Rituály, techniky a návody!

Jak můžu dosáhnout osvětení a Boha?

ako-mozem-dosiahnut-osvietenie-a-boha

Na břehu řeky žil jeden světec. Většinu času byl ponořen hluboko v meditaci. Velmi často k němu přicházeli lidé. Mnozí jednoduše meditovali nebo modlili a další měli zase spoustu otázek. Světec obvykle na otázky neodpověděl. Někdy však přece jen odpověděl a dokonce i velmi podrobně. Jeden mladý muž ho pozoroval a přemýšlel, proč je jednou takový a jednou takový. Mladík přemýšlel, na co by se ho mohl zeptat, a po několika úvahách dospěl k tomu, že se ho zeptá: "Jak je možné dosáhnout osvícení a Boha?" Zdálo se mu, že by to byla pro něj dobrá a hluboká otázka a doufal, že mu na ni odpoví.Jel za svatým mužem a položil mu svou otázku. Netrpělivě čekal na jeho odpověď, avšak žádná nepřicházela ... Ani po opakovaných otázkách se nic nestalo. Mladík se ale nevzdal, vrátil se k němu každý den a položil mu stejnou otázku.

Na čtvrtý den stál před ním jeden cestující, který zabloudil a zeptal se světce, jak se vrátí na správnou cestu. Svatý muž otevřel své oči a chvilku jel s cestujícím, podrobně mu vysvětloval, jak by se dostal zpět na správnou cestu.

Mladý muž byl z toho trošku zmatený, přišel znovu za ním a opětovně mu položil svou otázku. A znovu nedostal žádnou odpověď ... Mladík se zeptal, proč pomohl tomu cestujícímu, jeho otázka byla přece příliš jednoduchá a světská? Světec znovu otevřel své oči a řekl mladíkovi: "Pojď se mnou." Šli spolu k řece s relativně studenou vodou. Světec vstoupil až po břicho do řeky a chtěl, aby s ním vstoupil do vody i chlapec. Když byl chlapec už při světci ve vodě, světec ho popadl a strčil ho pod vodu. Chlapec využil všechnu svou sílu, aby se osvobodil a mohl se nadechnout, ale neměl vůbec žádnou šanci. Světec byl velmi silný a obratný ... V posledních sekundách, když si už chlapec myslel, že umírá, ho světec vytáhl ven. Zeptal se chlapce, co potřeboval pod vodou! A chlapec jen opakoval: "VZDUCH, VZDUCH!"

Světec řekl: "Pokud potřebuješ osvícení a Boha tak, jako před pár sekundami vzduch k dýchání, tak pojď ke mně a já ti podrobně a do hloubky odpovím. Pokud se ptáš jen proto, protože tě to zajímá, ale nejsi připravený jít cestou k Bohu, je to pro mě ztracený čas, abych ti odpověděl. Cestující se mě zeptal to, co mu leželo na srdci. Čestně a se srdcem. Byl upřímný, chtěl vědět přesně to, co se mě ptal. Proto jsem mu odpověděl!

Existuje mnoho technik a způsobů, které vedou k osvícení a Bohu, ale jsou to jen techniky. Musíte se skutečně snažit. Abyste dosáhli Boha a osvícení, musíte dělat cvičení, meditace a modlitby s celou svou silou a koncentrací. Důležitý je každý den, každá hodina. Proto medituj, jakoby to byla tvá poslední meditace. Modli se, jakoby to byla tvá poslední modlitba. "

© Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH I Skúsenosti

Opice a gupkyopice_a_gupky

Zde jsou dva důležité příběhy na téma překračování hranic . Mnoho lidí to dělá, ale mnozí také ne. Ne proto, že to nejde, ale proto, že si to prostě myslí, a proto to vůbec nechtějí ani zkusit. Už v brzkém dětství nám byly stanoveny hranice, když nám např. rodiče řekli, co smíme a co nesmíme. Ale často je důležité překročit určité hranice, abychom si rozšířili své vlastní obzory.

V prvním příběhu jde o opice . Do velké klece, kde žilo 20 opic, byl umístěn žebřík, na jehož konci visely banány. Háček byl v tom, že kdyby jen jedna opice jídla nebo se dotkla banánů, byly by všechny potřísněné studenou vodou. Opice si tento trest velmi rychle uvědomili a navzájem se bili, když se jedna z nich co jen přiblížila k žebříku. Vědci z času na čas vyměnili jednu z opic za novou opici, která v kleci ještě nebyla. Netřeba vysvětlovat, co se s opicemi dělo, dokud také nepochopila, že je zakázáno chodit k banánem. Po tom, co každá opice byla vyměněna byla tryska s vodou odpojena a opice se samozřejmě přesto dále vyhýbali žebříku. Jaký žebřík máme v hlavě my, který nám říká, co nesmíme, protože jinak to bude mít důsledky?

A v druhém příběhu jde o akvárium s rybkami , ve kterém žilo mnoho gupiek (druh akvarijních rybek). Uprostřed akvária bylo připevněno velmi tenké sklo a všechny gupka byly umístěny na jeho jedné straně. Takže gupka vždy narazily do tohoto skla. Ale i gupka jednoho dne pochopili, že tady to už dál nejde a pak se před sklem jednoduše vždy otočili. Po nějakém čase bylo toto sklo odstraněno, ale rybky přesto stále zůstaly pouze na jedné straně akvária. Kde jsou skleněné tabule v našem životě? Kde si myslíme, že to nejde, i když je to možné už dávno?

Kde si myslíme, že to není možné, i když je to možné už dávno? Pokuste se v meditaci udržet si odstup od svého života, problémů a hodnocení. Nic není stejné jako neustálé změny. Pokuste se přizpůsobit pozitivním změnám a dále se vyvíjet! Možná přece jen jde to, co dříve nebylo možné! Opusťte svou komfortní zónu, abyste si to ověřili! Vyplatí se to. 🍀🌈🦄

Pavel Malenky, Marion Daghan-Malenkov, Daghan-Malenkov GmbH Foto © istockphoto.com / pmalenky / ferrantraite

Bezmyšlenkovitě stav

bezmyslienkovy_stav

Meditace se doporučuje i v mnoha bojových sportech, protože se zjistilo, že na to, abychom v boji dokázali optimálně reagovat, je velmi důležitý bezmyšlenkovitě stav. Když je naše vědomí neustále bombardovány a zatemněné různými myšlenkami, obavami a strachy, nedokážeme dostatečně rychle a optimálně jednat a reagovat. V bojovém umění se říká, že naše vědomí je jako hladina vody, kde se odráží celé okolí. Naše myšlenky jsou však jako vlny na hladině vody. Čím rozvírenejšie vlny jsou, tím rozmazanější bude odraz reality. Naopak pouze tehdy, když je hladina klidná, bez vln, může se okolní prostředí odrážet na hladině vody. Takže, abyste mohli optimálně reagovat, musí být vaše myšlenky stále klidné.


Nemusíte se věnovat žádnému bojovému sportu, abyste měli z meditace prospěch. V dnešní době jde o práci, o vztahy nebo získání ex-partnera zpět nebo obecně o mezilidskou komunikaci. Při komunikaci nemůžete správně jednat, reagovat nebo v práci, či v partnerství, kdy je vaše vědomí přeplněné různými nesmysly. Meditaci používáme k zastavení těchto myšlenkových proudů, vln, hodnocení a posouzení, aby se to, co je skutečně kolem nás, mohlo správně odrazit a abychom mohli opět správně jednat a reagovat. Důležité je nebrat si věci osobně, nedělat žádné ukvapené závěry nebo i vidět šance a příležitosti tam, kde je na první pohled nevidíme.


Délka meditace není přitom důležitá. Nejdůležitější je hloubka meditace, kterou získáte pravidelností!

© Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH I Skúsenosti

Kámen mudrů anebo kámen nesmrtelnosti

kamen_mudrcov_alebo_kamen_nesmrtelnosti

Možná jste už něco slyšeli o kameni mudrců nebo kameni nesmrtelnosti . Velký mágové, jako Merlin, Ježíš nebo Buddha, byli schopni oživit tyto kameny a každý, kdo měl takový kámen byl nesmrtelný. Ale tito lidé i tak zemřeli. Věděli, že jako andělé, jak duše, měli na tomto světě určitou úlohu, kterou museli vykonat a že neexistuje žádná smrt. Proto bylo pro Merlina, Ježíše a také Buddhy v pořádku to, že museli zemřít, aby se znovu narodili v jiném těle. Merlin, který byl jedním z vlastníků kamene nesmrtelnosti, věděl, že jeho role byla splněna, a když chtěl zemřít, odložil svůj kámen na pláži v Anglii.


Merlin Řekl svým žákům o kameni nesmrtelnosti. Kámen vypadal na první pohled jako úplně obyčejný kámen, ale byl nesmírně teplý! Merlinovi žáci se ho přesto pokusili nález. Kámen byl v ruce velmi teplý, jen díky tomu ho mohli poznat. Jeden žák strávil mnoho let prohledávání oblasti kolem pláže, aby našel tento kámen a držel ho ve svých rukou. Každý jeden kámen vzal zvlášť do ruky a když zpozoroval, že je studený, hodil ho zpátky do moře. Každý den chodil na tuto pláž a hledal teplý kámen nesmrtelnosti. Uplynulý 2 roky, 3 roky, 7 let, dokonce uplynulo 10 let hledání tohoto teplého kameny nesmrtelnosti. Vždy, když Měl žák trošku času, šel na pláž a třída studené kameny: studený, odhozený, studený, odhozený, studený, odhozený, odhozený ... Najednou úplně ztuhl, když si uvědomíme, že poslední kámen, který odhodil, byl teplý kámen nesmrtelnosti.

Pokud něco děláte opakovaně, uděláte to v nějaké kritické situaci znovu, i když to vědomě chcete udělat jinak. To znamená, že pokud v stresové situaci kouříte, budete v stresové situaci opět kouřit io 7 let. Pokud se na konci dne odměnou alkoholem, budete se neustále odměňovat alkoholem, protože se z toho stává zvyk, aniž by jste o tom přemýšleli, stává se to nevědomě, automaticky. Totéž platí i pro všechny ostatní zvyky. Zvyky, jakož i naše podvědomí, jsou velmi důležité, nezáleží na tom, zda jde o způsob myšlení, emocionální výbuch nebo určité pohyby, pokud to opakujete dostatečně často, upevňuje se to v podvědomí. V naší hlavě probíhá tzv. automatický proces, který si vůbec neuvědomujeme.

Prostřednictvím meditace můžeme zjistit, které návyky jsou pro nás důležité a které ne. Musíme se o ně starat a změnit je na pozitivní tak, abychom v důležitých nebo kritických situacích reagovali a jednali správně a užitečně pro nás! V opačném případě i my vyhodíme kámen nesmrtelnosti a co kdyby byl tento kámen naší novou láskou, novou prací nebo důležitým obchodním partnerem a nyní je navždy pryč, protože jsme reagovali příliš ukvapeně (automaticky, negativní)? Proto se starejte o své zvyky a pravidelně meditujte, abyste "teplý kámen" nenechali zmizet v moři.

Kde si říkáte: "Už to více nejde"!?

slon

Už jste někdy slyšeli, jak se krotí sloni? Pokud chytíte volně žijících slonů, přivážete tato zvířata k mohutným stromem se silnými řetězy. Sloni jsou spojeny s přírodou a chtějí se osvobodit. Zkoušejí všechno, aby se vyprostili, ale bohužel neúspěšně. Zvířata často umírají vyčerpáním a ze všech sil se snaží vyprostit se z okovů. Jelikož i ostatní sloni jsou svědky tohoto tragického osudu a také se sami nedokáží osvobodit, udělá to v jejich hlavě klik ... Od té doby se již nepokoušejí uprchnout! Pak je už můžete přivázat tenkými lany, jsou zkrocení a jejich vůle je zlomená. Sloni se mohli snadno vyprostit, ale tím, že viděli trpět své druhy a často se o to pokoušeli a nepodařilo se jim to, už to nezkoušejí, zůstali klidní.

Stejně jako sloni, jsme i my lidé zkrocení prací, školou atd ... Kolik z nás promeškali příležitosti, protože si mysleli, že by to bylo nemožné. V dnešní době existují jiné možnosti, jak se dále rozvíjet. Mnozí z nás mají zlomenou vůli, nevěří, že by to dokázali! Kvůli blokádám, které u nás, stejně jako u slonech, kdysi vznikly!
Je to skutečně nemožné? Meditujte o tom a zeptejte se sami sebe: "Kde jsem si stanovil své limity, které již neexistují! Kde lidé řekli, že se to už nepodaří. "To, že se to nepodařilo včera nebo dnes, ještě neznamená, že se to nepodaří zítra nebo je to nemožné. Nesmíte se vzdát. o ochočených slonech! Kdy jste to vzdali! Je to stále nemožné?

Pavol Malenký, Marion Daghan-Malenky, Daghan-Malenky GmbH Foto © istockphoto.com / pmalenky / lara_zanarini