukou dobrých a inteligentních lidí pomáhá k většímu poznání, lásce a léčení. V rukou egocentrických lidí se stává nástrojem zmatku, utrpení a šíření bolesti. I nůž se dá použít ke krájení chleba, a tak s ním udělat něco dobrého. Nebo se z něj může stát také nástroj k zabíjení. Nože jako takové nejsou dobré nebo zlé. Pouze v rukou lidí se ukáže, jaká je jejich „barva.“


V konečném důsledku jsou to velmi osobní události a zážitky, které nás k tomuto úhlu pohledu přivedly. Chtěli bychom vám ho zprostředkovat v naději, že vám to pomůže najít odpovědi na vaše otázky nebo vám možná ukáže i nový pohled na věci. Jste srdečně zváni zúčastnit se diskuze o bílé magii a voodoo.

Mágova cesta je aktivní, bojová, sebevědomá, badatelská a cílevědomá.

Nikdy nemluv o sobě.
Tvé chování budiž přirozené.
Ovládej se.

Očekávej to, o co požádáš.
Poznej své pravé Já.
Tvoje víra budiž neotřesitelná.

Varuj se zlozvyků.
Nikdy nezahálej.
Mysli pozitivně.
Žádej to, co potřebuješ.

Bílý mág je mistrem svého života. Být mistrem svého života znamená - být vnitřně nezávislý a neovlivnitelný vnějšími okolnostmi. To ale znamená i nepřenášet svoje chyby, neúspěchy a nedostatky na ostatní…


Ale i mistr bílé magie dělá chyby. Rozdíl mezi ním a jeho žáky je pouze v tom, že on nechce svoje chyby přenášet na nikoho jiného.


Když se vám něco ve vašem životě nelíbí, potom zanechejte tuto situaci, naučte se tuto věc milovat nebo něco změňte. Všechno ostatní je plýtvání energií! A bílý mág musí umět energii řídit a ovládat!


Bílá magie Informace. Rituály milostné magie.

Bílá magie začíná u vás samotných. Až když sami víte, jak používat svoje schopnosti, budete umět nastolit kolem sebe potřebnou energii a uvést ji do pohybu. Až když začnete poznávat svoje silné a slabé stránky, budete se umět otevřít ostatním lidem a zkušenostem a lépe jim porozumět. Bílá magie je poznání.


Bílá magie: Čarodějnice musí být otevřená problémům ostatních. Musíte se zajímat o ostatní a jejich pohnutky. Tak se mnoho naučíte o lidské duši. Nějaký problém se svým přítelem nemůžete vyřešit jen tím, že se budete soustředit jen na svoje vlastní pocity. Takto byste bloudili stále v jednom kruhu! Až když se pokusíte porozumět tomu, co se ve vašem příteli odehrává, jak on vidí vás a vaši situaci, budete o krok blíže ke skutečnému vyřešení tohoto problému. Bílá magie vám při tom pomůže!


Bílá magie Rituály. Spojování partnerů.

Bílá magie

Pravidla bílé magie


Stacks Image 47
Poznat sebe sama. Já jsem vědomí, světlo a radost.
Stacks Image 73
Stále číst duchovní literaturu a svaté knihy.
Stacks Image 74
Meditovat. Být teď a tady!
Stacks Image 105
Uvědomovat si svoje dýchání a zdravě se stravovat.
Stacks Image 139
Trénovat své tělo.
Stacks Image 176
Těšit se ze života. Oslavovat život.
Stacks Image 199
Být soustředěný. Dělat to, co děláme, pozorně, bez vedlejších úmyslů!
Stacks Image 202
Vždy vědět, co říkáte a proč to říkáte.
Stacks Image 205
Neustále vyhledávat a navštěvovat duchovně založené lidi, mistry a také svatá a mocná místa.
Stacks Image 208
Nikdy se nepřestávat učit.
Stacks Image 211
Žít v rovnováze.
Bílá magie magický meč

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.