Bila Magie

Meditace 4 andělé

Ochranná meditace

4 andělé

Pokud jsme ve vnitřní rovnováze, v lásce a v důvěře, negativní síly nám nemohou ublížit. Systém to ví a bude se nás proto snažit podrobit různým negativním myšlenkovým proudem, jako je strach, egoismus a chamtivost. Důležité je pochopit, jak negativita funguje a jak se proti ní chránit a v tom nám samozřejmě pomáhají i andělé.

Najdi si klidné místo, kde můžeš nerušeně meditovat přibližně 24 minut. Nastav si mobilní telefon na režim letadlo nebo na tichý režim. Pohodlně si sedni, lehni nebo se postav a soustřeď se nejdříve na svůj dech. Nejdříve pouze pozoruj, jak tvé tělo dýchá: snadno a bez námahy. Při nádechu si představuj, jak do tebe proudí světlo a energie a při výdechu z tebe odchází všechno zlé, všechny negativní vibrace. Při nádechu vdechuješ do sebe božskou lásku. Strach a napětí jednoduše opět vydechni. Vždy, když tě vyruší nějaké myšlenky, vrať se se svou pozorností zpět ke svému dechu. Dýcháš zcela snadno a bez námahy. S každým slovem, které řeknu, se noříš do svého podvědomí stále hlouběji a hlouběji. Ty jsi láska, vděčnost a důvěra. Nádech: Láska. Výdech: Vděčnost.

Nyní si představ, že se nenadechuješ jen nosem, ale i rukama. Představ si, jak s každým nádechem proudí energie přes tvé ruce do těla jako voda. Tato vodní energie proudí bez námahy přes ramena do tvého vnitřního těla a stéká dolů do tvého podbřišku. Hromadí se dále v podbřišku, pak pomalu stoupá přes páteř do středu tvého mozku.

Nádech: Voda-prána-energie proudí přes naše ruce do těla a hromadí se ve spodní části břicha. Výdech: Energie stoupá přes páteř do středu našeho mozku. Velmi, velmi dobře.

Nádech: Voda-prána-energie prochází přes naše ruce do našeho těla a hromadí se ve spodní části břicha. Výdech: Energie stoupá přes páteř do středu našeho mozku.

Medituj přibližně 1 minutu.


Nyní si představ, že energie z epifýzy, jinak zvané třetí oko, které je uprostřed hlavy, proudí přes tvůj pravý spánek do pravého ucha na pravé straně. Zde se přibližně půl metru od těla nachází naše ohnivá bytost, která byla v různých šamanských nebo spirituálních tradicích zobrazována jako tygr, leopard nebo býk. Je to hřejivý energetický vír. Vnitřní hlas ohně se automaticky ptá: "Zvýší daná věc nebo člověk můj status nebo mi pomůže dosáhnout mé cíle? Pomůže mi stát se výkonnějším, vlivnějším, silnějším? "

Přirozenou emocí ohně je "hněv". Sama o sobě je tato emoce přirozená a pozitivní, protože nám pomáhá vědět říci i "ne" a jít svou vlastní cestou. Hněv lze využít jako impuls k tomu, abychom konsekventní věci vyřešili, vydali jsme se novou cestou, opustili jsme svou komfortní zónu a odvážili se dále rozvíjet.

Pokud se tento hněv neventiluje správně, tak se z něj stává "zuřivost". To je negativní emoce. Kvůli této emocí lidé dělají věci, které pak později litují a které vedou k destrukci. Když se to stane, tak se toto energetické centrum točí proti směru hodinových ručiček.

Toto centrum se otáčí proti směru hodinových ručiček, když se kvůli agresi necháme ovládat strachem. Když k tomu dojde, mohou z nás energetičtí upíři odčerpávat energii-pránu. Systém se nám snaží vsugerovat, že musíme bojovat proti sobě.

Pokud se o to něco nebo někdo pokusí, prosím zůstaň v klidu, v lásce, v rovnováze a v důvěře. Bůh má řešení na každou situaci.
Andělská meditace

Image © pmalenky I sstresnakova

Pokud právě teď nevidíme řešení, znamená to jen to, že naše ego nevidí řešení a ne to, že řešení neexistuje! Zůstaň skromný a jdi svou pozorností k energetickému centru ohně a představ si, jak se tento energetický vír točí ve směru hodinových ručiček. Následně se bude toto energetické centrum také točit ve směru hodinových ručiček. Všichni jsme jedno! Všeho je dostatek. Zůstaň v důvěře, v lásce a vděčnosti. V tomto centru můžeš získat informace o tom, jak můžeš pozitivní získávat a shromažďovat energii.

Představ si červený pentagram na pravé straně a ve svém nitru si řekni: Archanděl Rafael volám tě a děkuji ti za tvou energii a ochranu.

Medituj přibližně 2 minuty.


Nádech: Voda-prána-energie proudí přes naše ruce do našeho těla a hromadí se ve spodní části břicha. Výdech: Energie stoupá přes páteř do středu našeho mozku.

Nyní si představ, že energie z epifýzy, jinak zvané třetí oko, které je uprostřed tvé hlavy, proudí přes levý spánek, přes tvé levé ucho, na levou stranu od tebe. Na tomto místě se přibližně půl metru od tvého těla nachází naše zemská bytost, která byla v různých šamanských nebo spirituálních tradicích zobrazována jako drak, had nebo vlk. Je to chladivý energetický vír.

Vnitřní hlas země se automaticky ptá: "Dá mi daný člověk nebo věc jistotu nebo spustí u mě stres a strach? Je to bezpečné a spolehlivé? Je to kvalitní? Jsou zde garance? "

Primární emocí země je "strach", který je do jisté míry v pořádku. Strach nás učí, abychom byli opatrní, pozorní, promysleli jsme si věci. To je náš vnitřní hlas, kterému jde o stabilitu, spolehlivost a věrnost. Ale je možné to najít jen v Bohu. Vše materiální pomine.

Pokud se strach neventiluje správně, přechází do "paniky". To je negativní emoce. Kvůli této emocí lidé dělají věci, které pak později litují a které vedou k destrukci. Když se to stane, tak se dané energetické centrum točí proti směru hodinových ručiček.

Toto centrum se otáčí proti směru hodinových ručiček, když se kvůli vyhledávání chyb jinými lidmi dostaneme do nejistoty, beznaděje a zoufalství. Když k tomu dojde, mohou z nás energetičtí upíři odčerpávat energii-pránu. Systém se nám snaží vsugerovat, že zde není dostatek a že musíme mezi sebou nemilosrdně soutěžit a měli bychom jednat bez ohledu na jiných.

Pokud se o to něco nebo někdo pokusí prosím zůstaň v klidu, v lásce, v rovnováze a v důvěře. Je zde dostatek všeho pro každého. Jsme věčné duše. Jsme nesmrtelné božské bytosti, světlo a moudrost.

Zůstaň skromný a jdi svou pozorností k svému levému energetickému centru a představ si, jak se otáčí ve směru hodinových ručiček. Tak se bude toto energetické centrum také točit ve směru hodinových ručiček. Materie pramení z duše a inteligence! Materie je tu pro náš duchovní rozvoj a sama nemá v sobě žádný život ani radost. Zůstaň v důvěře, v lásce a vděčnosti. Můžeš zde získat informace o celé hmotě.

Představ si zelený pentagram na levé straně a ve svém nitru si řekni: Archanděl Uriel volám tě a děkuji ti za tvou energii a ochranu.

Medituj přibližně 2 minuty.


Nádech: Voda-prána-energie proudí přes naše ruce do těla a hromadí se ve spodní části břicha. Výdech: Energie stoupá přes páteř do středu našeho mozku.

Nyní si představ, že energie z epifýzy, jinak zvané třetí oko, které je uprostřed hlavy proudí přes tvou zadní část hlavy dozadu poza tvůj záda. Zde se přibližně půl metru od tvého těla nachází naše vodní bytost, která byla v různých šamanských nebo spirituálních tradicích zobrazována jako delfín, želva nebo slon. Tento vnitřní hlas vody se automaticky ptá: "Bude se daný člověk nebo věc o mě starat? Mohu danému člověku důvěřovat nebo mě ten člověk nechá samotě / opustí mě, když ho budu potřebovat? Je daná věc nebo člověk jednoduchý? "

Hlavními emocemi vody jsou "smutek, zármutek, bolest". Jsou to přirozené emoce. Bohužel nám pomáhá rozloučit se s věcmi nebo lidmi. Pokud si to dovolíme rozloučení rychle pomine.

Pokud se smutek, zármutek nebo bolest neventilují správně, tak přecházejí do "deprese" nebo "beznaděje". To je negativní emoce. Kvůli této emocí lidé dělají věci, které pak později litují a které vedou k destrukci. Když se to stane, tak se toto energetické centrum točí proti směru hodinových ručiček.
4 angels meditation

Image © pmalenky

Točí se proti směru hodinových ručiček, kdy máme kvůli výčitkám jiných lidí pocity viny. Když k tomu dojde, mohou z nás energetičtí upíři odčerpávat pránu-energii. Systém se nám snaží vsugerovat, že jsme oběti. Že ostatní se o nás nestarají. Nachází se zde i naše tělo bolesti, které může být aktivováno křivdou, nespravedlností, psychickou nebo fyzickou bolestí.

Pokud se o to něco nebo někdo pokusí prosím zůstaň v klidu, v lásce, v rovnováze a v důvěře. Jsme věčné duše, které přecházejí z jednoho života do druhého. Jsme nesmrtelné božské bytosti, světlo a moudrost. Jsme neustále se všemi propojení. Zůstaň v důvěře a jdi svou pozorností ke svému zadnímu energetickému centru. Představ si, jak se točí ve směru hodinových ručiček. Tak se bude toto energetické centrum otáčet ve směru hodinových ručiček. V něm se nacházejí všechny naše vzpomínky. Nejen z tohoto, ale iz našich minulých životů. Na to, abychom dokázali tyto vzpomínky správně zpracovat, je důležité odpustit sobě i ostatním, aby se neaktivovalo tělo bolesti. Nikdy nejsme sami! Všechno se počítá. Přej si všechno, nepotřebuješ nic!

Představ si modrý pentagram na zadní straně a ve svém nitru si řekni: Archanděl Gabriel volám tě a děkuji ti za tvou energii a ochranu.

Medituj přibližně 2 minuty.


Nádech: Voda-prána-energie proudí přes naše ruce do těla a hromadí se ve spodní části břicha. Výdech: Energie stoupá přes páteř do středu našeho mozku.

Nyní si představ, že energie z epifýzy, jinak zvané třetí oko, které je uprostřed hlavy proudí přes tvé čelo dopředu. Zde se přibližně půl metru od tvého těla nachází naše vzdušná bytost, která byla v různých šamanských nebo spirituálních tradicích zobrazována jako jednorožec, sokol nebo fénix.

Tento vnitřní hlas vzduchu se automaticky ptá: "Přinese mi daná věc nebo člověk nové poznatky, znalosti nebo to bude nuda? Přinese mi to něco nového? Pomůže mi daný člověk nebo věc vystoupit z davu, být jedinečným? "

Přirozenou emocí vzduchu je "závist". Tato emoce je sama o sobě přirozená a pozitivní, protože nám pomáhá troufat si a začít s věcmi, které už zvládly i jiní. Je to hlas, který nám říká: "Když to on / ona dokázali, tak to dokážeš také!". Závist můžeme tedy využít jako impuls k tomu, abychom opustili svou komfortní zónu a odvážili jsme se dále se rozvíjet.
Pokud se závist nesměřuje správně, tak přechází do "žárlivosti". To je negativní emoce. Kvůli této emocí lidé dělají věci, které pak později litují a které vedou k destrukci.

Když se to stane, tak se toto energetické centrum točí proti směru hodinových ručiček. Proti směru hodinových ručiček se otáčí tehdy, když se necháme zastrašit. Když k tomu dojde, mohou z nás energetičtí upíři odčerpávat pránu-energii. Systém se nám snaží vsugerovat, že jsme neschopní, méněcenní nebo hloupí. Toto centrum si blokujeme, když předstíráme nedostupnost a hranou nesmělost.

Pokud se o něco takového někdo pokusí, prosím zůstaň v klidu, v lásce, v rovnováze a v důvěře. Vše je dočasné! Změny pozitivně využiješ, když zůstaneš v rovnováze a budeš otevřený novým možnostem. Představ si, jak se tento energetický vír točí ve směru hodinových ručiček. Tak se bude toto energetické centrum také točit ve směru hodinových ručiček.

Díky chybám se učíme. Dítě musí 200000-krát padnout, dokud se naučí chodit. Investuj do znalostí a dále se vzdělávej!
Mediotation Angels

Image © pmalenky

Investice do svých vlastních znalostí je tou nejlepší investicí. Důvěřuj si! Prostřednictvím znalostí se víra člověka přetváří na jistotu. Zůstaň v důvěře, v lásce a vděčnosti. V tomto centru můžete získat informace o tom, jak bude vypadat možná budoucnost a co musíme udělat na to, abychom dosáhli požadované výsledky, a správně jsme využili příležitosti v budoucnosti.

Představ si žlutý pentagram, jak se objevuje před tebou a ve svém nitru si řekni: Archanděl Michael volám tě a děkuji ti za tvou energii a ochranu.

Medituj přibližně 2 minuty.


Nádech: Voda-prána-energie proudí přes naše ruce do těla a hromadí se ve spodní části břicha. Výdech: Energie stoupá přes páteř do sluneční pleteně.

Představ si, jak ve sluneční pleteni roste bílý lotosový květ. Vyživuj tento květ energií lásky. Představuj si, jak lotosový květ roste stále dál a svými lotosovými lístky obaluje celé tvé tělo. Vyživuj tento květ energií lásky i v každodenním životě. Lotosový květ, jakož i archandělé, Tě budou chránit celý den i noc.

Pomalu prohluboval svůj dech. Když řeknu "tři", budeš opět zcela probuzen a plný síly a klidu pro nadcházející životní výzvy.

1. Zhluboka se nadechni nosem a vydechni ústy.
2. Vrať se svojí pozorností zpět ke svému tělu.
3. Zhluboka se nadechni nosem a vydechni ústy. Otevři oči a užívej si přítomný okamžik.

Konec meditace


Více informací o štyřech bytostech najdete ve knize Allatra.

Našli jste partnera svých snů, ale nevíte, jak se s ním dát dohromady? Dohodněte si u nás nezávaznou konzultaci!

Máte udělat nějaké důležité rozhodnutí nebo nevíte, co byste měli v současné situaci udělat? Využijte naše dlouholeté zkušenosti! Pomůžeme Vám!


Přeloženo ze slovenského originálu: Meditácia