Bila Magie

Tarot

Tarot

Bílá magie

Tarot je sada karet, která se skládá ze 78 karet. Tyto karty jsou rozděleny na 22 karet Velké a 56 karet Malé arkány (= z latinského slova arcanum, které znamená Tajemství). Velká arkána tvoří srdce Tarotu. Tarot může v bílé magii sloužit jako klíč pro komunikaci s naším podvědomím, abychom odhalili naše podvědomé a skryté síly.

Máte nějakou otázku? Soustřeďte se na vaši otázku... Klikněte pak na Tarot Online.

BLÁZEN (0)

Stojí jako novorozené dítě na počátku života, respektive v procesu vývoje. Všechny šance a rizika leží teprve před ním. Začíná svou cestu bez předchozího zatížení. Vše o tarotu.

MÁG (I)

Poukazuje na to, že přání postupně nabývají svou reálnou podobu. Život může být více aktivní. Vše o tarotu.

VELEKNĚŽKA (II)

Upozorňuje na vlastní vnitřní znalosti. Učí nás jak vyjadřovat své pocity a zároveň umět přijímat pocity. Vše o tarotu.

CÍSAŘOVNA (III)

Je spíše laskavou mateřskou vychovatelkou, která umí stanovit pevné hranice navenek, ale nevystupuje autoritativně. Vše o tarotu.

CÍSAŘ (IV)

Poukazuje na to, jak důležité je umět převzít odpovědnost. Samozřejmě, je autoritativní, ale autoritu vykonává spravedlivě a zůstává vždy tolerantní. Vše o tarotu.

VELEKNĚZ (V)

Nepoučuje, právě naopak, zprostředkovává důležitá pravidla pro cestu životem - zcela stejně jako dobrý učitel. Vše o tarotu.

MILENCI (VII)

Symbolizují první kontakt s opačným pohlavím - a odchod z rodičovského domu. Vše o tarotu.

VŮZ (VII)

Znázorňuje aktivní přijetí samostatnosti, vědomý začátek života ve své vlastní režii. Vše o tarotu.

SÍLA (VIII)

Znamená sílu, ale i radost. Příležitosti nevyhnutelně přicházejí ke každému z nás - a člověk je dokáže zvládnout. K aktivnímu zvládnutí života se všemi jeho problémy patří i inteligentní ovládání vlastních vášní. Vše o tarotu.

POUSTEVNÍK (IX)

Zvěstuje duchovní změnu: Člověk se už nesnaží v první řadě o materiální zabezpečení, ale spíše o vnitřní hodnoty a zamyšlení se nad sebou samým. Vše o tarotu.

KOLO ŠTĚSTÍ (X)

Točí se dál a nabízí nové příležitosti, které je třeba využít. Vše o tarotu.

SPRAVEDLNOST (XI)

Vyžaduje odpovědnost a chce vědět, co a proč bylo provedeno. Jde o to, aby byly různé síly znovu uvedeny do rovnováhy. Vše o tarotu.

OBĚŠENEC (XII)

Nepředstavuje šibenici, ale mnohem jiný způsob nazírání na věci, který s sebou přináší i nové poznání. Vše o tarotu.

SMRT (XIII)

Neznamená konec života, právě naopak začátek nového období a rozloučení s dosavadními způsoby myšlení. Vše o tarotu.

MÍRNOST (XIV)

Znamená nový začátek. Stávající síly se mohou nově promíchat a mohou být použity k dosažení nových a důležitých cílů. A může začít nová etapa života. Vše o tarotu.

ĎÁBEL (XV)

Nechápe se jako ďábelský zloduch a propast symbolizující peklo. Upozorňuje spíše na negativní aspekty našeho vlastního bytí a ukazuje nám temné oblasti našeho "Já", které před ostatními lidmi a před sebou samým tak rádi zakrýváme. Vše o tarotu.

VĚŽ (XVI)

Tato karta má dvě tváře. Upozorňuje na to, že některé boje může člověk i prohrát. Ale také znamená naději: Pokud byly již jednou narušeny staré struktury a připravené plány byly překonány, poskytuje pozitivní náhled do budoucnosti. Přicházejí nové příležitosti. Vše o tarotu.

HVĚZDA (XVII)

Přináší naději a důvěru. Události, které k nám přicházejí se mohou velmi dobře vydařit. Takže: Chce to jen odvahu! Vše o tarotu.

MĚSÍC (XVII)

Symbolizuje, že cesta intuice je příslibem úspěchu. Poznatky nacházející se v hloubce našeho "Já" mohou být nyní pro nás užitečné - právě tak dobře i pro produktivní hledání nových poznatků. Vše o tarotu.

SLUNCE (XIX)

Poukazuje na ideální obraz člověka. Člověk odložil všechny pochybnosti a je si jistý sám sebou. Už ho víc nic nevyvede z duševní rovnováhy. Díky své rovnováze je skutečně silný. Je nabitý energií a plný oprávněné naděje se může dívat do budoucnosti. Vše o tarotu.

SOUD (XX)

Vyzývá k zamyšlení. Jak probíhal dosud náš život? Jaké chyby jsme udělali? Kde se nahromadila vina? Chyby a omyly můžeme nyní sebekriticky odhalit - a hodit je přes palubu jako zbytečnou zátěž. Brána k dalšímu duchovnímu rozvoji je otevřená. Vše o tarotu.

SVĚT (XXI)

Představuje ideální cíl každého člověka: Překonal všechny překážky a jeho individuální osobnost byla v každém směru rozvinutá. Nyní žije v plném souladu se sebou samým a harmonii s celým vesmírem. Vše o tarotu.

Kdybychom Velkou arkánu Tarotu, tedy karty od 0 do XXI, chápali jako názorné zobrazení lidských životů, tak znamená nula (Blázen) začátek. Dítě přichází do života. Příležitosti a nebezpečí, dále problémy a úspěchy, pláč a smích - takto se před ním připravuje celý jeho budoucí život. Malé dítě už skoro rozpozná: Umím jednat, umím jednat (I). Naučí se vyjadřovat své pocity a umět přijímat pocity jiných (II). Docela blízko stojí matka (III), která dítě drží za ruku a provází ho životem. Ideální otec (IV) učí dítě zodpovědnosti za sebe samého. Matka a otec poskytují dítěti lásku a jistotu. Později přichází učitel (V), který dítě vzdělává. Učí ho pravidla. Dítě roste a uzavírá známosti s opačným pohlavím (VI). Pomalu se stává samostatným (VII) a odpoutává se od prvních autoritativních osob v jeho životě. Pak se mladý člověk seznamuje se silou života (VIII). Ona je základem toho, aby člověk dokázal přijímat různé životní výzvy. Avšak při vší síle se nesmí zapomínat ani na nejniternější hodnoty (IX). Naše vlastní vnitřní "JÁ" se hledá nejlépe tehdy, pokud již existuje určitá venkovní jistota tohoto "JÁ". Jen co člověk našel sám sebe, osud (X) ho postaví před nové úkoly, nabídne mu nové příležitosti.

Máte udělat nějaké důležité rozhodnutí nebo nevíte, co byste měli v současné situaci dělat? Využijte naše dlouholeté zkušenosti. Pomůžeme vám!

Uvědomělý člověk ví, že musí přijmout odpovědnost za to, co udělal a čeho se vzdal (XI). Sebevědomý člověk rozpoznává nové z jiného úhlu pohledu (XII). Rozloučí se s nesprávnými sny a ideály (XIII) a umí přijmout nové výzvy. Tento nový směr znamená: Starší člověk ví, jak má používat své schopnosti a síly k tomu, aby neustále dosahoval něčeho nového (XIV). Mezitím velmi dobře pozná sám sebe a je si také vědom svých slabých stránek. Zná své temné stránky a také zná svého "vnitřního nepřítele" (XV). Ví, že existují nejen vítězství, ale i prohry. Prohry však nemusí znamenat jen konec. Člověk neztrácí vždy jen proto, že se nepřizpůsobil změněným situacím (XVI). Avšak na neúspěších se mohou stavět nové úspěchy. Neúspěchy poukazují na to, že člověk šel nesprávným směrem a že jeho vlastní silné stránky se nacházejí v jiných oblastech. Nad vším záři naděje, jedna z nejdůležitějších hnacích sil člověka (XVII). Moudrý člověk vždy vidí naději a nikdy nezapomíná na své duševní síly. Důvěřuje své tvůrčí fantazii, své intuici. Hledá svou sílu ve svém nejhlubším nitru (XVIII). Člověk se stále více podobá svému ideálu - a to uvolněnému a vyrovnanému člověku (XIX). V myšlenkách se vrací zpět do minulosti, přiznává si své chyby a lituje jich. Roste s úspěchy i s prohrami. Fyzicky je silný a znovu slabý, avšak duchovně neustále roste dál. Zralý člověk soudí i sám sebe spravedlivě a přiměřeně. Tento člověk našel sám sebe, svůj vnitřní mír - a takto dokáže růst, prožívá skutečný rozvoj svého vlastního "JÁ", včetně svého potenciálu. Je silnou bytostí, která je v souladu s přírodou a celým vesmírem. Více o tarotu.