Bila Magie

I-ťing Online Odpověď na Vaši otázku

I-ťing Online

Toto je odpověď na Vaši otázku:

1. KIEN

Jednání
Tak jak se neustále mění obloha, tak se moudrý člověk ustavičně snaží o to, být vnitřně čím dál tím víc silnější

KLÍČOVÉ POJMY: Velká síla, rychlý pokrok, živý nový pohyb a kreativita, dostatek síly dosáhnout nové cíle, důsledné jednání. Víc o I-ťingu.

2. KUN

Být chápavý a vnímavý
Tak jak se mustang podřídil člověku, moudrý člověk ví, že se musí podřídit a následovat vedení.

KLÍČOVÉ POJMY: Trpělivost, přemýšlet, věřit v něco, být skromný, intuice, jednat rozvážně, nepopsatelná trpělivost, moudré jednání. Víc o I-ťingu.

3. DSCHUN

Pustit se do něčeho, chopit se řešení určitých věcí
Moudrý člověk ví, že i stéblo trávy dokáže prorazit i skrz tu nejtvrdší zem.

KLÍČOVÉ POJMY: Plachost, sbírat zkušenosti, řešit problémy, těžký začátek, vypracovat se, zasadit se za něco. Víc o I-ťingu.

6. SUNG

Řešení konfliktů
Nebe a moře jsou a budou od sebe navždy oddělené. To připomíná moudrému člověku to, že konflikty jsou něco nevyhnutné.

KLÍČOVÉ POJMY: Hádka, spor, odpor, konflikt, neslučitelnost, kompromis. Víc o I-ťingu.

7. SCHI

Hledat spolubojovníky
Moudrý člověk se domnívá, že pod zemí se nachází drahocenná voda. Moudrý člověk se snaží normálním myšlením ovlivnit lidi, aby ukázali svoje silné stránky.

KLÍČOVÉ POJMY: Pořádek, tvrdost, mít cíl před očima, věrnost, inspirace, sebeláska, síly, odměna. Víc o I-ťingu.

9. SIAU TSCHU

Hledat krátké cesty
Rozumný člověk ví, že i slabý vítr dokáže zahnat oblaka.

KLÍČOVÉ POJMY: Mít cíle před očima, nad vším několikrát popřemýšlet, reagovat spontánně, pozornost, projektové manažerství, žít v přítomnosti. Víc o I-ťingu.

10. LÜ

Jednat klidně
Moře a nebe se nikdy nehádají. Nebe i moře uskutečňují a vykonávají cenné věci. Moudrý člověk si je jistý, že právě pořádek a pokrok od toho všeho závisí.

KLÍČOVÉ POJMY: Promyslené jednání, moci jednat, jemnocit, dobré způsoby zacházení, slušnost, držet emoce pod kontrolou. Víc o I-ťingu.

15. KIEN

Skromnost
Moudrý člověk ví, že existuje východ a západ slunce a proto zůstává skromný i tehdy, když v rukou má velkou moc a úspěch.

KLÍČOVÉ POJMY: Pokora, harmonie, rovnost, rozvážnost, poslušnost, jednoduchost, skromnost. Víc o I-ťingu.

18. GU

Náprava chyb
Moudrý člověk zkoumá, proč se potrava znehodnotila a snaží se to napravit.

KLÍČOVÉ POJMY: Lítost, vyjasnění, změna, pokrok, odškodnění, povolání, nový začátek. Víc o I-ťingu.

26. DA TSCHU

Sebeovládání
Moudrý člověk následuje jenom tu správnou cestu. Kdyby musel opustit chodník, vždy si zachová čistotu.

KLÍČOVÉ POJMY: Tvrdohlavost, síla, vlastní tvrdost, neúnavnost, silná vůle, síly, vytrvalost, cílevědomost, trpělivost. Víc o I-ťingu.

32. HONG

Udržovat pokrok
Moudrý člověk pozoruje změny přírody, zjišťuje a ví, jak využívat přírodní cykly, tak aby pokrok postupoval dál.

KLÍČOVÉ POJMY: Vytrvalost, soudržnost, stabilita, vyzrálost, neúnavnost, postupovat dál, zachování, stálost. Víc o I-ťingu.

36. MING I

Překonat těžké časy
Moudrý člověk poskytne ostatním útočiště, když jim hrozí nebezpečí, svoje jednání omezí jenom na to nejnutnější a čeká na příležitost, opět přinést světlo do temnoty.

KLÍČOVÉ POJMY: Nepříjemné věci, starosti a problémy, smůla, starost, neštěstí, konflikty, beznadějná situace, válka, utrpení. Víc o I-ťingu.

38. KUI

Uvolnit napětí
Moudrý člověk umí využít oheň ve svůj prospěch - na zahřátí i na vaření.

KLÍČOVÉ POJMY: Hádka, vzpoura, nenávist, překážky, zpupnost, zhoršení, protiklad, revoluce, spory. Víc o I-ťingu.

45. TSUI

Vytvořit společenství
Moudrý člověk vidí jak z malých potůčků vznikají velké řeky a ví, že společenství způsobuje a vytváří něco velké.

KLÍČOVÉ POJMY: Jednota, soudržnost, příbuzenství, členství, tým. Víc o I-ťingu.

47. KUN

Překonat vyčerpání
Moudrý člověk se nenechá ničím vyvést z míry. Pamatuje na to jak, mít nevydařené situace pod kontrolou.

KLÍČOVÉ POJMY: Sklíčenost, starost, nemyslet čistě, vysílenost, odpad, přehánění, přepracování, vyhoření, burnout, ztráta odvahy. Víc o I-ťingu.

49. GO

Vnitřní změna
Moudrý člověk pozoruje přírodu a vidí schopnosti a způsob jednání zvířat, co vidí i ve světě a snaží se to využít.

KLÍČOVÉ POJMY: Restrukturalizace, změna, nové strukturování, pokrok, něco nové přijmout. Víc o I-ťingu.

50. DING

Akceptovat svoje povolání
Moudrý člověk ví, co má dělat a najde si čas na to, aby zvážil, co je pro něho to nejlepší.

KLÍČOVÉ POJMY: Kvalifikace, pracovní místo, kariéra, výzva, naplnění, účel, plán, snaha, osud, dispozice, cíl. Víc o I-ťingu.

53. DSIEN

Pomalu začínat s určitými věcmi
Moudrý člověk ví, že v průběhu let i z malého kaštanu vyroste obrovský strom a dokáže i z malých věcí uskutečnit velké.

KLÍČOVÉ POJMY: Jemně (pomalu, nenásilně) napřed, pomalu začínat s určitými věci, promyšlené jednání, meditace, osvobodit se (odpoutat se), čelní pohled. Víc o I-ťingu.

60. DSIE

Určit hranice
Moudrý člověk ví, že hranice a pravidla jsou důležité, protože bez těchto pravidel by velmi rychle nastal chaos.

KLÍČOVÉ POJMY: Překážky, bariéra, kontrola svého vlastního já, zakázané zóny, pravidla, něco si vytyčit (např. cíl), vysvětlení triky, podíl na tom, střízlivě něco podat, zaměření (vytyčení) vlastního revíru. Víc o I-ťingu.

64. WE DSI

Dosáhnout svého cíle
Moudrý člověk vidí, jak zvířata využívají přírodní podmínky ve svůj prospěch, z toho se také učí a snaží se to stejně využít ve svůj prospěch.

KLÍČOVÉ POJMY: Ukončení, zralost, finiš, konec, dosáhnout cíl, důležitý konečný bod, konečné místo, ukončení. Víc o I-ťingu.

4. MONG

Unáhlené jednání
Moudrý člověk vidí, jak si malé potoky vytvářejí v zemi svoje cesty a stávají se silnými proudy. Moudrý člověk ví i to, že to všechno je možné dosáhnout jenom trpělivostí.

KLÍČOVÉ POJMY: Laickost, nadšení, nevědomost, neuvážené, unáhlené a tvrdohlavé jednání, tvrdohlavost. Víc o I-ťingu.

5. HSÜ

Plánování do budoucnosti
Rozumný člověk se připraví na déšť, když se nad krajinou stahují mračna.

KLÍČOVÉ POJMY: Odpočinek, připravit se na něco, zařídit se, další vzdělávání, cvičení, pokoj na přemýšlení. Víc o I-ťingu.

8. PI

Vytvořit jednotu
Moudrý ví, že hodně řek spolu vytváří moře.

KLÍČOVÉ POJMY: Vytvořit jednu skupina, připojit se ke skupině, následovat vůdce, najít místo ve skupině, být členem skupiny. Víc o I-ťingu.

11. TAI

Spolupráce
Nebe na zemi! Moudrý člověk ví, že blahobyt a chudoba rychle pominou a snaží se oboje využít ke štěstí všech.

KLÍČOVÉ POJMY: Celistvost, jednota, dobrý život, výkonnost, slušné chování, respekt, jedna jednota přinášející vzájemnou pomoc. Víc o I-ťingu.

12. PI

Objasnění
Děje se čím dál víc nepokoje, dobro bojuje proti zlu. Moudrý člověk se stáhne zpět a šetří svoje síly na vytvoření přeměn.

KLÍČOVÉ POJMY: Bezmocnost, přísnost, chaos, pokles úrovně, pád, zkáza, podplatitelnost, objasnění, moment, který se nikdy nezmění. Víc o I-ťingu.

13. TUNG JEN

Vzájemně vycházet
Dým a oheň stoupají do nebe, moudrý člověk se právě tím inspiruje a usiluje dosáhnout stále víc a víc a v tom ohni rozpoznává “přátelský” oheň.

KLÍČOVÉ POJMY: Dobro, přátelství, porozumění, uznat za dobré, velkorysost, životní styl, jednota. Víc o I-ťingu.

14. DA YU

Mít schopnosti na dosažení úspěchu
Moudrý člověk ví, že na tmavém místě může svíčka přinést hodně světla, které člověku přináší tolik útěchy.

KLÍČOVÉ POJMY: Síla, principy, pokorné vedení, odvaha, jednat správně, dobro, šlechetnost. Víc o I-ťingu.

16. YÜ

Očarovat druhé lidi
Hudba dokáže roztancovat lidi, moudrý ví, co člověk potřebuje a proto využívá svoje vědomosti na to, aby spojil lidi dohromady.

KLÍČOVÉ POJMY: Vzrušení, účast, chuť, pospolitost, energie, šmrnc, radost. Víc o I-ťingu.

17. SUI

Přizpůsobit se době
Vynalézavý člověk cítí změnu ročních období, přizpůsobí se této změně. Zkušenost, kterou díky tomu získává, může odevzdávat svým spolubojovníkům.

KLÍČOVÉ POJMY: Přizpůsobení se, změna, poddajnost, zvyknout si na něco nové, změnit se, vývoj, vnitřní změna, oportunismus. Víc o I-ťingu.

19. LIN

Dělat pokroky
Moudrý člověk využívá teplé dny na přípravu na ty chladné a studené, a ví, že si musí připravit zásoby.

KLÍČOVÉ POJMY: Vývoj, obnova, pomoc, dívat se dopředu. Víc o I-ťingu.

Máte ještě nějakou otázku? Zeptejte se znovu!

Máte udělat nějaké důležité rozhodnutí nebo nevíte, co byste měli v současné situaci dělat? Využijte naše dlouholeté zkušenosti. Pomůžeme Vám

Našli jste partnera svých snů, ale nedokážete se s ním dát dohromady? Dohodněte si u nás nezávaznou konzultaci.

Přeloženo ze slovenského originálu: I-ťing Online