Jak to bylo naozaj?

Atlantida

Jak to bylo naozaj?

Lidstvo, jakož i příroda žijí v určitých cyklech a existuje 12-tisíciletý cyklus, ve kterém se všechno obnovuje a vše stoupá na novou úroveň vědomí.

Musíme porozumět tomu, co se stalo před 12 tisíci lety , abychom pochopili, kde se dnes nacházíme. Právě teď jsme technicky tak vyvinutí, že bychom se mohli sami zničit. Musíme se duchovně dále rozvíjet, abychom mohli přejít do Zlatého věku. Příběh o Atlantidě může být pro nás cennou lekcí. V Atlantiku se nacházela rozlehlá oblast s nádherným královstvím. Nad královstvím vládl El a jeho elita . V té době bylo na této planetě téměř 8 miliard lidí. Civilizace v této době byla technicky velmi vyspělá, jak je tomu i dnes. Přesto však tato civilizace byla zničena katastrofou. Tuto tragédii přežilo 150 000 lidí. Ti, kteří byli duchovně nejvíce rozvinutí přežili v lodích postavených speciálně pro tento účel, všichni ostatní při této katastrofě zahynuli. Tyto příběhy o Noemovi a potopě se nacházejí v každém náboženství na každém kontinentu!

El a 12 jeho nejbližších příbuzných dosáhli to, že lidské tělo více nezestárne. Ne že by tělo bylo nesmrtelné, ale už víc neumře na stáří nebo nemoc. El a jeho 12 společníků dosáhlo tuto "nesmrtelnost" manipulací s DNA (DNA nestárne, telomery se nezkracují ...). Bylo to podobné jako zázračné "jablko" a po jeho snědení jste získali "nesmrtelnost". Neexistovala žádná skutečná nesmrtelnost, pro tělo neexistuje žádná nesmrtelnost. Tělo dříve nebo později zemře, skutečná nesmrtelnost existuje jen v duchovním slova smyslu! Když na sobě duchovně pracujeme a vyvíjíme se, můžeme skutečně dosáhnout nesmrtelnost. Naše duše se spojuje s naší osobností a tím získáváme duchovní nesmrtelnost. Takže žijeme dál v duchovní sféře, jen bez těla. Nemusíme se inkarnovat, ale se můžeme a tyto inkarnace jsou již ze soucitu s ostatními, ne z povinnosti. Člověk si tak může vzpomenout na své minulé životy a je v duchovním světě nesmrtelný. Takový lidé se nazývají bódhisattvové.

Atlantída

Foto © ratpack223 http://www.istockphoto.com I pmalenky

Lidé z Atlantidy se snažili dosáhnout nesmrtelnost ve svých tělech. Těchto 13 lidí to dokázalo. Samozřejmě, že tento úspěch vědy nechtěli jako vládci dát všem 8 milionům lidí. Jejich služebníci dostávali podobné jablka každých 40 dní, které jim dodávaly novou sílu na dalších 40 dní. Pokud by služebníci neposlouchali tak, jak chtěla elita, nedostali by další jablko, čímž by přišli okamžitě o život. Atlantida v této době ovládla světovou moc, což znamenalo, že král El kontroloval celý svět. Mysleli si, že jsou nejchytřejší, ale celé království bylo zničeno za jeden den a jednu noc. Těchto 13 lidí žije dodnes jako černí mágové a snaží se znovu získat světovou moc prostřednictvím politiky.
Tito lidé nejsou v popředí, ale mají své služebníky, kteří šíří překroucenou pravdu.

El a jeho služebníci se snažili vytvořit nový druh lidí, tito lidé by všichni stejně poslušně sloužily systému a tudíž by sloužili jim. Na subtilní úrovni existovaly různé písma (Homér, části Starého zákona ...), v nichž Bůh není zobrazován jako duchovní zdroj, zdroj lásky, který stojí nad časem a prostorem, ale je znázorněn jako muž s bradou. Musíte ho poslouchat a často má lidské vlastnosti. Může být rozzlobený, může spát s mnoha ženami a spolu s jinými bohy rozhodovat o životě lidí a podporovat boje mezi lidmi. Tyto informace dostáváme ve všech svatých písmech i mimo ně, do kterých byly tyto nesprávné informace bohužel vsunuté. Informace byly šikovně napsány tak, aby lidé žili ve strachu a byli formálně nuceni sloužit bohům.

Bůh je láska, Bůh je duch, Bůh je počátek. Jen skrze lásku k němu, ke všem a k sobě samému, ho můžeme dosáhnout. Člověk by si neměl tuto lásku zaměňovat s poslušností k násilnému Bohu s bradou, který může spát s různými ženami. Bohužel, toto jsou informace, které se člověk dočte v svatých písmech za tím účelem, aby se lidé na podvědomé úrovni usilovali o nesmrtelnost ve svém vlastním těle, aby lidé prostě jen pracovali a poslouchali systém a Boha s bradou. Neměly by se ptát žádné nepříjemné otázky, měli by jednoduše fungovat v systému a nemít vlastní názor. V různých písmech a legendách je to vždy zobrazeny tak, že musíte poslouchat muže s bradou!

Bůh není člověk s bradou, Bůh je v každém z nás jako věčná duše, zdroj lásky a energie. Nesmrtelnost můžeme dosáhnout jen v duchovním smyslu tím, že žijeme dobrý život, ve kterém se snažíme pomáhat druhým.

Atlantida byla sice technicky vysoce rozvinutá, ale nebyla duchovní. To je důvod, proč byla nakonec zničena. Zachránilo se jen 150 000 z přibližně 8 miliard lidí a to byl začátek nové civilizace. Dne 21.12.2012 jsme se také dostali na křižovatku a přesně od tohoto časového úseku plyne nyní 12 let. V těchto 12 letech se bude rozhodovat o tom, zda jsme dostatečně duchovně rozvinutí nebo zda naše společnost půjde dál nebo světle této lidské rasy vyhasne. Je důležité, abychom se v tomto čase zaměřili na náš duchovní rozvoj. Spiritualita nebo duchovnost neznamená slepě následovat nějaké dogmata, ale postavit se svým negativním myšlenkám, negativním pocitům a materialistickým touhám. Musíme pochopit, že naše spása je možná pouze v těle, když se spojíme s Bohem prostřednictvím lásky a hlubokého porozumění. V těle neexistuje žádná nesmrtelnost a nikdy ani nebude existovat. Tělo musí zemřít, ale každý z nás může dosáhnout duchovní nesmrtelnost. V různých svatých písmech najdeme zmínky o tom, že určití světci prošli do světla a žádné tělo po jejich smrti nezůstalo. Například u Sai Babu ze Širdi zůstaly namísto jeho těla květiny, protože ho uctívali tak hinduisté, tak muslimové. Jedni ho chtěli spálit a druzí ho chtěli zase pohřbít. Uprostřed sporu zůstaly namísto jeho těla jen květiny a tak mohli muslimové květiny zakopat a hinduisté spálit. Něco takového může udělat jen skutečný světec.

Naše pozitivní činy, naše pozitivní myšlenky a naše pozitivní pocity jsou těmi nejdůležitějšími nástroji duchovního rozvoje. Právě tak jako naše poznatky o sobě. Svaté knihy a písma ze všech náboženství jsou velmi cenné a důležité. Na našich webových stránkách doporučujeme stále knížky, které vám mohou pomoci při duchovním rozvoji. Jsou různí autoři z různých částí světa, jejichž díla jsou z našeho pohledu velmi hodnotné. Samozřejmě si můžete zakoupit i naši knihu, "LÁSKA & osvícený: Magie jako životní styl" (zatím dostupná v německém jazyce).

V těchto 12 letech se rozhodne o tom, zda naše společnost zažije stejný konec jako Atlantida, nebo zda dále přežijeme. Jde o to, jak se rozhodne každý jednotlivec, protože to v konečném důsledku rozhodne io všem ostatním. Globální oteplování se může rychle změnit na katastrofu. Týká se to každého z nás! Více informací (slovenské titulky): Atlantida. Elita v hledání nesmrtelnosti.

Biía magie - úspěšne, osobne a individuálne.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.