Bila Magie

Věštění Bílá magie

Věštění

Vnitřní postoje a očekávání

Každý se může naučit věštit. Ve sportu existují značné rozdíly mezi sportovci, kteří sport berou jako svůj koníček a profesionálními sportovci. Jen velmi málo lidem se podaří dosáhnout světového rekordu. To platí i pro umění věštění. Amatérský sportovec může trénovat s cílem, aby zlepšil své výkony. Amatérský řemeslník může cvičit a tím zlepšovat své dovednosti.

Každý člověk v sobě může objevit jasnovidecké schopnosti a pomocí pravidelných cvičení je zdokonalovat. Samozřejmě, z amatérského sportovce se pouze v nejvýjimečnějších případech stane světový rekordman, i když tvrdě trénuje. To platí i pro umění věštění. Rovněž ani nejintenzivnější cvičení neudělá z amatérského věštce žádného Nostradama, přesto se vyplatí své vlastní intuitivní schopnosti rozvíjet a objevit věštce v sobě samém. To vede v každém případě k poznání sebe sama a může pro vás být v běžném životě velmi užitečné.

Předpovědi jsou zpočátku založeny na vašich vlastních zkušenostech, ze kterých jste se učili. K tomu se přidávají i vaše intuitivní schopnosti jako rozpoznávání lidí.

Věštění, Vykládání karet, Předpovídání budoucnosti: Kontakt

A zcela konkrétně věštění znamená: Musíte se pokusit probudit ve vás vaše skryté poznatky. Informace, které dostanete, vyplývají z kombinace poznatků a intuice.

Nevíte, jak by měl vypadat váš další krok nebo jaké následky bude mít vaše jednání? Pomůžeme vám nahlédnout do možné budoucnosti a budeme vás provázet v procesu rozhodování. Zkuste si představit, kolik věcí byste udělali jinak, kdybyste věděli, jaké následky to bude mít. Právě toto vám pomůžeme uskutečnit.


Jsme tady, abychom vám pomohli a těšíme se, že vás můžeme přitom doprovázet.

Věštění.

Vnější rovnováha. Vnitřní rovnováha: Bílá magie


Prastarý esoterický poznatek říká, že vnější rovnováha vede ke větší vnitřní rovnováze a naopak. To znamená, že: Pokud dokážete dát vaše blízké okolí do stavu rovnováhy, dokážete nastolit rovnováhu ve vašem nitru. Pokud odstraníte nepořádek kolem vás, docílíte vnitřní harmonie.

Zaujměte uvolněnou, pohodlnou polohu. Dýchejte klidně. A představujte si vaše přání a přání, která jsou pro vás důležitá. Pozitivní věštění znamená také vytváření si vlastní budoucnosti silou svých vlastních myšlenek. Čím jasnější je živá představa vašeho přání, o to pravděpodobnější je skutečné dosažení tohoto cíle.

Věštění a bílá magie

Zaměřte svou pozornost na vaše blízké okolí. Rozpoznáte, kde můžete změnou upravit maličkosti, abyste se cítili lépe.


Začněte v malém: Odstraňte všechno, co vám nedělá dobře. Např. promluvte se svou sousedkou, pokud nemáte dobré vztahy. Osvoboďte se od hádek. Tak můžete změnit vaše bezprostřední okolí, a jen tímto způsobem nastolíte příjemnou harmonii kolem vás.


Soustřeďte se na své přání, pořádek a klid a vaše přání uskutečněte. Zažijete, jak se můžete vaší vůlí dopracovat ke změnám - ne kouzly a kouzelnou hůlkou, ale svou vlastní silou. Zjistíte, že váš život můžete sami změnit. Pocítíte, jak vaše duchovní síla umožňuje lepší podmínky pro váš lepší život.


Uvědomíte si, že můžete aktivně měnit věci. Přestaňte hledat vinu u jiných za nepříjemné situace, které narušují váš osobní rozvoj. Vytvoříte si tak docela osobní prostředí podle vašich přání a uvidíte, jak se vám splňují i ​​ta přání, která sahají až dále do budoucnosti.


Koncentrujte se na sílu své vůle, tedy na začátku na vaše blízké okolí a především na sebe sama. Buďte k sobě upřímný a uvidíte, co vám vadí, jakých chyb a nedostatků jste se dopustili. Ve kterých případech jednáte nesprávně?


Změňte vaše bezprostřední okolí a vaše vlastní chování a sami uvidíte, jak se všechno začne měnit ve váš prospěch a jak se vaše pozitivní představy o budoucnosti stanou skutečností.


Vnuknutí, je jedním z nejstarších odborných pojmenování pro věštění a tento pojem je odvozen z latinského slova Divinus = Božský.


Nikdy byste však neměli věštění zneužívat jako kratochvíle ke zkrácení si volných chvil, právě naopak, měli byste k tomuto celá tisíciletí starému umění přistupovat vždy s respektem a úctou.


Věštění, Vykládání karet, Předpovídání budoucnosti: Kontakt


Přeloženo ze slovenského originálu: Veštenie