Magie Penez, Milostna Magie & Kouzlo Zdravi

Kabalistický kříž Rituál

kabalisticky kriz

Kabalistický kříž není sám o sobě žádným velkým rituálem, ale je to něco, s čím začíná každý mág před jiným rituálem nebo cvičením. Intonuje se při něm tato věta: Atah Malkuth Ve-Geburah Ve-Gedulah Le-Olam Tato věta znamená: Ty jsi království i moc i sláva na věky věků, ať se tak stane.
Postup je následující. Postavte se tváří k východu nebo tváří ke svému oltáři. Dotkněte se svého čela a řekněte "Atah". Dotkněte se své hrudi a řekněte "Malkuth", pak se dotkněte svojí pravou rukou svého pravého ramene a řekněte "ve-Geburah", následně se dotkněte svou pravou rukou svého levého ramene a řekněte "ve-Gedulah", pak vytvořte svýma rukama kříž tak , aby byly překřížené na hrudi a řekněte "Le-Olam". Při Amen se mág ukloní před oltáře. Je to krátký úvodní rituál nebo modlitba, která slouží k tomu, abychom si uvědomili tuto Boží přítomnost a jeho moc. Všichni jsme součástí Všemohoucího Boha a tato modlitba by nás měla povzbudit, abychom tuto moc viděli iv sobě a kolem nás!

Čelo: Atah
(Ty jsi)
Hruď: Malkuth
(Království)
pravé rameno: Ve-Geburah
(I Moc)
levé rameno: Ve-Gedulah
(I Sláva)
Překřížené ruce: Le-Olam
(Na věky věků)
Spojené ruce (jako při modlení) nad hlavou: Amen (Ať se tak stane)
činnostech. PFoto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH