Bílá magie

Věštění

Vnitřní postoje a očekávání

Každý se může naučit věštit. Ve sportu existují značné rozdíly mezi sportovci, kteří sport berou jako svůj koníček a profesionálními sportovci. Jen velmi málo lidem se podaří dosáhnout světového rekordu. To platí i pro umění věštění. Amatérský sportovec může trénovat s cílem, aby zlepšil své výkony. Amatérský řemeslník může cvičit a tím zlepšovat své dovednosti.

Každý člověk v sobě může objevit jasnovidecké schopnosti a pomocí pravidelných cvičení je zdokonalovat. Samozřejmě, z amatérského sportovce se pouze v nejvýjimečnějších případech stane světový rekordman, i když tvrdě trénuje. To platí i pro umění věštění. Rovněž ani nejintenzivnější cvičení neudělá z amatérského věštce žádného Nostradama, přesto se vyplatí své vlastní intuitivní schopnosti rozvíjet a objevit věštce v sobě samém. To vede v každém případě k poznání sebe sama a může pro vás být v běžném životě velmi užitečné.

Vesteni

Předpovědi jsou zpočátku založeny na vašich vlastních zkušenostech, ze kterých jste se učili. K tomu se přidávají i vaše intuitivní schopnosti jako rozpoznávání lidí.

A zcela konkrétně věštění znamená: Musíte se pokusit probudit ve vás vaše skryté poznatky. Informace, které dostanete, vyplývají z kombinace poznatků a intuice.

Nevíte, jak by měl vypadat váš další krok nebo jaké následky bude mít vaše jednání? Pomůžeme vám nahlédnout do možné budoucnosti a budeme vás provázet v procesu rozhodování. Zkuste si představit, kolik věcí byste udělali jinak, kdybyste věděli, jaké následky to bude mít. Právě toto vám pomůžeme uskutečnit. Věštění, Vykládání karet, Předpovídání budoucnosti: Kontakt

Věštění.

Vnější rovnováha. Vnitřní rovnováha: Bílá magie


Prastarý esoterický poznatek říká, že vnější rovnováha vede ke větší vnitřní rovnováze a naopak. To znamená, že: Pokud dokážete dát vaše blízké okolí do stavu rovnováhy, dokážete nastolit rovnováhu ve vašem nitru. Pokud odstraníte nepořádek kolem vás, docílíte vnitřní harmonie.

Věštění a bílá magie

Zaujměte uvolněnou, pohodlnou polohu. Dýchejte klidně. A představujte si vaše přání a přání, která jsou pro vás důležitá. Pozitivní věštění znamená také vytváření si vlastní budoucnosti silou svých vlastních myšlenek. Čím jasnější je živá představa vašeho přání, o to pravděpodobnější je skutečné dosažení tohoto cíle.


Zaměřte svou pozornost na vaše blízké okolí. Rozpoznáte, kde můžete změnou upravit maličkosti, abyste se cítili lépe.


Začněte v malém: Odstraňte všechno, co vám nedělá dobře. Např. promluvte se svou sousedkou, pokud nemáte dobré vztahy. Osvoboďte se od hádek. Tak můžete změnit vaše bezprostřední okolí, a jen tímto způsobem nastolíte příjemnou harmonii kolem vás.


Soustřeďte se na své přání, pořádek a klid a vaše přání uskutečněte. Zažijete, jak se můžete vaší vůlí dopracovat ke změnám - ne kouzly a kouzelnou hůlkou, ale svou vlastní silou. Zjistíte, že váš život můžete sami změnit. Pocítíte, jak vaše duchovní síla umožňuje lepší podmínky pro váš lepší život.


Vnuknutí, je jedním z nejstarších odborných pojmenování pro věštění a tento pojem je odvozen z latinského slova Divinus = Božský.

Uvědomíte si, že můžete aktivně měnit věci. Přestaňte hledat vinu u jiných za nepříjemné situace, které narušují váš osobní rozvoj. Vytvoříte si tak docela osobní prostředí podle vašich přání a uvidíte, jak se vám splňují i ​​ta přání, která sahají až dále do budoucnosti.


Koncentrujte se na sílu své vůle, tedy na začátku na vaše blízké okolí a především na sebe sama. Buďte k sobě upřímný a uvidíte, co vám vadí, jakých chyb a nedostatků jste se dopustili. Ve kterých případech jednáte nesprávně?


Změňte vaše bezprostřední okolí a vaše vlastní chování a sami uvidíte, jak se všechno začne měnit ve váš prospěch a jak se vaše pozitivní představy o budoucnosti stanou skutečností.


Nikdy byste však neměli věštění zneužívat jako kratochvíle ke zkrácení si volných chvil, právě naopak, měli byste k tomuto celá tisíciletí starému umění přistupovat vždy s respektem a úctou.


Věštění, Vykládání karet, Předpovídání budoucnosti

Kontakt

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.