Odpověď na Vaši otázku

I-ťing Online

Toto je odpověď na Vaši otázku:

I-ťing Hexagram 01

1. KIEN

Jednání
Tak jak se neustále mění obloha, tak se moudrý člověk ustavičně snaží o to, být vnitřně čím dál tím víc silnější

KLÍČOVÉ POJMY: Velká síla, rychlý pokrok, živý nový pohyb a kreativita, dostatek síly dosáhnout nové cíle, důsledné jednání. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 02

2. KUN

Být chápavý a vnímavý
Tak jak se mustang podřídil člověku, moudrý člověk ví, že se musí podřídit a následovat vedení.

KLÍČOVÉ POJMY: Trpělivost, přemýšlet, věřit v něco, být skromný, intuice, jednat rozvážně, nepopsatelná trpělivost, moudré jednání. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 03

3. DSCHUN

Pustit se do něčeho, chopit se řešení určitých věcí
Moudrý člověk ví, že i stéblo trávy dokáže prorazit i skrz tu nejtvrdší zem.

KLÍČOVÉ POJMY: Plachost, sbírat zkušenosti, řešit problémy, těžký začátek, vypracovat se, zasadit se za něco. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 06

6. SUNG

Řešení konfliktů
Nebe a moře jsou a budou od sebe navždy oddělené. To připomíná moudrému člověku to, že konflikty jsou něco nevyhnutné.

KLÍČOVÉ POJMY: Hádka, spor, odpor, konflikt, neslučitelnost, kompromis. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 07

7. SCHI

Hledat spolubojovníky
Moudrý člověk se domnívá, že pod zemí se nachází drahocenná voda. Moudrý člověk se snaží normálním myšlením ovlivnit lidi, aby ukázali svoje silné stránky.

KLÍČOVÉ POJMY: Pořádek, tvrdost, mít cíl před očima, věrnost, inspirace, sebeláska, síly, odměna. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 09

9. SIAU TSCHU

Hledat krátké cesty
Rozumný člověk ví, že i slabý vítr dokáže zahnat oblaka.

KLÍČOVÉ POJMY: Mít cíle před očima, nad vším několikrát popřemýšlet, reagovat spontánně, pozornost, projektové manažerství, žít v přítomnosti. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 10

10. LÜ

Jednat klidně
Moře a nebe se nikdy nehádají. Nebe i moře uskutečňují a vykonávají cenné věci. Moudrý člověk si je jistý, že právě pořádek a pokrok od toho všeho závisí.

KLÍČOVÉ POJMY: Promyslené jednání, moci jednat, jemnocit, dobré způsoby zacházení, slušnost, držet emoce pod kontrolou. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 15

15. KIEN

Skromnost
Moudrý člověk ví, že existuje východ a západ slunce a proto zůstává skromný i tehdy, když v rukou má velkou moc a úspěch.

KLÍČOVÉ POJMY: Pokora, harmonie, rovnost, rozvážnost, poslušnost, jednoduchost, skromnost. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 18

18. GU

Náprava chyb
Moudrý člověk zkoumá, proč se potrava znehodnotila a snaží se to napravit.

KLÍČOVÉ POJMY: Lítost, vyjasnění, změna, pokrok, odškodnění, povolání, nový začátek. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 26

26. DA TSCHU

Sebeovládání
Moudrý člověk následuje jenom tu správnou cestu. Kdyby musel opustit chodník, vždy si zachová čistotu.

KLÍČOVÉ POJMY: Tvrdohlavost, síla, vlastní tvrdost, neúnavnost, silná vůle, síly, vytrvalost, cílevědomost, trpělivost. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 32

32. HONG

Udržovat pokrok
Moudrý člověk pozoruje změny přírody, zjišťuje a ví, jak využívat přírodní cykly, tak aby pokrok postupoval dál.

KLÍČOVÉ POJMY: Vytrvalost, soudržnost, stabilita, vyzrálost, neúnavnost, postupovat dál, zachování, stálost. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 36

36. MING I

Překonat těžké časy
Moudrý člověk poskytne ostatním útočiště, když jim hrozí nebezpečí, svoje jednání omezí jenom na to nejnutnější a čeká na příležitost, opět přinést světlo do temnoty.

KLÍČOVÉ POJMY: Nepříjemné věci, starosti a problémy, smůla, starost, neštěstí, konflikty, beznadějná situace, válka, utrpení. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 38

38. KUI

Uvolnit napětí
Moudrý člověk umí využít oheň ve svůj prospěch - na zahřátí i na vaření.

KLÍČOVÉ POJMY: Hádka, vzpoura, nenávist, překážky, zpupnost, zhoršení, protiklad, revoluce, spory. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 45

45. TSUI

Vytvořit společenství
Moudrý člověk vidí jak z malých potůčků vznikají velké řeky a ví, že společenství způsobuje a vytváří něco velké.

KLÍČOVÉ POJMY: Jednota, soudržnost, příbuzenství, členství, tým. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 47

47. KUN

Překonat vyčerpání
Moudrý člověk se nenechá ničím vyvést z míry. Pamatuje na to jak, mít nevydařené situace pod kontrolou.

KLÍČOVÉ POJMY: Sklíčenost, starost, nemyslet čistě, vysílenost, odpad, přehánění, přepracování, vyhoření, burnout, ztráta odvahy. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 49

49. GO

Vnitřní změna
Moudrý člověk pozoruje přírodu a vidí schopnosti a způsob jednání zvířat, co vidí i ve světě a snaží se to využít.

KLÍČOVÉ POJMY: Restrukturalizace, změna, nové strukturování, pokrok, něco nové přijmout. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 50

50. DING

Akceptovat svoje povolání
Moudrý člověk ví, co má dělat a najde si čas na to, aby zvážil, co je pro něho to nejlepší.

KLÍČOVÉ POJMY: Kvalifikace, pracovní místo, kariéra, výzva, naplnění, účel, plán, snaha, osud, dispozice, cíl. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 53

53. DSIEN

Pomalu začínat s určitými věcmi
Moudrý člověk ví, že v průběhu let i z malého kaštanu vyroste obrovský strom a dokáže i z malých věcí uskutečnit velké.

KLÍČOVÉ POJMY: Jemně (pomalu, nenásilně) napřed, pomalu začínat s určitými věci, promyšlené jednání, meditace, osvobodit se (odpoutat se), čelní pohled. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 60

60. DSIE

Určit hranice
Moudrý člověk ví, že hranice a pravidla jsou důležité, protože bez těchto pravidel by velmi rychle nastal chaos.

KLÍČOVÉ POJMY: Překážky, bariéra, kontrola svého vlastního já, zakázané zóny, pravidla, něco si vytyčit (např. cíl), vysvětlení triky, podíl na tom, střízlivě něco podat, zaměření (vytyčení) vlastního revíru. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 64

64. WE DSI

Dosáhnout svého cíle
Moudrý člověk vidí, jak zvířata využívají přírodní podmínky ve svůj prospěch, z toho se také učí a snaží se to stejně využít ve svůj prospěch.

KLÍČOVÉ POJMY: Ukončení, zralost, finiš, konec, dosáhnout cíl, důležitý konečný bod, konečné místo, ukončení. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 04

4. MONG

Unáhlené jednání
Moudrý člověk vidí, jak si malé potoky vytvářejí v zemi svoje cesty a stávají se silnými proudy. Moudrý člověk ví i to, že to všechno je možné dosáhnout jenom trpělivostí.

KLÍČOVÉ POJMY: Laickost, nadšení, nevědomost, neuvážené, unáhlené a tvrdohlavé jednání, tvrdohlavost. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 05

5. HSÜ

Plánování do budoucnosti
Rozumný člověk se připraví na déšť, když se nad krajinou stahují mračna.

KLÍČOVÉ POJMY: Odpočinek, připravit se na něco, zařídit se, další vzdělávání, cvičení, pokoj na přemýšlení. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 08

8. PI

Vytvořit jednotu
Moudrý ví, že hodně řek spolu vytváří moře.

KLÍČOVÉ POJMY: Vytvořit jednu skupina, připojit se ke skupině, následovat vůdce, najít místo ve skupině, být členem skupiny. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 11

11. TAI

Spolupráce
Nebe na zemi! Moudrý člověk ví, že blahobyt a chudoba rychle pominou a snaží se oboje využít ke štěstí všech.

KLÍČOVÉ POJMY: Celistvost, jednota, dobrý život, výkonnost, slušné chování, respekt, jedna jednota přinášející vzájemnou pomoc. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 12

12. PI

Objasnění
Děje se čím dál víc nepokoje, dobro bojuje proti zlu. Moudrý člověk se stáhne zpět a šetří svoje síly na vytvoření přeměn.

KLÍČOVÉ POJMY: Bezmocnost, přísnost, chaos, pokles úrovně, pád, zkáza, podplatitelnost, objasnění, moment, který se nikdy nezmění. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 13

13. TUNG JEN

Vzájemně vycházet
Dým a oheň stoupají do nebe, moudrý člověk se právě tím inspiruje a usiluje dosáhnout stále víc a víc a v tom ohni rozpoznává “přátelský” oheň.

KLÍČOVÉ POJMY: Dobro, přátelství, porozumění, uznat za dobré, velkorysost, životní styl, jednota. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 14

14. DA YU

Mít schopnosti na dosažení úspěchu
Moudrý člověk ví, že na tmavém místě může svíčka přinést hodně světla, které člověku přináší tolik útěchy.

KLÍČOVÉ POJMY: Síla, principy, pokorné vedení, odvaha, jednat správně, dobro, šlechetnost. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 16

16. YÜ

Očarovat druhé lidi
Hudba dokáže roztancovat lidi, moudrý ví, co člověk potřebuje a proto využívá svoje vědomosti na to, aby spojil lidi dohromady.

KLÍČOVÉ POJMY: Vzrušení, účast, chuť, pospolitost, energie, šmrnc, radost. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 17

17. SUI

Přizpůsobit se době
Vynalézavý člověk cítí změnu ročních období, přizpůsobí se této změně. Zkušenost, kterou díky tomu získává, může odevzdávat svým spolubojovníkům.

KLÍČOVÉ POJMY: Přizpůsobení se, změna, poddajnost, zvyknout si na něco nové, změnit se, vývoj, vnitřní změna, oportunismus. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 19

19. LIN

Dělat pokroky
Moudrý člověk využívá teplé dny na přípravu na ty chladné a studené, a ví, že si musí připravit zásoby.

KLÍČOVÉ POJMY: Vývoj, obnova, pomoc, dívat se dopředu. Víc o I-ťingu.

Máte ještě nějakou otázku? Zeptejte se znovu!

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.