4 andělé

Ochranná meditace

4 andělé

Pokud jsme ve vnitřní rovnováze v lásce a důvěře, negativní síly nám nemohou ublížit. Systém (matrix) to ví, a proto se nás bude snažit podrobit různým negativním myšlenkovým proudům, jako je strach, egoismus, chamtivost a pochybnosti. Je důležité pochopit, jak negativní síly fungují a jak se před nimi chránit, a v tom nám samozřejmě pomáhají i andělé.

Nejprve sleduj, jak tvé tělo dýchá: lehce a bez námahy. Při nádechu si představuj, jak do tebe proudí světlo a energie. Při výdechu, jak z tebe odchází všechno špatné a veškeré negativní vibrace. S nádechem do sebe vdechuješ božskou lásku. Strach a napětí jednoduše vydechuješ ven. Vždy, když tě vyruší nějaké myšlenky, vrať se svou pozorností opět k svému dechu. S každým slovem, které řeknu, se ponoříš hlouběji a hlouběji do svého podvědomí. Ty jsi láska, vděčnost a důvěra.

Nyní si představ, že se nadechuješ, nejen nosem, ale i rukama. Představ si, jak s každým nádechem proudí energie skrze čakry rukou, které se nacházejí ve středu každé dlaně, do tvého těla jako voda. Tato pránická energie proudí bez námahy s nádechem skrze tvé ruce až k ramenům.

S výdechem stéká dolů, do spodní části břicha, kde se levý a pravý proud spojují v centru hara. Tato energie prány se hromadí v dolní části břicha (2. čakře), asi 3 prsty pod pupkem. Po naplnění spodní části břicha (2. čakry) energií, takto pomalu stoupá přes páteř do středu mozku. Na začátku to bude jen představa, ale již brzy začneš tuto živou energii skutečně cítit.

Tímto způsobem plynuje dýcháme před prací s každou bytostí. To znamená, že dýcháním vždy nejprve naplníme svou haru a poté se přesuneme do středu mozku a odtud pracujeme s každou bytostí individuálně. Po práci se vracíme k dýchání. Velmi, velmi dobře.

Toto vdechovaní energie trva asi 3 minuty.


Nyní si představuj, jak energie ze středu tvé hlavy proudí bodem nad pravým uchem na pravou stranu ve formě energetické koule. Zde, asi půl metru od těla, se nahází naše ohnivá bytost, která byla v různých duchovních a šamanských tradicích zobrazena jako tygr, leopard nebo býk. Je to hřejivý energetický vír. Vnitřní hlas ohně se automaticky ptá: "Zvýší daná věc nebo člověk mé postavení, pomůže mi dosáhnout mých cílů?"

Přirozenou emocí ohně je "hněv". Sama o sobě je tato emoce přirozená a pozitivní, protože nám pomáhá vědět říci i "ne" a jít svou vlastní cestou. Hněv lze využít jako impuls k tomu, abychom konsekventní věci vyřešili, vydali jsme se novou cestou, opustili jsme svou komfortní zónu a odvážili se dále rozvíjet.

Představ si, že se toto centrum točí proti směru hodinových ručiček. Toto centrum se otáčí proti směru hodinových ručiček, pokud reagujeme agresivně, jsme naštvaní nebo se necháme kvůli agresi ovládat strachem. Když k tomu dojde, mohou z nás energetičtí upíři vysávat energii – pránu. Systém se nám snaží naznačit, že musíme bojovat proti sobě.

Pokud se něco takového stane, prosím, zůstaň v klidu, v lásce a důvěře. Bůh má řešení na každou situaci. Pokud právě teď nevidíme řešení, znamená to jen, že naše ego-vědomí nevidí řešení, ale neznamená to, že žádné řešení neexistuje! Zůstaň pokorný a směřuj svou pozornost k energetickému středu ohně a představ si, jak se tento energetický vír otáčí pomaleji, dokud se nakonec úplně nezastaví. Všichni jsme jedno! Všeho je dostatek
Představ si na pravé straně červený pentagram a ve svém nitru si řekni: "Archanděli Rafaeli, volám tě a děkuji ti za tvou energii a ochranu.

Medituj přibližně 6 minut.
Vdechování energie cca 3 minuty.

Andělská meditace

Image © pmalenky I sstresnakova


Nyní si představte, že energie proudí z centra hlavy, skrze bod nad levým uchem do energetického centra levé bytosti ve tvaru koule. Na tomto místě se nachází přibližně půl metru od vašeho těla naše zemská bytost, která byla v různých duchovních tradicích zobrazena jako drak, had nebo vlk. Je to chladivý energetický vír.

Vnitřní hlas země se automaticky ptá: "Dá mi člověk nebo věc jistotu, anebo u mě spustí stres a strach? Je to bezpečné a spolehlivé?"

Primární emoce země je "strach", což je do jisté míry v pořádku. Strach nás učí abychom byli opatrní, pozorní, a věci si promysleli. Je to náš vnitřní hlas, kterému jde o stabilitu, spolehlivost a věrnost. Ale to je možné nalézt pouze v Bohu. Všechno materiální je pomíjivé.

Pokud usměrňujeme strach nesprávně, tak přechází do "paniky". A to je negativní emoce, kvůli které lidé dělají věci, kterých později litují a které vedou k destrukci.

Dalšími emocemi této bytosti může být arogance, sobectví, stejně jako flirtování a zvýšené libido.

Představ si, že se toto centrum točí proti směru hodinových ručiček. Toto centrum se otáčí proti směru hodinových ručiček, když se za účelem hledání chyb u jiných lidí dostaneme do nejistoty, beznaděje a zoufalství, když je naše ego aktivní a když se povyšujeme nad ostatními. Pokud k tomu dojde, mohou energetičtí upíři, vysávat naší energii-pránu. Systém se nám snaží vsugerovat, že zde není dost a že musíme sami se sebou nemilosrdně soutěžit a měli bychom jednat bez ohledu na ostatní.

Pokud se něco takového stane, zůstaň prosím v klidu, lásce, v rovnováze a důvěře. Je zde dostatek všeho pro každého. Jsme věčné duše. Jsme nesmrtelné božské bytosti, světlo a moudrost.

Zůstaň pokorný a směřuj svou pozornost k levému energetickému středu a představ si, jak se tento energetický vír otáčí stále pomaleji, dokud se nakonec úplně nezastaví a nepocítí neutrální polohu všech čtyř bytostí současně. Pomalu ještě doznívají zbývající emoce a pocit chladu.

Materie pramení z ducha a duše! Materie je tu pro náš duchovní rozvoj a nemá v sobě žádný život ani radost.

Představ si zelený pentagram na levé straně a ve svém nitru si řekni: "Archanděli Urieli, volám tě a děkuji ti za tvou energii a ochranu.

Medituj přibližně 6 minut.
Vdechování energie cca 3 minuty


Nyní si představ, že energie proudí z centra hlavy, skrze týl (zadní část hlavy) za záda. Zde, se asi půl metru od vašeho těla, nachází naše vodní bytost, která byla zobrazována v různých šamanských a duchovních tradicích jako delfín, želva nebo slon. Tento vnitřní hlas vody se automaticky ptá: "Postará se o mě osoba nebo věc? Můžu tomuto člověku věřit, nebo mě opustí/nechá samotného, když ho budu potřebovat?" Říkáme ji také informační bytost, je jako černá skříňka, která je spojena s minulostí, a to včetně našich minulých životů.

Hlavními emocemi vody jsou "smutek a bolest". Jsou to přirozené emoce. Žal nám pomáhá rozloučit se s věcmi nebo lidmi. Pokud si dovolíme rozloučení, žal rychle pomine.
Pokud se smutek, zármutek nebo bolest špatně ventilují, tak přecházejí do "deprese" anebo "beznaděje". A to je negativní emoce, kvůli které lidé dělají věci, kterých později litují a které vedou k destrukci.

Zde je důležité, že se centrum vodního bytosti může otáčet různými směry: jak na pravou stranu (ve směru hodinových ručiček), tak i na levou stranu (proti směru hodinových ručiček). Záleží to na pocitech, které k nám přicházejí (vynořují se nám v paměti anebo dominují tomuto okamžiku).

Když se energetické centrum zadní bytosti ve tvaru energetické koule začne točit ve směru hodinových ručiček, obvykle se zaktivuje zkušenost s emocionálními vzněty a pozitivními pocity, které vás nasměrují úplně jiným směrem.
4 angels meditation

Image © pmalenky

Je velmi důležité vědět, že když se toto centrum začne otáčet proti směru hodinových ručiček, často souvisí s tělem, bolestí a aktivuje ji. To může souviset s událostmi pocházejících z minulých životů, ale i ze života současného. Dále se toto centrum otáčí proti směru hodinových ručiček, když se cítíme provinile kvůli výčitkám jiných lidí. Pokud k tomu dojde, energetičtí upíři z nás mohou vysávat energii-pránu. Systém se nám snaží vsugerovat, že jsme oběti. Že ostatním na nás nezáleží. Nachází se zde i naše
centrum bolesti, které může být aktivováno křivdou, nespravedlností, psychickou nebo fyzickou bolestí.

Jsme věčné duše, které přechází z jednoho života do druhého. Jsme nesmrtelné božské bytosti, světlo a moudrost. Jsme neustále se všemi propojeni. Zůstaň v důvěře a směřuj svoji pozornost do zadního energetického centra. Představ si, že se točí ve směru hodinových ručiček. Obsahuje všechny naše vzpomínky. Nejen z tohohle, ale i z našich minulých životů. Abychom byli schopni tyto vzpomínky správně zpracovat, je důležité odpustit sobě i ostatním, aby se neaktivovalo centrum bolesti. Nikdy nejsme sami! Přej si všechno, nic už nepotřebuješ!

Představ si modrý pentagram na zadní straně a ve svém nitru si řekni: Archanděl Gabriel volám tě a děkuji ti za tvou energii a ochranu.

Medituj přibližně 6 minut.
Vdechování energie cca 3 minuty


Nyní si představ, jak energie ze středu hlavy, proudí skrze tvoje čelo dopředu. Zde, se přibližně půl metru od tvého těla nachází naše vzdušná bytost, která byla v různých duchovních a šamanských tradicích zobrazována jako jednorožec, sokol nebo fénix.

Tento vnitřní hlas vzduchu se automaticky ptá: "Přinese mi daná věc či osoba nové poznatky, vědomosti, anebo to bude nuda? Přinese mi to něco nového?"

Přirozenou emocí vzduchu je "závist". Tato emoce je sama o sobě přirozená, protože nám pomáhá odvážit se a začít s věcmi, které již zvládli i jiní. Je to hlas, který nám říká: "Když to dokázal on/ona, tak to dokážeš i ty!". Z tohoto důvodu můžeme závist využít jako impuls k vyřešení věcí, abychom opustili naši komfortní zónu a odvážili se dále rozvíjet.

Pokud závist není usměrňována správně, přechází do "žárlivosti". A to je negativní emoce, kvůli které lidé dělají věci, kterých později litují a které vedou k destrukci.
Toto centrum nefunguje správně, když se necháme zastrašovat. Pokud k tomu dojde , energetičtí upíři z nás mohou vysávat energii-pránu. Systém se nám snaží vsugerovat, že jsme neschopní, méněcenní nebo hloupí. Toto centrum si my, anebo ostatní blokujeme, když předstíráme, nedostupnost a hranou nesmělost.

Pokud se něco takového stane, zůstaň prosím v klidu, v lásce, v rovnováze a důvěře.
Vše je dočasné! Změny pozitivně využiješ, když zůstaneš v rovnováze a budeš otevřený novým možnostem. Představ si, jak se tento energetický vír točí ve směru hodinových ručiček.

Díky chybám se učíme. Dítě musí spadnout 200 000krát, než se naučí chodit. Investuj do vědomostí a dale se vdělávej! Důvěřuj si! Prostřednictvím vědomostí a zkušeností se víra člověka mění v poznání.

Představ si žlutý pentagram, který se před tebou objevuje a ve svém nitru si řekni "Archanděli Michaeli, volám tě a děkuji ti za tvou energii a ochranu.
Mediotation Angels

Image © pmalenky

Medituj přibližně 6 minut.


Nyní si představ, jak v tvé sluneční pleteni vyrůstá bilý lotostový květ. Vyživuj tento květ energií lásky. Představuj si, jak lotosový květ roste stále dál a svými lotosovými lístky obaluje celé tvé tělo. Vyživuj tento květ energií lásky i v každodenním životě. Lotosový květ, stejně tak i archandělé tě budou chránit.
Pomalu začni prohlubovat svůj dech. Až řeknu 3, budeš opět zcela probuzený , plný síly a pokoje pro nadcházející životní výzvy.

1. Nadechni se zhluboka nosem a vydechni ústy. 2.  Vrať se svojí pozorností zpět ke svému tělu. 3. Zhluboka se nadechni nosem a vydechni ústy. Otevři oči a užívej si přítomný okamžik.

Konec meditace

Konec meditace


Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.