Pokyny k rituálom

Rituály: Bílá magie

K čemu potřebujeme rituály?

V pravém slova smyslu představuje rituál určitý děj, soubor činností, při kterých se tělo a duch soustředí do jednoho bodu. Na jiné úrovni jde o to, aby se energie a vůle člověka spojila s vyšším vědomím právě prostřednictvím moudrosti a víry za tím účelem, abychom dosáhli nějaké změny. Stejně jako v kvantové fyzice i v magii víme, že všechno je energie a vědomí.


Existují různé druhy rituálů. Některé z nich slouží k uctívání božstev, přičemž jinými chceme zase dosáhnout určitého magického cíle. Rituály, které slouží k uctívání a poděkování božstvům se většinou oslavují během obvyklých svátků v roce. Magické rituály jsou náročné postupy činností, modliteb a koncentrace, například i na to, abychom dosáhli vyléčení. Používá se pro ně i název pracovní rituály.


Bílá magie Rituály

Následovný rituál se rozlišuje do těchto 2 kategorií:


1. Evokace nebo invokace vnějších sil (velké rituály): Při tomto rituálu se odevzdáváte do služeb Božstev a zároveň musíte pracovat na sobě samém a na vašem blízkém okolí. Tyto rituály jsou spojeny i s obětními dary.

2. Jako samostatně konající osoba, kdy se úplně spoléháte na svoje vlastní síly, nápady a imaginaci.

Chcete se dozvědět víc? Tady nás můžete kontaktovat a absolvovat první bezplatný telefonický hovor nebo nám napsat e-mail!

Všeobecné pokyny pro rituály

Příprava

Stacks Image 54753
Definovat cíl rituálu
Určit přesný průběh
Zabezpečit potřebné pomůcky
Připravit si posvátné místo
Tělesná a duševní příprava
Najít sever

Magický kruh, přivolávání božstev

Stacks Image 54790
Meditovat: upokojit myšlenky, najít bránu mezi světy.
Přivolat elementy, anděly a ochranné duchy.
Přivolat božstva, koncentrace na božstva.
Přinést obětní dary, přijmout svoji energii.

Bílá magie: Vysvětlit prosby

Akt zaklínání

Stacks Image 54958
Poprosit o splnění
Soustředit sílu / energii

Uctívání

Stacks Image 55072
Poslední rituální úkony
Poděkovat
Uctít božstva
Uzemnit moc / energii
Bílá magie Rituální dýka
Stacks Image 55746
Meditace
Děkovná modlitba

Zrušení magického kruhu.

Stacks Image 55764
Zrušit magický kruh
Uklidit
Umýt nádoby
Odložit pomůcky
Zakopat / zničit zbytky

Bílá magie: Rituály

  • Čarodějná společenství všeobecně trvají na těchto tradicích. Ale i tam existují různé druhy, protože každé společenství si vytváří vlastní rituály.
  • V čarodějných společenstvích se světové strany znázorňují čarodějkami a čaroději, kteří se v některých případech označují i jako „hlavní čarodějové.“ Tito čarodějové mohou mít ve skupině a při různých rituálech rozličné úlohy. Čaroděj na Východě je zodpovědný za uspořádání prostoru a rituálních předmětů. Vytvoří magický kruh, vyhledá pomocí kompasu světové strany a vytvoří bránu mezi světy. Při slavnostním započetí rituálu jsou přítomní všichni čarodějové. Bílá magie: Rituály

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.