Toto je odpověď na vaši otázku

Tarot Online

Toto je odpověď na vaši otázku:

Stacks Image 2282

SPRAVEDLNOST (XI)

Vyžaduje odpovědnost a chce vědět, co a proč bylo provedeno. Jde o to, aby byly různé síly znovu uvedeny do rovnováhy. Vše o tarotu.
Stacks Image 296

MÁG (I)

Poukazuje na to, že přání postupně nabývají svou reálnou podobu. Život může být více aktivní. Vše o tarotu.
Stacks Image 1084

BLÁZEN (0)

Stojí jako novorozené dítě na počátku života, respektive v procesu vývoje. Všechny šance a rizika leží teprve před ním. Začíná svou cestu bez předchozího zatížení. Vše o tarotu.
Stacks Image 2185

VELEKNĚŽKA (II)

Upozorňuje na vlastní vnitřní znalosti. Učí nás jak vyjadřovat své pocity a zároveň umět přijímat pocity. Vše o tarotu.
Stacks Image 2293

OBĚŠENEC (XII)

Nepředstavuje šibenici, ale mnohem jiný způsob nazírání na věci, který s sebou přináší i nové poznání. Vše o tarotu.
Stacks Image 2306

TAKÉ KARTA SMRTI (XIII)

Neznamená konec života, právě naopak začátek nového období a rozloučení s dosavadními způsoby myšlení. Vše o tarotu.
Stacks Image 2317

MÍRNOST (XIV)

Znamená nový začátek. Stávající síly se mohou nově promíchat a mohou být použity k dosažení nových a důležitých cílů. A může začít nová etapa života. Vše o tarotu.
Stacks Image 2196

CÍSAŘOVNA (III)

Je spíše laskavou mateřskou vychovatelkou, která umí stanovit pevné hranice navenek, ale nevystupuje autoritativně. Vše o tarotu.
Stacks Image 2328

ĎÁBEL (XV)

Nechápe se jako ďábelský zloduch a propast symbolizující peklo. Upozorňuje spíše na negativní aspekty našeho vlastního bytí a ukazuje nám temné oblasti našeho "Já", které před ostatními lidmi a před sebou samým tak rádi zakrýváme. Vše o tarotu.
Stacks Image 2339

VĚŽ (XVI)

Tato karta má dvě tváře. Upozorňuje na to, že některé boje může člověk i prohrát. Ale také znamená naději: Pokud byly již jednou narušeny staré struktury a připravené plány byly překonány, poskytuje pozitivní náhled do budoucnosti. Přicházejí nové příležitosti. Vše o tarotu.
Stacks Image 2207

CÍSAŘ (IV)

Poukazuje na to, jak důležité je umět převzít odpovědnost. Samozřejmě, je autoritativní, ale autoritu vykonává spravedlivě a zůstává vždy tolerantní. Vše o tarotu.
Stacks Image 2350

HVĚZDA (XVII)

Přináší naději a důvěru. Události, které k nám přicházejí, se mohou velmi dobře vydařit. Takže: Chce to jen odvahu! Vše o tarotu.
Stacks Image 2361

MĚSÍC (XVII)

Symbolizuje, že cesta intuice je příslibem úspěchu. Poznatky nacházející se v hloubce našeho "Já" mohou být nyní pro nás užitečné - právě tak dobře i pro produktivní hledání nových poznatků. Vše o tarotu.
Stacks Image 2218

VELEKNĚZ (V)

Nepoučuje, právě naopak, zprostředkovává důležitá pravidla pro cestu životem - zcela stejně jako dobrý učitel. Vše o tarotu.
Stacks Image 2372

SLUNCE (XIX)

Poukazuje na ideální obraz člověka. Člověk odložil všechny pochybnosti a je si jistý sám sebou. Už ho víc nic nevyvede z duševní rovnováhy. Díky své rovnováze je skutečně silný. Je nabitý energií a plný oprávněné naděje se může dívat do budoucnosti. Vše o tarotu.
Stacks Image 2280

SOUD (XX)

Vyzývá k zamyšlení. Jak probíhal dosud náš život? Jaké chyby jsme udělali? Kde se nahromadila vina? Chyby a omyly můžeme nyní sebekriticky odhalit - a hodit je přes palubu jako zbytečnou zátěž. Brána k dalšímu duchovnímu rozvoji je otevřená. Vše o tarotu.
Stacks Image 2398

SVĚT (XXI)

Představuje ideální cíl každého člověka: Překonal všechny překážky a jeho individuální osobnost byla v každém směru rozvinutá. Nyní žije v plném souladu se sebou samým a v harmonii s celým vesmírem. Vše o tarotu.
Stacks Image 2229

MILENCI (VII)

Symbolizují první kontakt s opačným pohlavím - a odchod z rodičovského domu. Vše o tarotu.

VŮZ (VII)

Znázorňuje aktivní přijetí samostatnosti, vědomý začátek života ve své vlastní režii. Vše o tarotu.
Stacks Image 2251

SÍLA (VIII)

Znamená sílu, ale i radost. Příležitosti nevyhnutelně přicházejí ke každému z nás - a člověk je dokáže zvládnout. K aktivnímu zvládnutí života se všemi jeho problémy patří i inteligentní ovládání vlastních vášní. Vše o tarotu.

Máte udělat nějaké důležité rozhodnutí nebo nevíte, co byste měli v současné situaci dělat? Využijte naše dlouholeté zkušenosti. Pomůžeme vám!

Našli jste partnera svých snů , ale nevíte si s ním dát dohromady? Domluvte si u nás nezávaznou konzultaci.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.