Duchovní a motivační literatura

Doporučené audioknihy

Duchovní a motivační literatura

Na této stránce bychom Vám rádi doporučili knížky, které jsou dostupné i ve formě audioknih na poslech. Audioknihy si můžete koupit na CD nebo ve formě MP3 ke stažení. Jejich výhodou je to, že je můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv, a tím šetřit čas. Například v autobuse, při řízení, vaření, úklidu a podobně. Poslech je také rychlejší než čtení. Jsou vhodné zejména pro ty lidi, kteří jsou velmi zaneprázdněni nebo hodně cestují.

Mysl, která se otevírá novým myšlenkám, se už nikdy nevrátí do původní velikosti.
Albert Einstein

Neale Donald Walsch

To, o čem chceme dnes mluvit, je deset dílný seriál z americké produkce s názvem AWAY. Je to velmi zajímavé dílo, které opravdu stojí za zhlédnutí. Je sice z oblasti sci-fi, ale budoucnost a možnost existence něčeho takového je opravdu jen „obal", který dělá příběh atraktivnější. Pro někoho. Někdo zareaguje i takto: „Sci-fi? Tak to já dívat nebudu." Jistě, každý máme své... Ale „AWAY“ je víc než obyčejné sci-fi.

aždý díl ze seriálu je věnován jisté oblasti lidského života na Zemi. V každém díle je věnována pozornost jednomu hrdinovi z příběhu a jeho životní cestě. Při tom se velmi pěkně rozvíjí filozofie nového pohledu na život jako takový. Na to, co bylo ve společnosti zvyklostí v minulosti, co přináší současnost a jak důležitý přístup je k přijetí nového způsobu žití. Žití v souladu s planetou Zemi, žití v úctě jednoho člověka k druhému. Hledání porozumění a nalezení možné podpory jednoho druhým.

Dokonce se tvůrci dotýkají i tak citlivého tématu jako je víra v Boha i vlivu náboženství na člověka jako takového.

Události, které dělají rámec filmu, opravdu odhalují lidi „donaha“ a konfrontují lidské sny, předsevzetí i reakce v kritických situacích. Vypovídají jasně a zřetelně, že až danou situaci člověk nezažije, neví, jak zareaguje. Hrdinové však překonávají překážky s lidskostí a ochotou poslouchat jeden druhého, a vycházejí si vstříc. A to je vlastně hlavní poselství díla, že chceme-li vytvořit společnost vyspělé civilizace, máme se vybrat tou pozitivní cestou. Naděje tady je. Využijme ji! Naše krásná planeta je skvost ve Vesmíru a my buďme jejími důstojnými dětmi.

Neale Donald Walsch

Všechny knížky od Neala Donalda Walsche zatím nevyšly ve formě audioknížek a jsou dostupné pouze ve formě klasických knížek. Hledači na internetu se ale dopracují ik namluveným verzím jeho knížek. Rádi bychom vám toto hledání usnadnili, a proto vám dáváme do pozornosti audioknížku Rozhovory s Bohem IV., která je volně dostupná na YouTube v českém jazyce. Kromě toho vyšla nedávno ve formě audioknížky i první a druhá část knihy Rozhovory s Bohem I. a Rozhovory s Bohem II.

Rozhovory s Bohem I. - IV. - tyto knížky se zabývají všemi oblastmi lidské pozemské existence - od řešení osobních otázek a problémů (vztahy, práce, zdraví, úspěch , duchovní rozvoj) přes problémy celospolečenské (sociální, ekonomické) až po otázky zabývající se podstatou duše, prostoru a času a možnou transformací společnosti a vědomí lidstva.

Knížky nemají přímo nic společného s křesťanstvím nebo jiným náboženstvím a je třeba je číst nebo poslouchat s otevřenou myslí. Tvoří základ knihovny každého člověka, který je na duchovní cestě.

Rozhovory s Bohem I. - mnoho otázek na Boha, na které jsme dostali odpovědi pomocí N. D. Walsche. Jak víme, že mluvíme s Bohem a nejsou to naše výplody fantazie? Protože největší myšlenka je radost, slovo je pravda a čin je láska. Bůh vyzývá, abychom dávali více na naše zkušenosti než na slova.

Odpovídá postupně na otázky, které mu autor klade. Jak bychom měli žít, otázky ohledně sexuality, změn, které nastávají na planetě a celkově našeho života. Proč máme v sobě vštípeno, že peníze jsou špatné, mít sex je něco nečistého a více méně, že za své nemoci si můžeme sami tím, jak žijeme a hlavně jak myslíme. Třeba pochopit, jakou sílu mají naše myšlenky.

„Poslouchej mě ve své duši, poslouchej mě ve svém srdci, poslouchej mě ve své mysli, poslouchej mě všude. Kdykoli budeš mít nějakou otázku, věz, že jsem na ni už odpověděl. Potom se podívej kolem sebe. Moji odpověď můžeš najít v nějakém již zveřejněném článku, v nějaké již napsané kázání, která bude již brzy prohlášena, ve filmu, který se právě natáčí, v písni, která byla včera složena, ve slovech, která ti řekne tvá milovaná, v srdci nového přítele, se kterým se brzy seznámíš. Moje pravda je přítomna v šepotu větru, v bublání potoka, v hřmotu bouře, v šumění deště. Moje pravda je dotek Země, vůně lilie, teplo Slunce, přitažlivost Měsíce... NIKDY TĚ NEOPUSTÍM, nemůžu Tě opustit nebo jsi můj výtvor, moje dcera, můj syn, můj cíl a moje JÁ. Přijď ke mně kdekoli a kdykoli... budu tam s pravdou a světlem …"

ZDE si můžete přečíst recenzi ke knížceRozhovory s Bohom I.

ZDE si můžete koupit audioknížku “Rozhovory s Bohom I.“ (MP3) od Neale Donald Walsch na Martinus.cz! ✔︎


Rozhovory s Bohem II. - ve druhé knize Rozhovory s Bohem od N.D. Walscha si autor povídá s Bohem a řeší více otázky týkající se celé společnosti, než jedince. Má více méně čtyři větší okruhy - čas/prostor, sexualita, vzdělání/moudrost a nová společnost. Všechny tyto okruhy jsou k zamyšlení a hlavně jak nebo co je vlastně čas - přítomnost, minulost, budoucnost? ...

Mě osobně zaujali vzdělání/moudrost a nová společnost.
…Vzdělání má velmi málo společného s vědomostmi. Moudrost jsou aplikovány znalosti. Učíte své děti, co si mají myslet, abyste je učili, jak mají myslet. Když dětem prodáváte znalosti, říkáte jim, co si mají myslet, to znamená, že jim říkáte, co mají vědět, co chcete, aby považovali za pravdivé. Když dětem prodáváte moudrost, neříkáte jim, co mají vědět, ani co je pravdivé, ale spíše jim ukazujete, jak mohou najít svou vlastní pravdu. Nechte děti objevovat. Znalosti se zapomínají, moudrost nikdy…
Dětem je třeba říci skutečnost, všechno, co se stalo a všechno, co o tom víme a nechat je samy rozhodnout se.

Nová společnost - je na čase, aby lidé dosáhli nového vědomí. Vědomí lásky a sjednocení. Říká o tom, že se utrácejí neskutečně obrovské peníze na vojenský průmysl a přitom by mohly být využívány zcela jinak. na sociální zabezpečení. Nerostné bohatství/zdroje by měly patřit všem lidem a ne pouze jednotlivcům. Měli bychom se více duchovně rozvíjet. Je to zajímavé, protože kniha byla napsána myslím v roce 1994 a už tehdy se řešila tato myšlenka. Je to jakási "předzvěst" nynějšího projektu Tvůrčí společnost, která hovoří o tom samém. Lidé by měli začít žít jako Lidé, sjednotit se a vytvořit novou společnost, tzn. dosáhnout zlatý věk.

Děkujeme velmi pěkně Lence za recenze!

ZDE si můžete koupit audioknížku “Rozhovory s Bohem II.“ (MP3) od Neale Donald Walsch na Martinus.cz! ✔︎

ZDE si můžete přečíst recenzi ke knížceRozhovory s Bohom IV.

Rozhovory s Bohom IV.

Anna Bykovová

Samostatné dítě nebo Jak se stát línou mámou - jsme s chováním a zvyky našich dětí jako rodiče spokojeni? Jsou dostatečně samostatné? Nejsou hýčkané? Vědí, budou si vědět, poradit v dnešní zajímavé době? Autorka jako dětská a rodinná psycholožka vysvětluje, proč se naše děti chovají, jak se chovají a co s tím můžeme dělat. Knížka je plná různých příkladů z každodenního života.

Umí si dítě uklidit za sebou hračky? Musíte ho uspávat nebo dokáže usnout samy? Dokáže se připravit do školy samy nebo musíte u dítěte sedět a kontrolovat ho? Pomáhá vám dítě při domácích pracích nebo po vás stále chce nové hračky, aniž by pro to něco udělalo? Umí jít dítě samé do obchodu a přinést to, co potřebujete?

Jak jste na tom vy jako rodič? Je důležité pochopit to, že dítě je nový život a ne pokračování toho vašeho. Není to o tom, že dítě bude plnit vaše nesplněné sny. Nechte ho jít vlastní cestou, ne tou, jakou byste šli vy.

Zhodnoťte to, co jste prožili ve svém dětství, ale upřímně, co byste chtěli, aby přežilo i vaše dítě a co ne. Nebuďme jako rodiče překvapeni z toho, jak se naše dítě chová, protože je více než jisté, že je to chybou naší výchovy. Pokud za své dítě rozhodujeme stále my, nemůžeme čekat, že když vyroste, bude se umět rozhodnout samy. Pokud za dítě vyřešíme všechny problémy, nemůžeme čekat, že když vyroste, bude je umět vyřešit samy. Takto bychom mohli pokračovat...

V čem tedy spočívá princip nebo jak se stát línou mámou? Vděčná knížka, jak se vyvarovat chybám a dostat tipy při výchově!

Děkujeme Lence za recenzi!

ZDE si můžete koupit audioknížku “Samostatné dítě nebo Jak se stát línou mámou“ (MP3) od Anny Bykovové na Martinus.cz ✔︎

Deepak Chopra


Sedm duchovních zákonů úspěchu - Deepak Chopra (1946) je americký lékař a spisovatel, původem z Indie. Po ukončení studia medicíny odešel v roce 1968 do USA. V 80. letech minulého století se začal zajímat o ajurvédu a techniku transcendentální meditace (TM). Své znalosti shrnul Deepak Chopra do základu svého učení – do sedmi jednoduchých, ale silných principů. Ty lze snadno uplatnit ve všech oblastech života.

1. zákon čisté potenciality
Všechno je vhodné přijímat s jistým nadhledem. Důležité je věřit a hledat spojení se Zdrojem čistého vědomí. Toho dosáhneme nejlépe v meditaci a ve spojení s přírodou (kráčej naboso po trávě, objímej stromy, nebo si jen tak lehni na trávu - na zem).

2. zákon dávání
Všechno je v pohybu. Pokud se má „něco“ naplnit čímsi novým, je nutné to „něco“ nejprve vyprázdnit. Lakota nepatří k hojnosti. Problémem lakomců je přijmout jakýkoli dar. Nepřijetí daru z falešné skromnosti, je komplikací pro budoucí štěstí obdarovaného i dárce. Proto se nebráníme přijímat dary. Potěšme dárce přijetím a radostí z přijatého daru.

3. zákon karmy nebo příčiny a důsledku
Tento zákon bývá často mylně chápán jako zákon pomsty. Je však dobré vědět, že každý čin má své důsledky. Ty se dříve či později projeví. „Co jsme zaseli, to bude naší úrodou.“

4. zákon nejmenší snahy
I u nás známe přísloví “netisk na pilu”. To zcela platí na podstatu tohoto zákona. Inteligence přírody funguje s nenásilnou lehkostí. Pokud budeme dělat méně, dosáhneme více. Hlavně při léčení onemocnění je tento zákon podstatný. Jeho aplikace jde ve třech krocích:
PŘIJÍMÁNÍ – každý okamžik je právě takový, jaký má být.
ODPOVĚDNOST – neobviňujme nikoho a nic ze situace, ve které se nacházíme.
PŘEPŘENÍ NUTNOSTI OBRANY – přestaneme-li se bránit, získáme velké množství energie.

5. zákon úmyslu a touhy
Tento zákon působí podobně jako zákon přitažlivosti. Můžeme si přát cokoliv, ale pokud naše přání nepadne na úrodnou půdu, nebudeme sklízet žádné plody. Ani naše nejlepší formulovaná přání se nikdy nesplní přesně a stoprocentně. Avšak svým úsilím významně zvyšujeme pravděpodobnost jejich naplnění. Čím více na něco myslíme, tím je větší pravděpodobnost, že se to stane.

6. zákon odstupu
Pokud chceme něčeho dosáhnout, musíme se zbavit připoutanosti k dané věci, osobě nebo myšlence. Už Buddha říkal, že připoutání je příčinou utrpení. Zbavením se připoutanosti ukončíme utrpení. Jakákoli snaha o jistoty je čirou iluzí.

7. zákon dharmy nebo smyslu života
Naším úkolem je umět se povznést a objevit své výše „JÁ“. Jsme zde proto, abychom sloužili lidstvu. Ptejme se: „JAK MOHU POMOCI?"

ZDE si můžete koupit audioknížku “Sedm duchovních zákonů úspěchu“ (MP3) od Deepak Chopra na!Martinus.cz ✔︎

Vytváření hojnosti - přemýšleli jste někdy nad tím, proč někteří lidé mají všeho dostatek? Proč bohatí nemají strach o peníze? Neřeší všední starosti a hlavně nejsou hladoví po úspěchu a uznání? Odpovědí je tato zajímavá audiokniha. Která vám ukáže a možná jen připomene to, co už dávno víte. Ukáže vám, že nic nepotřebujete, protože to už dávno máte, i když si myslíte pravý opak. Přestože je tato audiokniha poměrně krátká, její obsah vydá na tisíc stránek jiných knih. Dozvíte se, že všechno pochází z ničeho. Že je všeho nekonečný dostatek. Všichni a všechno pochází z jedné a téže podstaty či energie.

Deepak Chopra nám dává jednoduchý návod na to, jak si vytvořit život plný hojnosti. Jak mít to, po čem toužíme a chceme. Ať už je to vysněná práce, peníze, partner, či jiná touha a přání. Stačí dodržovat pár jednoduchých, ale důležitých pravidel. Uvědomit si, že na všechno máme nárok. Nebýt závislý na cíli. Být vděčný za to, co máme. Být šťastný a dělat ostatní šťastnými. Sloužit druhým a být zde pro druhé. Milovat a ctít sebe sama a druhé. Atd...

Pro mě tato audiokniha byla připomenutím, že není třeba mít strach. Být nadále šťastným a bezstarostným člověkem, který s láskou a úctou prožívá krasný život. Uvědomil jsem si, že přání má být určitým způsobem poděkování. Není třeba být závislý na výsledku, ale přijmout tu skutečnost, že se již skutek stal. Přijmout to, že všichni jsme bohatí, šťastní, zdraví, milující. Přijímejme, ale také dávejme. Milujme a buďme milováni. Jsme božské bytosti, jsme lidé. Zasloužíme si to nejlepší a dávejme to nejlepší. Doporučuji vám poslechnout si tuto audioknihu alespoň třikrát. Nebo ji poslouchejte každý den, dokud se nestane vaší součástí a vy jí. Krásný poslech.

PS.: Nehledejte to, co už dávno máte.

Děkujeme Honzíkovi za recenzi!

ZDE si můžete koupit audioknížku “Vytváření hojnosti“ (MP3) od Deepak Chopra naMartinus.cz ✔︎

Hojnost, nespoutanost a dostatek, jsou naším přirozeným stavem. Stačí osvěžit v paměti to, co už známe.
Deepak Chopra

Nespoutaná energie - Deepak Chopra v audioknize Nespoutaná energie, představuje myšlenku, proč a jak ztrácíme energii. Proč a jak vzniká chronická únava. Dává nám možnost, jak s ní bojovat a jak si zvýšit svoji energii. V této audioknize nahlédneme do Ajurvédy, tedy do indické medicíny. Dále se dozvídáme o tom, jak jídlo působí na naši energii. Díky Ájurvédě se naše těla dají zařadit do tří tělesných skupin. První je Váta, druhá Pitha a třetí Kabha. V knize najdeme postup jak zjistit, do které skupiny patříme. Může to být jedna, ale také kombinace dvou nebo i všech skupin. Dozvídáme se, co je pro každou skupinu specifické a co jí prospívá.

Pro mě jako člověka, který se zajímá o léčitelství, je tato kniha zajímavá tím, že mi dovolila nahlédnout do indického léčitelství Ájurvédy.

Dozvěděl jsem se, že každá tělesná skupina má specifické vlastnosti, jak na druh jídla, tak na duševní a osobnostní povahy. To, co je pro jednu skupinu prospěšné je pro další omezující a kontraproduktivní. Samozřejmě, že pro nejlepší a nejprospěšnější příjem energie je nejlepší být vegetariánem. Jednoduše jíst živé jídlo plné slunce a energie. Postupem času sami zjistíme, jaké jídlo nám dodá energii a které nám ji vezme. Milujte jídlo. Poslouchejte své tělo a ono vás samo povede. Přeji vám příjemný poslech a nezapomeňte, že láska jde přes žaludek.

PS.: Naše tělo je jako zahrada, starejte se o něj a ono vám dá své ovoce.

Děkujeme Honzíkovi za recenzi!

ZDE si můžete koupit audioknížku “Nespoutaná energie“ (MP3) od Deepak Chopra na Martinus.cz! ✔︎

Donald J. Robertson

Myslet jako římský císař - audiokniha je průvodcem filozofie Marka Aurélia a jeho bohatého života. Obsahuje mnoho Stoických rad a moudrostí. Autor čerpá z knihy Hovory k sobě, kterou napsal Markus Aurélius. Radí nám jak zvládat a ovládat emoce, strach a jak být naprosto klidný v jakékoli situaci. Jak přemoci hněv. Udržet si klidnou mysl a rozvahu. Jak mluvit a chovat se moudře. Znát a řídit se svými hodnotami. Jak se stát filozofem a stoikem.

Každý z nás řeší problémy po svém, ale málokdo je řeší v klidu as rozvahou. Je zajímavé, kolik moudrosti se nachází v této knize. Naučme se přijímat bolest. Hledejme řešení každého problému a mějme na mysli, že každý z nás je smrtelný. Stoická filozofie je založena na vnitřním klidu, moudrosti a přijímání života jako cesty. Naučme se ovládat touhu a postavme se problémům čelem a nenechme se jimi rozhodit. Vzdejme se strachu, postavme si vnitřní citadelu. Každý velký muž své doby, musel zvládat nástrahy života.

Tato audiokniha mě velmi zaujala. Asi jako většina lidí jsem nevěděl, že Markus Aurélius nebyl jen moudrým vládcem, ale také stoikem. Zaujal mě celkový pohled a příklady řešení různých situací. Jak zvládat své vášně, strachy a touhy. Jak být lepším člověkem a mít správně nastavené hodnoty. A spousta dalších úžasných rad. Během poslechu jsem si uvědomil, že ve svém životě se nechám občas rozhodit určitou situací. Našel jsem řešení, začal jsem ho používat a všechno se změnilo. Věřím, že vám tato kniha pomůže stejně, jako pomohla mně. Přeji příjemný poslech.

PS.: V každém z nás tkví filozof, ať je vaší filozofií, milovat život.

Děkujeme Honzíkovi za recenzi!

ZDE si můžete koupit audioknížku “Myslet jako římský císař“ (MP3) od Donald J. Robertson na Audiolibrix.com! ✔︎

Ryan Holiday

Překážka jako cesta - audiokniha Překážka jako cesta, je zajímavý a trefný návod na to, jak řešit problémy a překážky. Každý z nás denně řeší nějaký problém. Přitom stačí změnit pohled na překážku a všechno může být jinak. Autor popisuje několik kroků, které nám pomohou překonat jakoukoli překážku. Někdy si zbytečně přidáváme starosti. Autor popisuje, že vždy je třeba zachovat klid a rozvahu. Držet emoce na uzdě a nenechat se zbytečně vykolejit.

V každém z nás je neskutečná síla vše zvládnout a překonat. Disciplína nám pomůže brát věci takové, jaké jsou a řešit je v klidu bez zbytečných emocí. Naše vůle je silná, jen si ji uvědomte. Vše lze řešit v klidu a bez emocí, které by nás jen rozhodily. Žijme v přítomnosti. Hledejme možnosti a nacházejme příležitosti. Zbavme se strachu, který nás jen omezuje a nikdy nám nepomůže. Vždy buďte připraveni jednat. Soustřeďte se na sebe a svou energii. Kontrolujte své myšlenky a nenechte se jimi ovládat. Používejte samotnou překážku jako zbraň proti překážkám. Milujte život i všechno, co k vám přichází, je to přece život, váš život.

Počítejte s tím, že překážky budou vždy přicházet. Vytvořte si ve svém nitru pevnost . Buďte vytrvalí a nezapomínejte, že jsme všichni smrtelní.

Velmi zajímavá a poučná audiokniha. Zaujalo mě, kolik světových osobností, procházelo tolika překážkami. Zjistil jsem, že každý člověk, ať už se narodil do chudoby nebo bohatství, zda je silný nebo má nějaký handicap, může dokázat cokoliv. Stoicismus v praxi, to je tato audiokniha. Pochopil jsem spoustu dalších myšlenek, které použiji. Věřím, že díky nim už překážky nejen budu překonávat, ale také s radostí vypadat. Překážka jako cesta, velká pravda. Přeji vám všem krásný poslech.

PS.: Překážka je překážkou, až když ji tak berete, ale ona je jen zkouškou a výzvou, jako celý život.

Děkujeme Honzíkovi za recenzi!

ZDE si můžete koupit audioknížku “Překážka jako cesta“ (MP3) od Ryan Holiday na Martinus.cz! ✔︎

Anita Moorjani

Umřít a najít sama sebe - Anita Moorjani vypráví svůj životní příběh. Už od dětství byla jako správná Indka vychovávána k tomu, aby dodržovala pravidla. Rodiče z ní chtěli mít poslušnou ženu pro manžela, kterého jí vybrali. Anita to ale nechtěla, chtěla studovat a cestovat. To se jí nakonec podařilo. Setkala a provdala se za muže svého života. Postupem času její blízcí přátelé onemocněli rakovinou a nakonec zemřeli. Anita dělala, co jen mohla. Studovala všechno o rakovině, až tolik na ni myslela a bála se jí, že i ona onemocněla. Snažila se s ní bojovat, zkoušela všechno, co jen šlo, ale i ona nakonec skončila v nemocnici. Přežila zážitek poblíž smrti a to jí změnilo celý život. Změnilo tak, že se uzdravila a její příběh pomáhá k uzdravení i jiným.

Tato audiokniha přináší zajímavý pohled jak do kultury, tak do duchovní sféry. Dozvídáme se, že za všechny nemoci a hlavně rakovinu, může náš strach. Anita popisuje svůj zážitek poblíž smrti, jako nekonečnou a bezvýhradnou lásku. To, že jsme všichni spojeni v jednotě s celým vesmírem a bohem.

Strach je náš největší nepřítel a láska je lék a východisko. Láska k sobě samému, láska ke všem. Popisuje nám vnitřní nastavení, jak být šťastný a být naplněn láskou a milovat sebe. Pochopila a našla sebe, našla podstatu nás všech. Našla lásku.

Audiokniha je krásná a nikdo z nás nemusí být na pokraji smrti, aby zjistil, že láska všechno spojuje a je lékem na každou nemoc. Je to tak jednoduché, jen to pochopit a milovat.
Přeji všem krásný poslech této nádherné knihy.

P.S.: Láska má sílu všechno tvořit a uzdravit, buďte těmi, co už jste, buďte láskou.

Děkujeme Honzíkovi za recenzi!

ZDE si můžete koupit audioknížku “Umřít a najít samu sebe“ (MP3) od Anity Moorjani na Martinus.cz! ✔︎

Spencer Johnson M.D.

Kam se poděl můj Sýr? - Audiokniha Kam se poděl můj sýr? vypráví příběh ze setkání přátel, kde jeden z nich vypráví všem příběh. Příběh o myškách a človíčcích, co žijí v bludišti. Všichni tam hledají svůj milovaný sýr a řeší problémy, jak jej najít. Autor nám ukazuje, že všichni jsme v bludišti a hledáme a ženeme se za sýrem nebo za našimi cíli. Každému z nás se dějí v životě změny a málokdo je umí přijímat. Dále nás učí, jak přijímat změny, předvídat je a pracovat s nimi. Když se vzdáme našeho starého způsobu života přijde rychle jiný a lepší.

Radujme se ze změn, které se nám v životě dějí, protože cesta je důležitější než samotný cíl. Berme život jako jedno velké dobrodružství a jednu velkou legraci. Strach nás nutí setrvat ve starém způsobu života, i když víme, že to není správné. Postupně nás zažene do úzkých a nezbude nám nic jiného, než změnu přijmout. Je třeba vždy jednat okamžitě, když nastane změna. Přehlížíme nové příležitosti, místo abychom je přijali a posunuli se dál a blíže k našemu cíli.

Z mého pohledu je tato audiokniha úsměvná a pravdivá. Každý se najde v tomto příběhu. Denně se nám dějí různé změny a myslím si, že tato audiokniha je krásný návod na to, jak je přijímat. Měnit se a beze strachu přijímat každou změnu, jako výzvu a možnost na krásný život. Nemusíme měnit naše cíle, jen přijímejme tu zajímavou a krásnou cestu k nim. Změna je život a život je krásný, proto i každá změna je požehnání od Boha. Nemějte strach, zda chcete nebo ne, změny přijdou.

Přeji vám příjemný poslech a život plný změn k dobrému.

Děkujeme Honzíkovi za recenzi!

ZDE si můžete koupit audioknížku “Kam se poděl můj Sýr?“ (MP3) od Spencer Johnson M.D. na Martinus.cz! ✔︎

Von z Bludiska - audiokniha Ven z Bludiska je volné pokračování audioknihy Kam se poděl můj sýr? V knize se dozvídáme pokračování o človíčcích žijících v bludišti. Hlavně človíčka jménem Leno. Leno je človíček, který se nechce pohnout z místa a stále čeká, že všechno bude stejné. Nemá rád změny, až do doby, kdy jednoho dne potká dalšího človíčka jménem Naďa a všechno se začne měnit.

Dozvídáme se, že náš názor je jen myšlenka, ve kterou bezmezně věříme. Každý z nás si dělá zbytečné domněnky. Každý názor můžeme změnit. To, že se něčeho bojíme, neznamená, že je to špatné. Každý by měl ochutnat a vyzkoušet nové věci. Když nezměníme své názory, nezměníme se a nezměníme ani náš život. Nevěřme všemu, co si myslíme. Pokud ve vašem životě něco nefunguje, zbavte se toho! Podívejte se ven z bludiště a vnímejte všechno kolem vás. To, že změníte názor, neznamená, že přijdete sami o sebe. Radujte se ze všeho, co vám život přináší. Naše stará přesvědčení jsou jako vězení. Opustíte-li vězení, opustíte i bludiště. Názory mají sílu, ale vy máte sílu je měnit.

Audiokniha se mi moc líbila. Její příběh je zajímavý a dobře se poslouchá. Každý se v ní najde. Po vyslechnutí audioknihy Kam se poděl můj sýr? jsem si říkal, co se asi stalo s Lenem? Proto jsem rád, že Spencer Johnson napsal tuto knihu. Spencer Johnson celý život pomáhal lidem ai když nás už opustil, jeho knihy zde budou dál a budou nám pomáhat jak se dostat z bludiště ven. Osobně jsem se i já v ní našel a pochopil. Věřím, že jak mně, tak vám pomůže, v životě jak v soukromém, tak v pracovním. Přeji vám krásný poslech.

P.S.: Každá změna v životě je požehnání a každý problém je výzva.

Děkujeme Honzíkovi za recenzi!

ZDE si můžete koupit audioknížku Ven z Bludisku (MP3) značky Spencer Johnson M.D. na Martinus.cz ✔︎

Fynn, William Shakespeare a John Davies

Pán Bůh, tady Anna - audiokniha Pán Bůh, tady Anna vypráví krásný a zajímavý příběh. Jak se jednoho večera setkal mladý Fynn s malým andělem jménem Anna. Vzpomíná na všechna dobrodružství, která společně přežila v malém irském městě. Anna je velmi svérázné a zvědavé dítě. Na svůj věk je o dost jiná, než ostatní děti. To i Fynn zjistí při první společné modlitbě s Annou, když začne říkat: Pán Bůh, zde Anna.

Tato audiokniha vypráví o hledání Boha a sebe sama. Anna nám postupně ukazuje, kdo je Bůh a kde se skrývá. Dozvídáme se, že náš svět je jen zrcadlový obraz světa pana Boha. Když se díváme do zrcadla vidíme jen náš obraz, ale ne Boha, protože Bůh stojí za zrcadlem a on se neodráží, ale všechno pohlcuje. Anna nás učí, že Bůh je v nás. I my jsme ve svém středu ai všichni lidé jsou v našem středu. Naše duše je část Boha a jen tak ho můžeme nalézt. Stejně jako čísla, jak záporná, tak kladná, jsou i lidé. Každý má část kladnou a část zápornou. I když si myslíme, že žijeme v trojrozměrném světě, svět má čtyři rozměry.

Ten čtvrtý je v nás. Všechno je v nás. Jen se zbavit strachu a milovat Boha, protože on nás mililuje milionkrát víc než si dovedeme představit.

Síla a příběh této audioknihy mě uchvátil. Každé slovo, co Anna řekla se mnou rezonovalo. Pochopil jsem, že opravdu je všechno v nás. Všechno, co hledáme a chceme, máme na dosah. Lásku, štěstí, na co si jen vzpomeneme. Naše duše je branou a spojnicí se světem Boha. Kniha je krásně napsaná, její příběh vás vtáhne do děje. Budete mít pocit, že jste tam s nimi a všechno prožíváte. Přeji vám krásný poslech.

P.S.: Není život bez smrti a smrt bez života. Milujte život a nebojte se smrti.

Děkujeme Honzíkovi za recenzi!

ZDE si můžete koupit audioknížku “Pán Bůh, tady Anna“ (MP3) značky Fynn, William Shakespeare a John Davies na Martinus.cz ✔︎

Karel Spilko

Odvaha žít - tato úžasná audiokniha je od začátku až do konce nabitá příjemnou energií. Autor zde popisuje, jak zvládat život a všechny jeho výzvy klidně as rozvahou. Ukazuje nám, jak přijímat myšlenky a jak s nimi pracovat. Jak zvládat nejen stres a negativitu okolí, ale hlavně být sám sebou. Ať je cíl jakýkoli, nejdůležitější je cesta k cíli. Napojit se na své já, na svou intuici a následovat ji. Kniha je jednoduše a srozumitelně napsána. Dává nám návod na to, jak se odpoutat od špatných vztahů. Naučí nás neutíkat před problémy, ale brát je jako výzvu k růstu. Jsme originální, jsme jedineční a nemá cenu nikoho napodobovat. Autor popisuje, abychom pozorovali, kam jde naše pozornost. Kam odchází naše energie. Nežijme pod nadvládou a nenechme se ovládat. Buďme sami sebou. Ukazuje nám, jak se navrátit sami k sobě, k naší cestě. Jsme rádci sami sobě. Je jedním z návodů na spokojený život. Nic nám nezabrání v tom, co chceme dokázat. Nemějte ze života strach, on ho před vámi také nemá.

I jeden malý krok následovaný dalším nás změní. Buďme spokojeni s tím, co máme. Nečekejme na důvod, proč se radovat, vždy je důvod k radosti. Autor říká, že nemít strach z problémů je výzva a dává nám návod, jak je s láskou překonat.

Postupně bude náš život jedním velkým dobrodružstvím. Jak říká, na všechno, co nás trápí, ukažme bílého tesáku.

Za mě úžasná a silná audiokniha. Krásný návod, jak se odpoutat od systému a být člověkem, co řídí svůj život. Zaujalo mě, jak autor popisuje dnešní svět. Jak nás chtějí mocní ovládnout, strachem a jiným... Každého, kdo je jiný, nazývají bláznem. Opak je pravdou. Když se na sebe naladíme, vždy dostaneme tu správnou odpověď. Každý, kdo vyslechne tuto audioknihu okamžitě pochopí. Zaujalo mě, jak se naše myšlenky, když je pozorujeme, postupně mění a my s nimi. Naleznete v ní odpovědi a řešení svých problémů. Když jsem ji začal poslouchat nemohl jsem přestat. Přeji vám všem krásný poslech.

P.S.: Berte život s láskou a problémy jako výzvy.

Děkujeme Honzíkovi za recenzi!

ZDE si můžete koupit audioknížku Odvaha žít (MP3) od Karla Spilka na Martinus.cz ✔︎

M. J. Ryan

Změňte své návyky - dvě a půl hodinové krátké jednoduché návody, jak bojovat s běžnými problémy, jako jsou netrpělivost, konflikt, strach a podobně. Autorka vždy pojmenuje situaci a přirovná ji k jiné běžné frázi. Princip je takový, že si člověk opakováním věty připomíná, co chce změnit, uvědomuje si své chybné (nechtěné) chování a má tedy možnost k situaci přistoupit jinak.

Nejedná se o běžnou beletrii, spíše o kuchařku. Velmi jednoduchá, pochopitelná pro všechny i pro ty, kteří poprvé v životě uvažují o libovolné změně.

Děkujeme Pavle za recenzi!

ZDE si můžete koupit audioknížku “Změňte své návyky“ (MP3) od M. J. Ryan na Martinus.cz! ✔︎

David Sinclair

Koniec starnutia - všetci celý život trpíme chorobou. Chorobou, ktorá má na svedomí najviac životov zo všetkých. Tá choroba sa volá Starnutie. V audioknihe Koniec starnutia sa dozvieme, prečo sa starnutie má brať ako choroba a nie ako fakt, ktorý sa nedá nijako zvrátiť. Autor je skúsený biológ, ktorý počas svojho života zistil, že starnutie sa dá spomaliť. Pri svojich laboratórnych pokusoch zistil, že dokáže pri použití určitých látok, ale napríklad aj vitamínov, predĺžiť život tak myšiam, ako aj kvasinkám a iným organizmom. V audioknihe nájdeme vedecké fakty, ktoré potvrdzujú, že starnutie je choroba. Je to choroba, ale nielen našich tiel, ale hlavne našich myslí.

Audiokniha je napísaná tak pre odborníka, ako aj pre laika. Jedna polovica je napísaná veľmi vedecky, ale je to dôležité, aby sme pochopili aj druhú časť knihy, ktorá priamo nadväzuje na tú prvú. Osobne ma zaujalo ako sa dá jednoducho predĺžiť život myšiam. Nielen predĺžiť, ale aj skvalitniť. Pri jednom pokuse im myši na bežeckom páse zabehli viac ako tri kilometre a vynulovali tým prístroje.

Kvasinky, obyčejné jednobuněčné organismy, žily o více než 30% déle. Všechno v této audioknize je zajímavé. Díky modernímu výzkumu DNA a jeho sekvenování se zjistilo, že naše tělo se může resetovat a nekonečně opravit. To znamená, že naše tělo je kouzelné. To hlavní zjištění je, že všechno je jen o naší mysli. Jak o sobě přemýšlíme, přehoupne se nám 40-tka nebo 50-tka a už se začínáme považovat za staré, místo abychom se považovali za stále mladé lidi a žili krásný život. Osobně věřím, že můžeme žít kvalitní a dlouhý život i například do 150 let. Plný zážitků a hlavně ve zdraví. Stačí jen být šťastný, naplněný láskou, zdravě jíst a chodit do přírody.

Buďme věčně mladí. Naše mysl to ví a tělo to dokáže. Přeji vám příjemný poslech této zajímavé audioknihy.

Děkujeme Honzíkovi za recenzi!

ZDE si můžete koupit audioknížku “Konec stárnutí“ (MP3) od Davida Sinclaira na Martinus.sk! ✔︎

Anthony Robbins

Nekonečná síla - autor v této knize pomocí technik NLP (Neuro Lingvistického Programování) popisuje, jak využít svůj potenciál. Hlavní myšlenkou této knihy je, že nejsme jen dopisem zmítaným ve větru. Tato kniha vám krok za krokem ukáže, jak dosáhnout mimořádné kvality života, po které toužíte a kterou si zasloužíte. Dodá vám znalosti a odvahu předělat sebe a svůj svět.

V knize naleznete specifické návody na všechny možnosti použití mozku tak, aby nám přinášel ty nejlepší výsledky, které chceme a potřebujeme. NLP techniky jsou založeny na práci s naším vlastním mozkem, na změně způsobu přemýšlení, na práci s vlastními přesvědčeními, hodnotami či vnitřním dialogem.

Hlavní poselství, které jsem si z této knihy vzala, je, že způsob, jakým komunikujeme sami se sebou, má obrovský vliv na naše jednání.

Některé pozoruhodné body:
- Vedení je pouze potenciální síla. Skutečná síla pochází z účinného jednání.

- Nic nemá žádný význam kromě smyslu, který se tomu rozhodneme dát, vybíráme si své pocity a činy na základě toho, jak vnímáme svůj život.

- Způsob, jakým komunikujeme sami se sebou as druhými, má velký vliv na kvalitu našeho života.

Tím, že zachytím negativně a zesílím pozitivně, jsem zjistila, že můžu snížit úroveň stresu, pod tlakem podávat lepší výkon a dosáhnout výsledků tam, kde bych předtím dávno již odešla. Efektivní komunikace jako taková může zlepšit kvalitu našeho života a dokonce i jak mluvím sama se sebou a jak si utvářím myšlenky.

- Když přeformulujeme náš pohled vnímání na negativní situaci, pomůže nám to z ní vytěžit i něco pozitivního. Můžeme vidět také klíčové propojení a zároveň se můžeme učit z chyb.

- Při efektivním využití mohou být naše přesvědčení tím nejlepším prostředkem k vytváření dobra v našem životě. Přesvědčení jsou předem vytvořeny přístupy k vnímání, které filtrují naši komunikaci. Pěstování svých přesvědčení za účelem ovlivnění našeho vnímání způsobem, který podporuje naše cíle, může zvýšit produktivitu.

Představte si, jaké by to bylo, kdybyste dokázali změnit všechno, co si přejete. Kdybyste se během pár minut dokázali zbavit svých zlozvyků či nechtěných reakcí. A o tom je kniha Nekonečná síla.

Zde si můžete přečíst recenzi ke knížce Nekonečná síla.

ZDE si můžete koupit audioknížku “Nekonečná síla“ (MP3) od Anthonyho Robbinse na Martinus.cz! ✔︎

Elisabeth Haich

Zasvěcení - představuje autobiografický duchovní román. Je to výjimečná, velmi hluboká duchovní kniha, plná moudrostí pro hledajícího člověka. Naleznete v ní odpovědi na mnohé otázky, se kterými se setkává každý člověk, který nastoupil na svou cestu poznání a seberozvoje. Je napsána velmi poutavým stylem a místy budete mít pocit, že v autorce poznáváte sami sebe. A začnou se odkrývat hluboké pravdy v nás samotných…

V audioknize se prolíná vyprávění autorky z jejího současného života, se vzpomínkami na její minulý život, který přežila jako faraonova dcera ve starověkém Egyptě. Spolu s ní se zaposloucháme do učení Ptahhotepa, který byl jejím učitelem a připravoval ji na cestu k nejvyšší moudrosti. Pod jeho vedením se učí o hlubokých pravdách, přírodních zákonech, vývoji duši a poznává svou vlastní duši. Provádí meditační cvičení a osvojuje si nové znalosti.

Dozvíte se, co je to 12 blíženeckých vlastností a porozumíte zákonům karmy a reinkarnace. V knize postupně procházíme celým cyklem jejího zasvěcení a všemi zkouškami, které na ni čekaly. Je plná bohatých myšlenek, zážitků a osobních zkušeností autorky.

Audioknihu namluvila Ivana Jirešová a Petr Burian. Je dostupná v českém jazyce. Tuto audioknížku doporučujeme pro pokročilé klienty i pro naše žáky a je vhodná pro lidi, kteří jsou na cestě poznání sebe sama již delší dobu. Poslechnout si ji jen jednou nestačí. Je třeba se k ní s odstupem času vracet a zahloubit se do její moudrostí. Volně na ni navazuje a doplňuje ji i kniha AllatRa.

Zde si můžete přečíst recenzi ke knížce Zasvätenie.

ZDE si můžete koupit audioknížku “Zasvěcení“ (MP3) od Elisabeth Haich na Martinus.cz! ✔︎

David R. Hawkins

Průvodce úrovněmi vědomí - velmi zajímavá audiokniha o úrovních vědomí, která nás opravdu doprovází na cestě poznání, jak to vlastně s námi – lidstvem – vypadá. Určitě mnohým posluchačům velmi záleží na tom, aby se lidstvo vyvíjelo čím dál více a lépe. Je dobré mít přehled o tom, jaké ty úrovně lidského vědomí vlastně jsou a kam vedou, co s tím souvisí a kde se vlastně může naše civilizace dostat.

Autor postupně přechází od nejnižších úrovní s hodnotou 30, kterou dosahují zločinci a odsouzení ve vězeních, k již vyšším hodnotám například s úrovní 200. Tato hodnota vyjadřuje kvality kultivovaných bytostí, které se zajímají více o obecné blaho a vyšší ideály. Víceméně v současnosti je již mnoho lidí, kteří vlastním úsilím vystoupili již k úrovni nad 208 a přecházejí tak na vyšší stupeň bytí.

Samozřejmě dalším úsilím je možné pokračovat k úrovni 500 s mezníkem 599 spojujícím se s energií Lásky.

I tady je ještě možné navýšení v rozpětí 600 až 1000, což jsou hodnoty učitelů – osvícených mistrů a avatarů jako byli Buddha, Ježíš i Prorok Mohamed.

Nuže a o tom všem i dalších kvalitách a jejich vzájemných vazbách se dá dozvědět při tomto vysoce kvalitním tématu. Vzít si z obsahu to, čemu můžeme dovolit v sobě růst k zušlechtění každého jedince. Být živým příkladem i podnětem ostatním lidem, které inspiruje přechod na pozitivní úroveň z tíživé současnosti. Hlavně proto, aby se naše krásná modrá planeta Země mohla skutečně znovu svobodně nadechnout. Teprve potom může znovu věnovat to nejlepší na výživu nás – svých lidských dětí.

Zvu vás všechny, abyste se zaposlouchali a otevřeli se novým možnostem ve svých životech.

ZDE si můžete koupit audioknížku “Průvodce úrovněmi vědomí“ (MP3) od David R. Hawkins na Kniha.Je! ✔︎

Bessel van der Kolk

Tělo sčítá rány - rád bych podotkl, že kniha není ani trochu duchovně založená a nakolik má audiokniha 17 hodin, je náročnější na poslech. Nenajde si příliš velký okruh čtenářů nebo posluchačů, ale ten, kdo se snaží pomáhat a chápat lidi, ji jistě ocení. Nebo lépe řečeno, mě postrčila k tomu, abych se na lidi díval iz hlubší stránky.

Nakolik ve svém okolí jsem měl, mám a budu mít lidi, kteří si procházejí těžkými životními zkouškami a vždy se snažím je pochopit a poradit…

ZDE si můžete koupit audioknížku “Tělo sčítá rány“ (MP3) od Bessel van der Kolk na Martinus.cz! ✔︎

James Clear

Atomové návyky - James Clear ve své knize Atomové návyky vypráví, jak na střední škole při hraní baseballu utrpěl těžká zranění a byl na pokraji smrti. Když se po roce vrátil zpět do svého života a sportu, začal objevovat a zkoumat návyky a pracovat s nimi. Upravil si svůj denní rytmus, spánek, úklid, studium, posilovnu a začal si osvojovat nové návyky, které mu pomohly naplnit jeho potenciál. Díky novým návykům překonával překážky a jeho život zažil evoluci.

Autor popisuje, jak si vybudovat nové návyky, které vám zajistí spokojený život, vztahy, peníze atp. Ukazuje nám, že každý nový návyk potřebuje čas, než začne přinášet ovoce. Jak si osvojíme jeden návyk, tak si začneme osvojovat další a další. V knize se dozvíme princip funkce návyků, při kterých je důležité mít ten správný záměr a motivaci.

Můj názor: Kniha se mi velmi líbila, je napsána jednoduchým jazykem a díky ní jsem si toho hodně uvědomil. Hlavně své špatné návyky a závislosti, které mi nebyly k ničemu prospěšné, ať už to bylo přejídání, lenost, trávení zbytečného času na mobilu, místo abych například cvičil.

Na této knize se mi líbí, že na konci každé kapitoly autor vše důležité zrekapituluje. Věřím, že díky této knize se zlepší i můj život. Proto ji doporučuji každému, kdo hledá příčiny proč: nemůže zhubnout, nedaří se mu v podnikání, ve vztazích atd... Tato kniha vám ukáže možnosti, jak změnit svůj život k lepšímu, než se stát flexibilním.

Přeji vám krásný poslech a držím vám palce v osvojení si zdravých návyků.

Děkujeme Honzíkovi za recenzi!

Rutina? Nové návyky? Pokud i vám dělá problém vytvořit si nové návyky a hlavně vydržet v nich, a ne skončit po pár dnech, doporučuji právě tuto knížku. Autor popisuje, jak si vytvořit nový návyk a úspěšně v něm vytrvat, spoustu skvělých rad a sebeodměňování se.

Děkujeme za doporučení Lence!

ZDE si můžete koupit audioknížku “Atomové návyky“ (MP3) od James Clear na Martinus.cz! ✔︎

Wim Hof a Koen de Jong

Cesta ledového muže - Koen de Jong zde vypráví o svém setkání s Wimem Hofem a s WHM (Wim Hof Metod). Vypráví o svých zkušenostech, jak on sám začal praktikovat tuto metodu a zjišťovat sám na sobě její přínos pro lidskou psychiku a zdraví. Vzpomíná na to, když začal s otužováním a koupáním ve studené vodě. Jednou na něj zavolali policii, když právě plaval v jednom z mnoha Amsterdamských kanálů.

Měli ho za blázna. Dále se svěřuje, jak naše správné dýchání a otužování dokáže probudit náš autonomní nervový systém. Spojení chladu, klidné mysli a řízeného dýchání léčí různé druhy civilizačních chorob, například rakovinu. Dále léčí autoimunitní onemocnění jako je roztroušená skleróza či Crohnova choroba.

Zaujalo mě, jak je dýchání důležité, jak si špatným dýcháním způsobujeme problémy, jako je: bolest za krkem či bolest hlavy, zažívací problémy, únava, bušení srdce, vysoký tlak. Uvědomil jsem si, kolik zbytečných chorob si tím způsobujeme. Přitom stačí tak málo a to Dýchat.

Autor nám popisuje dechová cvičení, se kterými si zkvalitníme život. Správné dýchání je jako meditace. Dech je život a spojení s duší. Dech ve spojení se studenou vodou nám nastartuje celý kardiovaskulární systém. Začne se nám tvořit hnědý tuk, který nás chrání před chladem a přitom spaluje bílý tuk. Osobně miluji ten pocit, když se ponořím do ledové vody, vypnu mysl a jsem tady a teď.

Kniha je pro všechny, kdo hledají cestu k sobě samému, cestu ke zdravému a spokojenému životu. Ty, co mají jakýkoli problém, ty, co hledají klid mysli. Spojení s duší. Nebo chtějí jen vyzkoušet nový zážitek. Přeji vám příjemný poslech této krásné knihy. Dýchejte, nalaďte se na sebe. Vy jste ti vyvoleni.

Děkujeme velmi pěkně Honzíkovi za recenzi!

ZDE si můžete koupit audioknížku “Cesta ledového muže“ (MP3) od Wima Hofa a Koen de Jonga na Martinus.sk! ✔︎

Wim Hof

Metoda Wima Hofa - co kdyby vám někdo řekl, že existuje možnost, jak vyléčit různé neduhy a nemoci. Jak si zlepšit imunitu, zkvalitnit si svůj život, dosáhnout větších výkonů a dosáhnout sebe sama, svou duši a své poslání. Jen díky vystavování se chladu, kontrolovanému dýchání a klidné mysli.

Wim Hof, ve své knize Metoda Wima Hofa, nám popisuje svůj život. Už jako malý kluk byl přitahován chladem, jako dospělý muž projel na kole skoro celou Evropu, běžel maraton za polárním kruhem jen v šortkách a dosáhl dalšího prvenství. Cvičil jógu, stal se vegetariánem, začal se potápět a plavat v ledové vodě, kde objevil její blahodárné účinky na lidský organismus a našel způsob, jak se napojit na svou duši (jak najít světlo). Postupně vypracoval svoji metodu WHM (Wim Hofova Metoda), která pomáhá mnoha lidem po celém světě. V knize se dozvíme, jak se naučit správně dýchat, jak provádět dechová cvičení, jak si uklidnit mysl.

Když jsem začal poslouchat tuto audioknihu, ihned mě zaujala. Jeho životní příběh ai když přišel o svou milovanou ženu, měl dost sil na to, aby se postaral o své děti, aby dále pracoval na své metodě a pomáhal lidem ke zdraví a k nalezení sebe sama.

Zaujalo mě, jak dokázal zvýšit teplotu své dlaně jen silou vůle, svou myslí. To znamená, že naše mysl má obrovskou moc ovládat nejen naše tělo, ale vlastně celý náš život. Vzpomínám si, když jsem poprvé vyzkoušel WHM, dal jsem si dechové cvičení a šup do ledové vody. První dvě minuty byly opravdu nepříjemné, připadalo mi, že mi do kůže bodají tisíce jehel, ale za chvíli to ustoupilo a přišel neskutečný klid. Moje mysl byla klidná a já jsem si připadal, jako bych byl v nebi. Cítil jsem příval energie a teplo, cítil jsem souznění s věčností. Ten mír a klid byl tak úžasný, že to ani nemůžu popsat, to musíte zažít. Občas mívám bolesti hlavy, ale provedl jsem dechová cvičení podle Wima a za pár minut bylo po bolesti.

Tato kniha je pro všechny lidi, ať jste zdraví nebo vás něco trápí, každý by si ji měl vyslechnout. Díky ní můžete objevit sílu, která se ukrývá uvnitř každého z nás a stačí jen málo – dýchat, klidná mysl a studená voda. Přeji vám příjemný poslech, pevnou vůli pod studenou sprchou a krásnou cestu k sobě samému.

Děkujeme Honzíkovi za recenzi!

ZDE si můžete koupit audioknížku “Metoda Wima Hofa“ (MP3) od Wima Hofa na Martinus.sk! ✔︎

Jim Kwik

Mysl bez hranic - při poslechu této audioknihy jsem si uvědomil, že každý z nás je Jim Kwik. Každý z nás se touží stát superhrdinou a být v tom, co dělá nejlepší. Jim nám popisuje, jak díky úrazu hlavy ve školce měl velké problémy s učením. Jeho záliba v komiksech a snaha stát se superhrdinou, ho dovedla až k jeho dnešní práci. Dokonce se dostal k natáčení svých milovaných X-Menů.

Naše mysl je jako sval, čím více ji posilujeme, tím je silnější. Náš mozek je zázračný a potřebuje ten správný trénink a výživu. V knize se dozvídáme, jak se zbavit předsudků a hlasů v hlavě. Každý z nás vede v hlavě zbytečný monolog, který k ničemu nevede. Dozvídáme se, jak se správně nastavit, zdravě se stravovat. Jak mít ty správné ranní rituály. Jak se snadno a rychle učit. V knize je také pár zajímavých receptů.

Z môjho pohľadu je táto kniha veľmi zaujímavá. Každý z nás mal určitý problém, udržať si pozornosť pri učení. Táto kniha je skvelým návodom, ako sa učiť a sústrediť sa. Ako si skvalitniť život a dosiahnuť svoje sny. Učí nás, ako robiť len jednu vec v plnej pozornosti, bez zbytočného rozptýlenia. Uvedomil som si, ako mi príbeh Jima pripomína aj môj život. Verím, že sa v knihe nájdete aj vy. Osloboďte svoju myseľ a staňte sa superhrdinami. Prajem vám príjemné počúvanie.Ďakujeme Honzíkovi za recenziu!TU si môžete kúpiť audioknižku “Myseľ bez hraníc“ (MP3) od Jima Kwika na Martinus.sk! ✔︎

Gary John Bishop

Vyser sa na to Vyser sa na to -V této knize najde člověk přesně to, co potřebuje. Odpověď na to, co vlastně řeší každý jeden den. Lidé se zabývají mnohokrát úplnými zbytečnostmi. Příliš mnoho energie vkládají do myšlenek, které zbytečně motají hlavu. Kniha hovoří o tom, jak nemáme přehánět a věci zveličovat. Toto kniha vás naučí příjimat věci takové jak přicházejí a zaměřit se na zpracování myšlenek s nadhledem. Naučí nás neočekávat nic a přijmout vše. Naučí nás jak si prosadit své a nebát se toho. Nárokovat si své a nebát se toho. Být více odhodlaným, protože dokážeme mnohem více když přestaneme věřit, že některé věci jsou nemožné.

Jde o to, abyste život brali více svobodně, abychom nedělali jakmile se říká z komára velblouda. Ale se pěkně snažili život brát jako tanec. V Knize su sepsány důležité afirmace jako je Jsem ochoten, Jsem připraven na výhru, Mám nato, Akceptuji nejistotu, Mé myšlenky mě nedefinují, definují mě mé činy, Jsem odhodlán, Neočekávám nic a přijímám všechno. Každá Jena kapital ma v Gebet hlubokou podstatu. Doporučuji ji jako oddychovku a zároveň nalezení správného pokyny jak se nejlépe dokáže člověk povznést nad věci, které nejsou ani tak horké jak se člověku jeví..

ZDE si můžete koupit audioknižku "Vyser sa na to (MP3) od Gary-John_Bishop na Martinus.cz! ✔︎

Frank Kinslow

Tajemnstí okamžitého léčení Tajemství okamžitého léčení - Franka Kinslow netřeba speciální představovat. Působí již delší dobu a poprvé jsem ho zaregistrovala na YouTube kanálu "Cesty k sobě", kde měl rozhovor s Alžbětou Šorfovou vlastně o této své knížce. Toto video mě vlastně oslovilo svou hloubkou, a tím jak působí na člověka samotný Frank Kinslow. Takže později, když se ke mně knížka dostala jinou cestou - jako audioknižka - nezaváhala jsem ani na chviličku, a už jsem ji i poslouchala. Celá téma okamžitého léčení je zpracována velmi zajímavě a posluchač se v ní dozví neuvěřitelně mnoho nových poznatků.

A nejen to. Vše souvisí se vším a autor si opravdu dal tu námahu, aby jeho vysvětlení byly jasné a aplikovatelné pro každého jednotlivce, který se chce k technice okamžitého léčení připojit a stát se její vykonavatelem. Takže, pokud máte zájem, poslouchejte, poslouchejte, poslouchejte a pak to zkoušejte. Nemůžete nic pokazit.

ZDE si můžete koupit audioknižku "Tajemství okamžitého léčení" (MP3) od Franka Kinslow na Martinus.cz! ✔︎

Pierre Franckh

Jak si správne přát Jak si správně přát - všichni toužíme mít ve svém životě něco, za co se vyplatí tzv. ŽÍT. Takže je velmi užitečné poslechnout si tuto audioknižku a pohlídat v ní odpovědi i na vlastní problémy a stavy na fyzické úrovni s nimi spojené. Nikdo z nás není rozený mistr na tvoření zázraků. A přitom kolikáté zázraky bychom ve svých životech potřebovali, nebo prostě chtěli mít! A co by to vlastně mělo být? Nové auto, nová láska, dostatek peněz, zda práce snů? Pořadí si přehodnoťte prosím podle svého vkusu. Pro jednoho má cenu to prvé, pro někoho jiného možná to poslední ... A s netrpělivostí, která je lidské rase vlastní, možná už ve vás vibruje otázka kombinovaná s výzvou na způsob: Tak dej, Neotálej s odpovědí tak dlouho ...

Nuže, ať se to zdá být jakkoliv neuvěřitelné, je možné se do tvorby svých zázraků DÁT. Jak? Upřímně řečeno, není zde v těchto řádcích napsána odpověď, protože byste ani po této úžasné knížce nesáhli. A byla by to věru škoda! Tak se pěkně zaposlouchejte a přijďte sami na to, jak to co nejjednodušší zmajstrovať. ZDE si můžete koupit audioknižku "Jak si správně přát" (MP3) od Pierra Franck na Martinus.sk nebo si ji poslechnout online! ✔︎

Jan Vojáček

Umění být zdráv - každého člověka naplňuje v životě něco jiného. Každý člověk má svou zvláštní cestu. Přijde na to, co ten člověk vyznává - co ho oslovuje, co mu je blízké a co opravdu chce dělat. O tom je velmi pěkně nahrána audio verze knížky "Umění být zdravý". Šikovně povpletané poznámky k textu novinářky Věry Keilová čte Iveta Dušková, a dělá to velmi dobrým způsobem. Stejně i Petr Gelnar, který propůjčil svůj hlas Janu vojákyně. Tak se vlastně přes svůj příběh autor otevírá a vysvětluje na svých vlastních zkušenostech, jakým chybám by měl vyhnout člověk, kterému opravdu jde o jeho zdraví. Postupně se posluchač dozví, jak se nestát závislý na názoru doktorů a umět vzít zodpovědnost za svůj život do vlastních rukou ..

Je to opravdové umění poznat se lépe, jinak k sobě přistupovat, a tím se stávat člověkem bez potíží. Takovým, jehož baví žít a užívat si s úctou svůj život. Opravdu je třeba zamyslet nad dnešním způsobem života, aby nebylo třeba pracně hledat co člověk má vlastně darované pro svůj šťastný život - ZDRAVÍ. Takže je velmi užitečné poslechnout si tuto audio knížku a pohlídat v ní odpovědi i na vlastní problémy a stavy na fyzické úrovni s nimi spojené. Zde si můžete přečíst recenzi ke knížce Umění být zdráv
.
ZDE si můžete koupit audioknižku "Umění být zdráv" (MP3) od Jana vojákyně na Martinus.cz! ✔︎

Slabikář štěstí Slabikář štěstí 1 (Návrat k SOBĚ) - 16 hodin hlasového pozitivní. Obsahuje 87 kapitol knihy Slabikář štěstí: Návrat k sobě. Tato knížka je napsána jednoduchým, humorným stylem a od základů vysvětluje základní principy bytí. Je skutečným slabikářem štěstí a odrazovým můstkem pro ty, kteří se rozhodli, že chtějí něco změnit. V jednotlivých kapitolách se autor zabývá všemi oblastmi života a přes své osobní zkušenosti poukazuje na to, jak důležité je naučit se odpouštět a poslouchat své nitro. Audioknižku namluvil Miloslav Král. Tuto audioknižku doporučujeme pro začátečníky, ale každý si v ní najde to, co právě potřebuje. Je vhodná pro všechny lidi. ZDE si můžete přečíst recenzi ke knížce Slabikář štěstí 1. Slabikář štěstí 2 (Sebepoznání, souvislosti, sebeproměna) - 15,5 hodin hlasového pozitivní. Obsah 65 kapitol knihy Slabikář štěstí 2 - sebepoznání, souvislosti, sebepřijetí. Je pokračováním a určitou nástavbou úspěšné první části. Autor zde podrobněji rozebírá jednotlivé otázky a doplňuje o nové pohledy i témata z první části. Zaměřuje se na sebepozorování jako způsobu poznání a čištění se. Audioknižku namluvil Miloslav Král. Tuto audioknižku doporučujeme pro pokročilejší, ale každý si v ní najde to, co právě potřebuje. Je vhodná pro všechny lidi.

ZDE si můžete přečíst recenzi ke knížce Slabikář štěstí 2.

ZDE si můžete koupit nebo stáhnout audioknižku "Slabikář štěstí 1" (CD) od Pavla "Hirax" Baričák na Martinus.cz nebo si ji poslechnout online! ✔︎

ZDE si můžete koupit nebo stáhnout audioknižku "Slabikář štěstí 2" (CD) od Pavla "Hirax" Baričák na Martinus.cz nebo si ji poslechnout online! ✔︎

Slabikář štěstí 4 (Strachy, vztahy, svoboda) - chtě nechtě stále je to tak, že neustále se setkáváme ve svém životě s něčím, co neumíme dobře zařadit, ao tom že bychom to měli i vyhodnotit, aby nám bylo jasné, o čem to tedy zase znovu je, je dobré mít jistou navigaci, k tomu abychom se v celém vlastně neztratily. Nuž a zde je velmi pěkně napsáno vlastně o každém jednom z nás. Zda toto dílo přijmu, nebo si řeknu, že jsou to jen řečičky, záleží na mně. Hlavní oblasti, kterým se autor věnuje jsou tři: strachy, vztahy a svoboda. Pěkně rozebírá co vlastně strach je, odkud přichází a co s ním dělat, aby nás zcela nepohltil a dokonale nezničil náš život. S tématem strachu samozřejmě velmi souvisí další oblasti lidského života - vztahy. Nejde jen o vztahy s partnery, dětmi, rodiči, přáteli, ale také s kolegy, ba dokonce s přírodou živou i neživou. A hlavně samého s sebou. A tady někde je podstata a smysl lidského života každého z nás. Se vztahem k sobě samému nejvíce asi patří svoboda. Umění přijmout se takový, jaký jsem, netlačit na sebe a s láskou si věnovat soustředěnou pozornost. Zaposlouchejte se tedy a zjistěte, co je spojeno s vaší životní cestou.

ZDE si můžete přečíst recenzi ke knížce Slabikář štěstí 4. ZDE si můžete koupit nebo stáhnout audioknižku "Slabikář štěstí 4" (MP3) od Pavla "Hirax" Baričák na Martinus.cz nebo si ji poslechnout online! ✔︎

Tereza Namituche Vysloužilová

Himálaj učitelka života - velmi milý, odlehčený příběh mladé baby z Čech, která se vybrala dělat do himalájského kláštera učitelku angličtiny jako dobrovolnice. Ono se to může zdát jako běžný příběh, nicméně je v něm obrovská síla a inspirace - mladá baba v podstatě sama v neznámém světě poznává zemi, kulturu, lidi, děti, systém ... Kromě příjemných momentů jsou v knize popsány i ty komlikovanejšie situace , které však nakonec Terezka (hlavní hrdinka) zvládne s přehledem.

Inspirace - být otevřený novým věcem, přináší to pravé ovoce; chovat se slušně a s respektem (i vůči sobě samému), sebeláska; zdravý selský rozum - jako prostředek na vykľučkovanie z nepříjemných situací, připomínka k užitku z meditací, dodržování zásad buddhismu, seberozvoji…

Skutečně velmi inspirativní příběh a poslechnout si ho 1krát nestačí.

Děkujeme velmi pěkně Janke za recenzi a osobní zkušenost!

Mnozí lidé podvědomě vědí, co by v životě chtěli. Podlehnou však shonu a uniká jim skutečný smysl bytí. Při poslechu této knihy se krásně zastavíte, má úžasný spád, je lehká a já ji chtěla poslouchat bez přestávky.

Tolké dobrodružství a informací k zamyšlení se nad sebou a vlastním životem jsem nečekala. Autorka po své cestě po Indii a Nepálu přemýšlí nahlas o různých problémech ve společnosti, zda mluví o jejích názorech. Tím se dostává do jakési vnitřní roviny. V mnoha věcech s ní souhlasím. Má na věci otevřený, ucelený a vyzrálý názor. Je vnímavá a všímá si, co se kolem ní a v ní děje. Skvělá, lehká a odpočinková kniha. Mohu jen doporučit.

Děkujeme velmi pěkně Adke za recenzi a osobní zkušenost!

Doposlouchal jsem Himálaj učitelka života. Je to pěkná kniha, lehká forma, hodící se pro začátečníky, ale neurazí ani pokročilé. Celkově pozitivní naladěná. Poslouchám teď podruhé. Z mého pohledu tam autorka hodně zmiňuje šetření "kdo šetří má za tři" a tak dále, vychází to z její situace, se kterou se setkává od dětství a je v ní stále a nemůže se toho zbavit a také ten konec, jak přijde na to , že je těhotná, i když předtím neustále omílá, že s nikým nic neměla. Z mého pohledu to trochu kazí. Ale jinak doporučuji.

Děkujeme velmi pěkně Liboru za recenzi a osobní zkušenost!

ZDE si můžete koupit audioknižku “Himaláj učitelka života“ (MP3) od Terezy Namituche Vysloužilovej na Martinus.cz! ✔︎

Forrest Carter

Škola Malého stromu - knížka je velmi pěkná. Je to příběh malého indiánského chlapce, kterého si po smrti rodičů vzali babička s dědečkem a vychovávají ho v prostředí hor, kde žijí. Během vyprávění příběhu, se dostanete opravdu do příběhu každého jednoho dne, který chlapeček prožívá. Je tu krásně a humorně popsán každý jeden den. Navnímate a představíte si v ní chodníčky, po kterých chodili, zvířata, která se ukrývali v lese, východ a západ slunce. Vztah k přírodě, který mají, je bezpodmínečně a upřímně krásný.

Knížku doporučuji všem, kteří milují přírodu a chtějí procítit jednoduchost bytí a jednoduchost života, která je ukryta v tomto příběhu.

Co se mně nejvíce líbilo je to, jak chlapec prožívá každý jeden den v přítomnosti, jeho pohled na svět a situace, při kterých se učí. Je opravdu upřímný a budu se zase opakovat bezpodmínečně krásný.

Je to nádherná kniha plná zážitků, laskavého vztahu k přírodě, žití v přítomnosti, upřímné lásky, přátelství a hlavně krásného pohledu na život.

Někdy se nám zdají věci v životě složité, ale kdo nám je komplikuje jsme my sami. Žijme život s láskou, s porozuměním a s pochopením. Vnímejme každý jeden den tak, jak přichází. Vnímejme kouzlo, které je kolem nás. Zkusme se na chvilku zastavit, nadechnout se, zaposlouchat se do zvuků přírody a procítit, že život je io něčem jiném. Pokud se ptáte o čem? Zkuste si poslechnout tuto knížku a pochopíte.

Děkujeme velmi pěkně Miške za recenzi a osobní zkušenost!🙏

Jsou zde pěknou volnou formou zpracovány hluboké myšlenky, myšlenky přirozeného života, života v souladu s přírodou, s celým koloběhem světa. Je vhodná jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Ne však pro puritány, slovo "zkurvysyn" se vyskytuje dost často a také pro příznivce Vatikánu ... Poslední kapitolu jsem proplakal ... Nějak mě to prostě vzalo a mám to několik hodin už v hlavě.

Děkujeme velmi pěkně Liboru za recenzi a osobní zkušenost!🙏

Kromě knihy a audioknihy je k dispozici i divadelní představení a film. Než jsem se pustila do poslechu, přečetla jsem si ke knize recenze - kniha byla obecně velmi dobře hodnocena. Já jsem ji sice spolkla, ale čtení bylo pro mě spíše relax a odlehčení. Přijde mi, že příběh by mohl zaujmout a poučit spíše děti v predteenagerskom věku, hlavně teď, když nám děti ztrácejí kontakt s přírodou a jednoduchostí. I divadelní hra byla určena spíše pro ně.

Našla jsem si však iv této knize určité připomenutí - síla osobnosti, klid, pokora, oddanost, hrdinství, oběť, soudržnost, důvěra, láska a laskavost ... Sirota, chlapce (6 r.) Vychovávají indiánský starý rodiče. Příběh je o každodenních radostech a starostech malého chlapce a jeho babičky a dědečka. Učí ho poznávat přírodu, život a svět, ale na jejich indiánský způsob. Učí ho k čisté dobrotě, jednoduchosti a kontaktu s přírodou a zvířaty v ní.

Děkujeme velmi pěkně Janke za recenzi a osobní zkušenost! 🙏

ZDE si můžete koupit audioknižku “Škola Malého stromu“ (MP3) od Forresta Cartera na Martinus.cz! ✔︎

Nancy Qualls-Corbettová

Posvátná prostitutka - už sám název knihy hovoří o tom, že tu jde o něco posvátné a možná si někdo bude myslet, že o něco zakázáno. Ale v této knize je hodně pravdy. Pravdy o tom jak posvátně milovat, jak se posvátně milovat s mužem a jak posvátně milovat sama sebe.

Knížka mě naučila, že přes lásku a posvátnou sexualitu se otevírá mužovo srdce, přes jemnost a krásu, která je v ženě, můžeme léčit mužské zranění a probudit v něm jeho vnitřní ženu, jeho Anime. Knížka mi dovolila se poznávat s mou duchovní stránkou posvátné Bohyně, posvátné prostitutky, milenky, která je v každé ženě.

Tato žena je krásná, spokojená sama se sebou, je laskavá, něžná, milující, okouzlující, vášnivá, probuzená, vědoma si svých emocí a vědoma si toho, kdo ve skutečnosti je. Zasvěcuje svůj život své vnitřní bohyni, své ženské stránce, milující sebe samu nezávisle na okolnostech, zda od partnera.

Knížka mě naučila tyto pravdy, které si mohu během dne uvědomovat. Dovolit si milovat sama sebe, projevit lásku, něhu, pochopení, vášeň. Stačí to jen v tichosti navnímať. Položit si ruku na ❤️ a dýchat.

Vdechovat to, co se v nás probouzí, vdechovat samu sebe, nadechnout se své vnitřní, jemné a milující ženy. A když to pocítíme a zažijeme, tehdy pocítíme lásku, lásku k celému světu.

Milujeme se s mužem, milujme se s mužem s láskou, oddajme se vášnivému milování a přijetí dvou těl a dvou duší. Protože při tom krásném spojení léčíme i sebe i muže. Milujme to posvátné spojení, milujme tuto posvátnou sexualitu.

Milujme svou vnitřní krásu, svou ženskost, laskavou a okouzlující povahu své vnitřní ženy, své vnitřní podstaty.

Děkuji, knížka opět sedla, na to, co jsem potřebovala pochopit a co se potřebovalo probudit. miluji vás❤️🌈🍀🙏

ZDE si můžete koupit audioknižku “Posváná prostitutka“ (MP3) od Nancy Qualls-Corbettovej na Martinus.cz! ✔︎

Děkujeme velmi pěkně Miške za recenzi a osobní zkušenost!🙏

Vladimír Megre

Anastasia - první díl ze série 10 knih Vladimíra Megre, které vyšly pod souhrnným názvem zvonící cedry Ruska . Autor v nich poutavou formou vypráví svůj příběh, který se mu přihodil na jedné pracovní cestě a od základů změnil jeho život. Setkáváme se zde s překrásnou dívkou Anastasiou, která žije daleko od civilizace v sibiřské tajze a má schopnost uzdravovat tělo a duši člověka. Vyniká neobyčejnou silou a schopnostmi a pomáhá lidem na neviditelné úrovni. V knize nám formou příběhů představuje své hluboké myšlenky, pohledy na minulost a budoucnost a dává nám doporučení do budoucna.

Podle Anastasie má text této knihy v sobě uloženy spojení písmen a kombinaci slov, které příznivě působí na člověka. Jejich vliv můžete pocítit již při čtení nebo poslechu, co mohu sama potvrdit. Je skutečným balzámem na duši a vyslechnete si ji jedním dechem. Při jejím poslechu si uvědomíte, jací jste výjimeční a jakou neobyčejnou sílu má v sobě každý člověk.

Když si uvědomíte hloubku jejích slov, pocítíte vnitřní klid a uvědomíte si, jaké je všechno jednoduché.

Audioknižku namluvila Gabriela Filippi a je dostupná v českém jazyce. Tuto audioknižku doporučujeme každému, kdo pracuje na svém osobním rozvoji a hledá smysl svého života. Je vhodná pro lidi s otevřenou myslí a duší, protože změní váš pohled na různé oblasti každodenního života.

Další díly jsou dostupné jako klasické knížky: zvonící cedry Ruska (2. díl), Prostor lásky (3. díl), Stvoření (4. díl), Kdo vlastně jsme? (5. díl), Rovnost kniha (6. díl), Energie života (7. díl), Nová civilizace (8. díl - 1. část), Nová civilizace - Obřady lásky (8. díl - 2. část), Anasta (10. díl).

ZDE si můžete koupit audioknižku “Anastasia“ (MP3) od Vladimíra Megreho na Martinus.cz! ✔︎

Bruno Ferrero

Poslech pro duši - knížka mi otevřela srdíčko. Už sám název knihy hovoří o tom, že se člověk opravdu při poslechu spojí se svou duší. Krátké příběhy, které jsou v knize, se opravdu dotkly mého srdce. Probudili ve mně cit, lásku, pochopení a něhu. Něhu k sobě samé, něhu k lásce, něhu k druhým lidem, něhu k životu. Něhu ke zraněním, které jsem měla.

Při poslechu knížky jsem musela plakat, některé příběhy jsou tak krásné, že se dotknou toho jemného, co máme v sobě, citu pro lásku.

Ostatní příběhy mi dodaly odvahu. Odvahu, že pokud něco neuděláme jen ze strachu, můžeme ztratit to vzácné, co se nám nabízí. Dveře, které se nám otevírají a my před nimi utečeme jen proto, že dáme přednost svému egu, se nemusí už otevřít. A co je nejhorší nemusí se nám už ani ukázat. Marně je budeme hledat.

Když pochopíme, že to, co bylo za nimi, bylo to jediné, co jsme hledali celý život. Lásku.

Ostatní příběhy mě naučili věřit, věřit, že i když se bojíme, Bůh se vždy postará. Víra v Boha je důležitá.

Knížka je krásná, učí nás lásce, jemnosti, porozumění, pochopení, pokoře, svobodě a víře. A co je důležité je, že nás toto uvědomění léčí.

Takto jsem to vnímala já, vždycky jsem plakala, když jsem ji poslouchala. Je fakt krásná a děkuji za ni!❤️🌼🙏💫🌈

Děkujeme velmi pěkně Miške za recenzi a osobní zkušenost!🙏

Doporučuji všemi deseti - poslouchat i 100krát. Mám to stále v autě na střídačku s jinými audioknihami. Je to sbírka krátkých příběhů - poučných a motivačních z duchovního a sebarozvojového hlediska. Mnohé příběhy mi byly povědomé z předchozích knížek, dokonce některé jsem pochopila až v této knize. Skutečně pěkná a motivující kniha. Je však nad příběhy zamyslet a v rámci seberozvoje uplatnit ve svém životě podněty a poučení z příběhů.

Děkujeme velmi pěkně Janke za recenzi a osobní zkušenost! 🙏

Dobře se naslouchající jednoduché, krátké a přitom hluboké příběhy, určené pro každého. Cítím z některých příběhů mnoho z křesťanství.

Děkujeme velmi pěkně Liboru! 🙏

ZDE si můžete koupot audioknižku “Poslouchaní pro duši“ (MP3) od Bruna Ferrera na Martinus.cz! ✔︎

Mních, ktorý predal svoje Ferrari (Výnimočný príbeh o naplnení osudu a snov) - táto motivačná audioknižka nás naučí ako dosiahnuť svoje ciele a byť šťastný a úspešný. Je to príbeh o úspešnom a bohatom americkom právnikovi Juliánovi Mantlovi, ktorý práve prechádza krízou materiálneho sveta a ocitne sa na pokraji smrti. To ho donúti zamyslieť sa nad svojím životom a začne hľadať odpovede na hlboké otázky o ľudskom bytí. Predá svoje Ferrari, celé svoje materiálne bohatstvo a vydá sa na cestu za sebapoznaním do oblasti z pod hôr Himalájí, kde prechádza veľkou vnútornou premenou.

Audioknižku nahovoril Jiří Dvořák. Je dostupná v českom jazyku. Túto audioknižku odporúčame každému, kto pracuje na svojom osobnom rozvoji. Každému, kto chce zlepšiť svoju pracovnú a finančnú situáciu. Je vhodná pre začiatočníkov, aj pokročilých.

TU si môžete prečítať recenziu ku knižke Mních, ktorý predal svoje Ferrari.

TU si môžete kúpiť audioknižku “Mních, ktorý predal svoje Ferrari“ (CD) od Robina Sharmu na Martinus.sk! ✔︎

Možná, že láska spočívá v tom, že Tě jemně přivedu zpět k Tobě samému. Ne k tomu, jakého Tě chci mít, ale k tomu, kým skutečně jsi.
Antoine de Saint-Exupéry

Světec, surfař a CEO - tento použitý citát od Antoine de Saint-Exupéry, napovídá hned úvodem o síle a hloubce, tohoto díla od autora světoznámého bestselleru mnich, který prodal své Ferrari .

Autor zobrazuje příběh pomocí hlavní postavy Jacka Valentina, který se cítí hluboce nenaplněný a životní události, které se mu přihodí, ho navedou na cestu za poznáním sebe sama.

Příběh Jacka začíná jeho autonehodou, po níž v nemocnici poznává velmi zajímavého pána, který Jackovi vyprávět svůj životní příběh. Příběh, ve kterém Jackovi odhaluje význam života a seznamuje ho s třemi nejdůležitějšími otázkami, které jsou tajemstvím úspěšného a šťastného života. Tento, pro Jacka velmi zvláštní a zajímavý pán, následujícího rána umírá a zanechává Jackovi odkaz, který mu odhalí, že šlo o jeho otce, jehož nikdy osobně nepoznal.

JACK otec zanechává v odkazu pro Jacka tři letenky za učitelem v Římě, na Hawaii a New Yorku. Jack odhazuje svůj strach a s důvěrou se vydává na 3-měsíční cestu proměny, která mu odhalí odpovědi na ty nejdůležitější otázky života.

Odpovědi na otázky, které si klade velmi mnoho lidí, když se ocitnou na křižovatce života a nevědí, jak kráčet dál.

Osobní pohled: Tuto knihu jsem si zařadila mezi mé oblíbené knihy, protože svou lehkostí dokonale popisuje situace, ve kterých se ocitne ve svém životě každý z nás. Určitě si audioknihu poslechnu ještě mnohokrát ve svém životě, protože myšlenky a rady popsané v tomto díle, jsou pro mě návodem pro vyrovnanější a spokojenější život.

Mně osobně, pomohla nejvíce část, kde popisuje byznysmenka Tess, že neexistuje špatný člověk, jen člověk, jehož chování je špatné. Tato část mi pomohla lépe chápat lidi ve svém okolí a hlavně chápat, co znamená jednat s láskou, ale nenechat sebou špatně zacházet.

Hlavní témata knihy: Osobní rozvoj, sebepoznání, sebeláska, sebereflexe, naději, pochopení, motivace.

ZDE si můžete koupit audioknižku "Světec, surfař a CEO" (MP3) od Robina Sharmuna Martinus.cz! ✔︎

Děkujeme velmi pěkně Erice za recenzi a osobní zkušenost!

Simon Loyd

Indigový svět -dnešní život přináší s sebou mnoho otázek, které před námi stojí a my někdy ani nevíme vlastně kde začít a kde skončit. Ptáme se sebe a své duše. Ale slyší nás naše duše? Ptáme se správně? Posloucháme pak odpovědi na své otázky? Nebo se jen tváříme, že posloucháme (!). A tady je někde začátek bludného kruhu, ve kterém se ocitneme a hledáme jak z něj ven.


Spisovatel Simon Loyd se věnuje mnohým velmi důležitým aspektem lidského bytí. Většinou lidé netuší, jaké skryté schopnosti v sobě mají a kráčejí svým životem jako nevidomí a neslyšící. Nevědí, co by měli udělat, aby se dostali z různých slepých uliček ven a jak začít žít efektivně svůj život. Málokdo např. ví, že každý má tu schopnost efektivně zasáhnout do hry ve svém životě. Zasáhnout a přestat být "mrtvým broukům". Naopak, může se stát hráčem - hlavním hrdinou své vlastní dramata, která nemusí být tragédií, ale pravým opakem - příjemnou procházkou i zábavnou hrou.

V knize je velmi mnoho řečeno, co a jak je třeba dělat - postupovat při konkrétních situacích v reálném životě. Ne nadarmo se říká: "Šedá je každá teorie - zelená je ratolest praxe". Mnohdy tzv. Stojíme před "hotovou věcí" a řešíme něco, co ani řešit netřeba, neboť to život vyřeší sám. Takto zaslepeni jiným obrazem nevidíme to, co bychom měli vidět. To, co je nad slunce jasné. Vlastně se stačí jen nepatrně pohnout, na chvíli zaměřit svou pozornost na něco jiného a ... pak se na problém znovu podívat jiným pohledem. A pak najednou vidíme úplně jednoduché řešení. Jednoduše se "puzzle" života poskládalo a konečně rozumíme vzniklému obrazu skládačky života. JE TO TAM! Tomu se říká škola života. A ta je věru velmi důležitá. Bez ní se nedá učit životním lekcím.

Tu si můžete přečíst recenzi ke knížce Indigový svět.

ZDE si můžete koupit audioverzi knihy“Indigový svět“ (MP3) od Simona Loyda na Martinus.cz! ✔︎

Bronnie Ware

Bronnie Ware je australskou umělkyní, která svůj život opravdu vzala do svých rukou. Dlouho se neuměla začlenit do běžné společnosti západního stylu. Pracovala v bankovnictví a byla zručnou pracovnicí, ale nebylo to "ONO". Až nakonec přece jen postupně začala nacházet svůj smysl života.

Co před smrtí nejvíce litujeme - její vlastní postupná přeměna z bankovní pracovnice, přes svobodu milující tulácké, písničkářka, později blogerku, přitom pečovatelku paliativní pacienty, až po samostatný vlastní projekt - výuku písničkové tvorby v ženské věznici - ji přivedlo k napsání této neobvyklé prvotiny.

Nic z toho, co bylo zmíněno, nebylo pro ni snadné a jednoduché. NIC! Všechno ji stálo mnoho úsilí, odvahy a touhy realizovat volání své DUŠE. Naplnit smysluplně svůj život. Poslouchala a jednala v souladu se svým vnitřkem, a to jí umožnilo zažít svůj vlastní přerod z vazala konzumní společnosti, na vědomou bytost.

Vždy, když dala možnost, aby se její život jednoduše dial, vše šlo dobře a vycházeli její neuvěřitelné záměry, které si ještě ani pořádně nestihla uvědomit. Prostě zázraky v přímém přenosu. Pokud však začala více používat svůj rozum - racio - všechno kouzlo zmizelo a nastal boj o přežití. Dokud, dokud se opět neuklidnila a dala šanci hlasu své DUŠE.
Tak vždy přišel velmi dobrý klient, o kterého se bylo třeba postarat. Spolu s ním vždy přišlo delikátní ubytování i možnost jít svou vlastní cestou ve smyslu tvorby písniček a také prvních koncertů.
Postupně se jí vynořovaly jednotlivé věci, které před smrtí nejvíce litujeme.

Knihu působivě načítala Jana Štvrtecká.

ZDE si můžete koupit audioverzi knihy “Co před smrtí nejvíce litujeme“ (MP3) od Bronnie Ware na Martinus.cz! ✔︎

Bruce H. Lipton

Biologie víry - je velmi šikovnou audioknižkou, při které se určitě nudit nebudete a kterou načetl Martin Sláma pro nakladatelství ANAG.

Při poslechu se postupně dozvíte, jak byl autor nejprve zcela obyčejným lékař-biolog, který žil svůj průměrný život se všemi jeho projevy v důsledku obvyklého myšlení a jednání.

Později si s ním osud - Bůh - zahrál zvláštní hru. V důsledku toho on sám na sobě zjistil, jak se změnou způsobu myšlení dá formovat jiný život, který je zcela odlišný od toho, co člověk žije, pokud to nedělá. Protože Bruce Lipton je JINÝ a má svého "pionýrského ducha", začal se na svět kolem sebe, i na svět vědy, dívat jinýma očima.

Optimismus a víra v dobro, spolu s energií Lásky, jsou základem nové paradigmatu lidstva. O tom, jak získával autor postupně své poučení při své práci od samotných buněk se dozvíte více při samotném poslechu.

Tuto audio knihu doporučujeme každému člověku, který se zajímá o svět kolem sebe a chce ho poznat jinak než je uvedeno obecně.

ZDE si můžete koupit audioverzi knihy "Biologie víry" (MP3) od Bruce H. Lipton na Martinus.cz! ✔︎

David Michie

David Michie je australským spisovatelem. Narodil se v roce 1962 v zimbabwského Harare. Studoval v Jižní Africe, později žil v Londýně. Nyní bydlí v Austrálii. Centrem jeho zájmu je buddhismus a meditace. O přínosu meditace a bdělé pozornosti přednáší i na mezinárodních konferencích. Je autorem několika knih zaměřených na toto téma. A jednou z nich je i právě dalajlámovo kočka a síla meditace.

Kniha je kouzelně načtena Ivanou Jirešová. Opravdu požitek poslouchat.

Dalajlámova kočka a síla meditace - milým nevtíravým způsobem přes životní zkušenosti Jeho výsosti kočky 14.dalajlámu, vede posluchače k ​​zvládnutí procesu meditace. Lidé obvykle ani nevědí, co taková meditace je a jak se jí věnovat. Přes příběh dalajlámovo osobní kuchařky a její dcery vypráví o úskalích umění meditace.

dalajlámovo kočka, zvaná Jiska - "Její svatost kočka" nebo i "Malá sněžná lvice", má mnoho osobních zážitků a přes svůj jednodušší pohled zvířátka přibližuje, oč v meditaci vlastně jde.

Mítemi velmi vtipné povídání je odlehčením pro objasnění mystických zážitků, spestrujúcich příběh. Přes kočičí povídání se jednodušší objasňují úskalí, zejména pro nezkušeného začátečníka v oblasti meditace. O tom, co se při prvních pokusech o meditaci odehrává i to jak se vyrovnat s prvotním neúspěchem při meditaci vyrovnat. Je důležité poznat jaké pocity mohou nováčka při prvních meditacích setkat, a jak se s nimi co nejlépe vyrovnat. Současně je v příběhu předložených i mnoho tipů na to, jak si vnést do života pohodu a vnitřní harmonii.

Místy smutná zápletka vyústí ke šťastnému konci. Pravda a spravedlnost vítězí nad záští a lží.

ZDE si můžete koupit audioverziu knihy “Dalajlámova kočka a síla meditace“ (MP3) od Davida Michieho na Martinus.cz! ✔︎

Anastasia Novych

Nedávno se k nám dostali knížky od Anastasie Nových , které bychom vám také rádi doporučili. Knížky vyšly původně v ruštině a postupně se přeložili i do dalších jazyků. Doporučujeme je každému, kdo pracuje na svém duchovním rozvoji. Jsou vhodné pro začátečníky, tak pro pokročilé. Najdete v nich i mnoho duchovních technik a meditací, které jsou srozumitelně vysvětleny.

Sensei ze Šambaly I. - IV. - formou vyprávění se v nich seznámíme se šestnáctiletou dívkou, která hledá odpovědi na své otázky a východisko ze svých problémů. Seznámí se s duchovním učitelem Senseiem, ke kterému začne chodit na tréninky. Toto setkání změní od základů její život. Zabývá se v nich hlubokými duchovními otázkami: "Kdo jsem?", Co je smyslem mého života? " V druhé části je popsán pobyt skupinky se Senseiem u moře. Říká se v ní o bódhisattvy a světci Agapito Pečerská. Ve třetí části se k prázdninujúcej skupince přidá bohatý Ahriman, který je ztělesněním našich přání, tužeb a materiálních hodnot. Čtvrtá část je více historická a odhaluje to, co člověk ve svém nitru cítil. Že dějiny jsou podávány tak, jak se to někomu hodí a jaká je skutečná pravda. Knížky jsou založeny na skutečném příběhu a zachycují události odehrávající se v roce 1991.

TU si môžete kúpiť knižku “Sensei zo Šambaly. Kniha 1“ (klasická knižka) od Anastasie Novych na AllatRa.sk! ✔︎

ZDE si můžete koupit knížku “Sensei ze Šambaly. Kniha 2“ (klasická knížka) od Anastasie Novych na AllatRa.sk! ✔︎

ZDE si můžete koupit knížku “Sensei ze Šambaly. Kniha 3“ (klasická knížka) od Anastasie Novych na AllatRa.sk! ✔︎

ZDE si můžete koupit knížku “Sensei ze Šambaly. Kniha 4“ (klasická knížka) od Anastasie Novych na AllatRa.sk! ✔︎

Ezoosmóza - najdete v ní důležité informace týkající se exorcismu. Geliarovia jako bojovníci světla v boji proti Kandukom, Lembojom, Klochtunom a Iznilom, který se kvůli malé duchovnosti lidstva spojily s Abraxasu (Satanem, Luciferem) a jeho bandou. Vysvětluje se tam systém působení negativních sil a probitěji.

ZDE si můžete koupit knížku “Ezoosmóza“ (klasická knížka) od Anastasie Novych na AllatRa.sk! ✔︎

Ptáci a kámen - v této knize je několik poutavých příběhů, které nám objasňují, jak funguje karma. To, co dáváme, dříve nebo později dostaneme i zpět, ale nemusí to být přímo v tomto životě.

ZDE si můžete koupit knížku “Ptáci a kámen“ (klasická knížka) od Anastasie Novych na AllatRa.sk! ✔︎

Križovatka - dozvíte se v ní pravdu o slovanských národech a o vysoké politice. Lidstvo se opět nachází na určité křižovatce a náš další osud bude záviset na volby každého z nás.

ZDE si můžete koupit knížku “Križovatka“ (klasická knížka) od Anastasie Novych na AllatRa.sk! ✔︎

AllatRa -je vhodná pro pokročilé klienty a lidí, kteří se již delší dobu věnují práci na sobě samém. Přináší nám prapůvodní znalosti bez přikrášlení a překroucení pravd. Objasňuje dění kolem nás.

ZDE si můžete koupit knížku “AllatRa“ (klasickí knížka) od Anastasie Novych na AllatRa.sk! ✔︎

Sensei zo Šambaly. Kniha 1

Sensei zo Šambaly. Kniha 2

Sensei zo Šambaly. Kniha 3

Sensei zo Šambaly. Kniha 4

Ezoosmóza

Ezoosmóza (audio pro stáhnutí)

Ezoosmóza (YouTube)

Vtáci a kameň

Ptáci a kámen (audio pro stáhnutí)

Ptáci a kámen (YouTube)

Križovatka

Križovatka (audio pro stáhnutí)

Križovatka (YouTube)

AllatRa

AllatRa (audio pro stáhnutí)

AllatRa (YouTube)

Neale Donald Walsch

Knížky od Neala Donalda Walsch zatím nevyšly ve formě audioknižiek a jsou dostupné pouze ve formě klasických knížek. Hledači na internetu se ale dopracují ik namluveným verzím jeho knížek. Rádi bychom vám usnadnili toto hledání, a proto vám dáváme do pozornosti audioknižku Rozhovory s Bohem II. , která je volně dostupná na YouTube v českém jazyce.

Rozhovory s Bohem - tyto knížky se zabývají všemi oblastmi lidské pozemské existence - od řešení osobních otázek a problémů (vztahy, práce, zdraví, úspěch, duchovní rozvoj) přes problémy celospolečenské (sociální, ekonomické) až po otázky zabývající se podstatou duše, prostoru a času a možnou transformací společnosti a vědomí lidstva.

Knížky nemají přímo nic společného s křesťanstvím nebo jiným náboženstvím a je třeba je číst nebo poslouchat s otevřenou myslí. Tvoří základ knihovny každého člověka, který je na duchovní cestě.

Rozhovory s Bohem II.

ZDE si můžete přečíst recenze ke knížce Rozhovory s Bohem I.

ZDE si můžete koupit trilogii knížek “Rozhovory s Bohem“ (klasický knížky) od Neala Donalda Walscha na Martinus.cz! ✔︎

Eckhart Tolle

Prvním autorem, kterého vám zde doporučujeme, je Eckhart Tolle. Všichni chceme žít šťastný život, ale přesto nám štěstí častokrát uniká. Eckhart Tolle nás učí, jak najít své vnitřní štěstí a být šťastný, Tady a Teď. Nemůžeme být šťastný ani v minulosti, ani v budoucnosti, pouze v přítomném okamžiku. Položte si otázku: “Co chybí tomuto okamžiku?“ Nic! Pokud ho neposuzujeme brýlemi svých tužeb.

Síla přítomného okamžiku - je to velmi hluboká duchovní audiokniha a zabývá se složitými otázkami bytí.

Audioknihu namluvil Matej Landl a Milena Minichová. TTuto audioknihu doporučujeme mírně pokročilým klientům a každému, kdo se již do jisté míry zabývá spiritualitou a meditací.

ZDE si můžete přečíst recenzi ke knížce Síla přítomného okamžiku

Řeč ticha - obsahuje výběr nejdůležitějších myšlenek Eckharta Toll. V této audioknize je v deseti kapitolách jednoduchým a srozumitelným způsobem vysvětlena podstata učení Eckharta Toll. Zdůrazňuje tu důležitost vnitřního ticha jako prostředku, pomocí kterého lze dosáhnout hluboký klid, spokojenost a vyrovnanost.

Audioknihu namluvil Matej Landl. Tuto audioknihu doporučujeme každému, kdo je na cestě hledání sebe sama a velmi dobře doplňuje knížku Síla přítomného okamžiku.

ZDE si můžete přečíst recenzi ke knížce Řeč ticha.

Síla přítomného okamžiku

ZDE si můžete koupit nebo stáhnout audioknihu “Síla přítomného okamžiku“ (6xCD) od Eckharta Toll na Martinus.cz! ✔︎

A ZDE si můžete koupit nebo stáhnout audioknihu “Řeč ticha“ (CD) od Eckharta Toll na Martinus.cz! ✔︎

Jste tady, abyste božské podstatě univerza umožnily projevit se. Takoví jste důležití!
Eckhart Tolle
Don Miguel Ruiz

Čtyři dohody - Praktický průvodce na cestě k osobní svobodě. Tato audiokniha je o tom, jak být spokojenější a také šťastnější. Je to krátká audiokniha, ale obsahuje v sobě velké pravdy a moudrosti. Čtyri dohody jsou jednoduché, nestačí o nich ale pouze vědět, důležité je jejich i dodržovat.

První dohoda: Nezneužívejte slovo.
Druhá dohoda: Neberte si nic osobne.
Třetí dohoda: Nevytvářejte si žádné domněnky..
Čtvrtá dohoda: Vždy dělejte vše tak, jak nejlépe dokážete.

Audioknihu namluvil Martin Nikodým. Tuto audioknihu doporučujeme každému, kdo je rozhodnut změnit své myšlení a neví, kde začít. Je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Každý si z ní vezme to, co potřebuje..

ZDE si můžete přečíst recenzi ke knížce Čtyři dohody.

Mistrovství lásky (Praktický průvodce uměním vztahů) - je to jedna z nejlepších audioknih zaměřena na vztahy. Učí nás osvobodit se ze závislostí na vztazích, zbavit se domněnek založených na strachu, přijmout v první řadě sami sebe a milovat bezpodmínečnou a bezvýhradnou láskou.

Audioknihu namluvila Mirka Partlová. Tuto audioknihu doporučujeme každému, kdo chce pochopit a zlepšit své vztahy. Je vhodná pro začátečníky i pokročilé.

ZDE si můžete přečíst recenzi ke knížce Mistrovství lásky.

Obsahuje v sobě návod na to, jak poznat sami sebe, své myšlení a hlas, kterému věříme, že je náš, i když nás už mnohokrát zklamal. Učí nás poslouchat své srdce a mění způsob našeho myšlení.

Čtyři dohody

Audioknihu namluvila Renata Volfová. Je dostupná v českém jazyce. Tuto audioknihu doporučujeme každému, kdo pracuje na svém duchovním rozvoji.

ZDE si můžete prřečíst recenzi knihy Hlas poznání.

ZDE si můžete koupit nebo stáhnout audioknihu “Čtyři dohody“ (CD) od Dona Miguela Ruiza na Martinus.cz! ✔︎

ZDE si můžete koupit nebo stáhnout audioknihu “Mistrovství lásky" (CD) od Dona Miguela Ruiza na Martinus.cz! ✔︎

ZDE si můžete koupit nebo stáhnout audioknihu “Hlas poznání“ (CD) od Dona Miguela Ruiza na Martinus.cz! ✔︎

Štěstí může vycházet pouze z vašeho nitra a je výsledkem vaší lásky. Když si uvědomíte, že vás šťastným nemůže udělat nikdo jiný a štěstí je výsledkem vaší lásky, dosáhnete největší z mistrovství Toltéků: Mistrovství lásky
Don Miguel Ruiz
Pavel „Hirax“ Baričák

Slabikář štěstí 1 (Návrat k SOBĚ) - 16 hodin hlasového pozitivna. Obsahuje 87 kapitol knihy Slabikář štěstí: Návrat k sobě. Tato knížka je napsána jednoduchým, humorným stylem a od základů vysvětluje základní principy bytí. Je skutečným slabikářem štěstí a odrazovým můstkem pro ty, kteří se rozhodli, že chtějí něco změnit. V jednotlivých kapitolách se autor zabývá všemi oblastmi života a přes své osobní zkušenosti poukazuje na to, jak důležité je naučit se odpouštět a poslouchat své nitro.

Audioknihu namluvil Miloslav Kráľ. uto audioknihu doporučujeme pro začátečníky, ale každý si v ní najde to, co právě potřebuje. Je vhodná pro všechny lidi.

ZDE si můžete přečíst recenzi ke knížce Slabikář štěstí 1.

Slabikář štěstí 2 (Sebepoznání, souvislosti, sebeproměna) - 15,5 hodin hlasového pozitivna. Obsah 65 kapitol knihy Slabikář štěstí 2 - sebepoznání, souvislosti, sebepřijetí. Je pokračováním a určitou nástavbou úspěšné první části. Autor zde podrobněji rozebírá jednotlivé otázky a doplňuje o nové pohledy i témata z první části. Zaměřuje se na sebepozorování jako způsobu poznání a čištění se.

Audioknihu namluvil Miloslav Kráľ. Tuto audioknihu doporučujeme pro pokročilejší, ale každý si v ní najde to, co právě potřebuje. Je vhodná pro všechny lidi.

ZDE si můžete přečíst recenzi ke knížce Slabikář štěstí 2.

Slabikář štěstí 1 (Návrat k SOBĚ)

ZDE si můžete koupit nebo stáhnout audioknihu “Slabikář štěstí 1“ (CD) od Pavla „Hiraxa" Baričáka na Martinus.sk! ✔︎

ZDE si můžete koupit nebo stáhnout audioknihu “Slabikář štěstí 2“ (CD) od Pavla „Hiraxa" Baričáka na Martinus.sk! ✔︎

John Gray

Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše - tato audiokniha nám jednoduchým a srozumitelným způsobem vysvětluje vzájemné rozdíly mezi muži a ženami. Rozebírá do hloubky vztah muže a ženy. Vysvětluje běžné konflikty, se kterými se setkáváme ve vztazích, a ukazuje nám, proč neustále selhává komunikace, proč muž myslí jedno a žena chápe druhé. Rozdíly mezi muži a ženami jsou zde vysvětleny na příkladu dvou různých planet s různými jazyky i způsoby života. Najdete v ní spoustu praktických příkladů a zkušeností. Naučí nás pochopit toho druhého.

Audioknihu namluvil Igor Bareš a Antonie Barešová Talacková. Je dostupná v českém jazyce. Tuto audioknihu doporučujeme každému, kdo chce zlepšit a pochopit své vztahy. Je vhodná zejména pro lidi, kteří mají problémy ve vztahu, ale užitečné rady si v ní najdou i ti, kteří je nemají

ZDE si můžete přečíst recenzi ke knížce Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše.

ZDE si můžete koupit a stáhnout audioknihu “Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše“ od Johna Graya na Martinus.sk! ✔︎

Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše

Robin Sharma

Mnich, který prodal své Ferrari (Výjimečný příběh o naplnění osudu a snů) - tato motivační audiokniha nás naučí jak dosáhnout svých cílů a být šťastný a úspěšný. Je to příběh o úspěšném a bohatém americkém právníkovi Juliánovi Mantle, který právě prochází krizí materiálního světa a ocitne se na pokraji smrti. To ho donutí zamyslet se nad svým životem a začne hledat odpovědi na hluboké otázky o lidském bytí. Prodá své Ferrari, celé své materiální bohatství a vydá se na cestu za sebepoznáním do oblasti z poza hor Himálaje, kde prochází velkou vnitřní proměnou.

Audioknihu namluvil Jiří Dvořák. Je dostupná v českém jazyce. Tuto audioknihu doporučujeme každému, kdo pracuje na svém osobním rozvoji. Každému, kdo chce zlepšit svou pracovní a finanční situaci. Je vhodná pro začátečníky i pokročilé.

ZDE si můžete přečíst recenzi ke knížce Mnich, který prodal své Ferrari.

ZDE si můžete koupit audioknihu “Mnich, který prodal své Ferrari“ (CD) od Robina Sharmu na Martinus.sk! ✔︎

Esther Hicks a Jerry Hicks

Pros a dostaneš! - e to jedna ze základních motivačních audioknih o pozitivním myšlení. Je v ní obsažené učení nefyzické entity Abrahama. Vysvětluje Zákon přitažlivosti jeho aplikaci v praxi. Naučí nás zhmotňovat svá přání. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V praktické části obsahuje 22 praktických postupů a cvičení k dosažení našich cílů. Každý si může vybrat a vyzkoušet ten, který vyhovuje právě jemu.

Audioknihu namluvila Petra Výtvarová Krausová. Je dostupná v českém jazyce. Tuto audioknihu doporučujeme každému, kdo pracuje na svém duchovním rozvoji, chce dosáhnout svých cílů a splnit si všechny své přání. Je vhodná pro začátečníky.

ZDE si můžete přečíst recenzi ke knížce Pros a dostaneš!.

ZDE si můžete koupit nebo stáhnout audioknihu “Pros a dostaneš!“ (CD) od Esther a Jerry Hicks na Martinus.sk! ✔︎

Univerzální zákon vesmíru zní:

Pros a dostaneš!

Dostávate to, na čo myslíte, bez ohľadu na to, či to chcete alebo nechcete, či je to pre vás dobré, alebo zlé.
Esther a Jerry Hicks
Timothy Ferriss

Čtyřhodinový pracovní týde - e velmi dobrá knížka, která v sobě obsahuje revoluční myšlenky o tom, jak se v pracovní oblasti osvobodit od starých názorů a pravidel, a osvojit si nové. Systémy, na které jsme byli zvyklí několik let, jsou v dnešní době již zastaralé, ale častokrát nemáme dost odvahy na to, abychom se jimi přestali řídit. Je to však nezbytné, pokud chceme žít svůj život naplno a ne pouze prožívat. Tato audiokniha nám ukáže cestu k radostnějšímu životu a pomůže nám žít naplno svůj život. Naučí nás, že luxusní bohatý styl dnes může být dostupný každému. Stačí se jen otevřít novým možnostem jak prorazit v dnešním pracovním a podnikatelském světě a být úspěšný!

Audioknihu načetl Robert Jícha. JJe dostupná v českém jazyce. Tuto audioknihu doporučujeme lidem, kteří nejsou spokojeni s tím, co dosáhly v pracovní oblasti, chtěli by se posunout někde dál a žít svůj život naplno. Je vhodná pro zaměstnance, podnikatele, ale i pro všechny ty, kteří se v pracovní oblasti teprve hledají..

ZDE si můžete koupit a stáhnout audioknihu “ŠČtyřhodinový pracovní týden“ od Timothyho Ferrissa na Martinus.sk! ✔︎

David Deida

Cesta pravého muže (Duchovní průvodce pro muže. Nebo jak si poradit s výzvami, které mužům přinášejí ženy, práce a sexuální touha.) - představuje povinné čtení nebo poslech pro každého správného muže! Je to praktická příručka, která učí muže, jak být muži. Vysvětluje zde rozdíly mezi muži a ženami. Je přesná a přímá. Zabývá se hlubokými duchovními otázkami: „Jaký je smysl a cíl mého života? Jaké je moje životní poslání? Co ženy opravdu chtějí?“

Audiokniha je rozdělena na osm částí, ve kterých se autor věnuje jednotlivým tématům: 1. Cesta muže. 2. Jak zacházet se ženami. 3. Práce s polaritou a energií. 4. Co ženy opravdu chtějí. 5. Vaše temná stránka. 6. Ženská přitažlivost. 7. Tělesné cvičení. 8. Intimní jóga pro muže a ženy.

Audioknihuu načetl Vladislav Beneš. JJe dostupná v českém jazyce. Tuto audioknihu doporučujeme všem mužům, kteří chtějí na sobě pracovat. Pro lepší pochopení mužského světa je vhodná i pro ženy a pomůže jim zlepšit jejich partnerský vztah. Je pro ně návodem na cestu do duše muže.

Cesta pravého muža.

ZDE si můžete koupit nebo stáhnout audioknihu “Cesta pravého muža“ (CD) od Davida Deidu na Martinus.sk! ✔︎

Lorna Byrne

Andělé v mých vlasech - ato audiokniha je skutečným životním příběhem irské mystičky Lorny Byrne, která vidí mnohem více než jen hmotný svět. Setkává se s bytostmi z duchovních světů. Lorna už od malička vidí andělů a vypráví se s nimi. Mluví o tom, že andělé jsou neustále s námi a pomáhají nám. Musíme se jen naučit všímat si je. Jsou připraveni pomoci nám v jakékoliv situaci. Stačí je o to jen požádat. V této audioknize se Lorna poprvé rozhodla promluvit o svých zážitcích a zkušenostech s anděly, kteří ji doprovázejí už od dětství.

Audioknihu načetla Gabriela Filippi. JJe dostupná v českém jazyce. Tuto audioknihu doporučujeme lidem, kteří pracují na svém duchovním rozvoji a zajímají se o anděli. Je vhodná na poslech i pro klienty, u kterých jde o exorcismus nebo různé formy posednutí.

ZDE si můžete koupit audioknihu “Anjeli v mojich vlasoch“ (4xCD) od Lorny Byrne na Panta Rhei.sk! ✔︎

Doreen Virtue

Léčení s anděly - ato audiokniha obsahuje více než 7 hodin nádherných a uklidňujících slov. Najdete v ní praktické návody a postupy na to, jak můžete s pomocí andělů léčit různé oblasti života - vaše vztahy, tělo, zaměstnání, finanční záležitosti nebo rodinný život. Dozvíte se zde také mnoho zajímavých informací o andělech. Součástí audioknihy jsou různé andělské afirmace a andělské modlitby.. ako například andělská modlitba za nalezení životního partnera. Už z audioknihy samé o sobě je cítit velká láska a vnitřní síla. Otevřete se tímto andělským léčivým energiím. Z audioknihy se dozvíte, jak poznat naše božské poslání, co znamenají andělské čísla a mnoho dalších věcí. Představuje relaxaci a zároveň je zamyšlením nad světem andělů.

Audioknihu načítala svým klidným hlasem Naďa Konvalinková. e dostupná v českém jazyce. Tuto audioknihu doporučujeme lidem, kteří pracují na svém duchovním rozvoji a zajímají se o andělé. Je vhodná na poslech i pro klienty, u kterých jde o exorcismus nebo různé formy posednutí.

ZDE si můžete koupit nebo stáhnout audioknihu “Liečenie s anjelmi“ (CD) od Doreen Virtue na Martinus.sk! ✔︎

Dan Miller

Tajemství přitažlivosti - jje to motivační audiokniha, která nás jednoduchým a srozumitelným způsobem seznamuje s "Zákonem přitažlivosti" učí nás, jak ho správně používat. Vzpomíná se tam i důležitost první ranní hodiny, která se tam nazývá "zlatá hodina". Dále je tam vysvětlen například zákon příčiny a následku, zákon souhlasné vibrace, jak se zbavit strachu, omezujících přesvědčeni o sobě samém, jak dělat to, co dělají úspěšní lidé, pracovat na sobě samém a stát se nejlepším v tom, co chcete dělat. Mluví také o tom, jak si správně přát.

Audioknihu namluvila Jolana Ferencová a další interpreti. Je dostupná v českém jazyce. Tuto audioknihu doporučujeme každému, kdo pracuje na svém osobním rozvoji. Je vhodná zejména pro začátečníky.

ZDE si můžete koupit a stáhnout audioknihu “Tajomstvo príťažlivosti“ od Dana Millera na Martinus.sk! ✔︎

Petra Vychytilová

Nastydlá strašidla - tato knížka obsahuje pohádkové příběhy pro děti se super hudbou a je namluvena známými herci. Příběhy v ní jsou krásně ilustrované vlastními kresbami autorky. Na jejím pokladu se připravuje i divadelní představení a autorka pracuje i na její pokračování. Je velmi vhodná zejména pro maminky s dětmi.

Příběhy v ní jsou velmi duchovní a hluboké a jsou velmi vhodné i při léčení. Doporučujeme ji pro děti od 3 let. Audioknižku namluvila Eva Hrušková a Jan Přeučil .

Kosmas.cz! ✔︎

Poznámka: Na této stránce se ještě pracuje a bude průběžně aktualizována !!! Postupně sem budeme přidávat i další audioknihy.

Hudba a slova jsou sice zvuky, ale prostřednictvím nich je možné vytvořit i ticho, klid a pohodu.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.