Magie Penez, Milostna Magie & Kouzlo Zdravi

Rituál na rozloučení se s mrtvým

Rozlúčkový rituál

Postup a zásady rituáluRituál na rozloučení se s mrtvým
Účel:
Postup a zásady rituálu zaměřeného na negativní projevy duší lidí, které se po smrti fyzického těla vracejí zpět mezi své blízké a nedokáží přejít do světla.

V případě, že důvodem negativního projevu je konkrétní vracející se duše (člověk), která po smrti nedokáže najít klid, můžeme použít následující rituální postup.

Postup rituálu:

1. Rituál se začne standardním způsobem vytvořením ochranného kruhu ze svíček a povoláním archandělů čtyř světových stran, duchovních mistrů a Boha Všemohoucího (Adonai) s prosbou o ochranu, sílu a podporu. Jak vytvoříte ochranný kruh najdete podrobně napsáno zde: Postup rituálu ochranné magie nebo pentagramového rituálu!
2. Na látku s pentagramem v kruhu položíme zapálenou bílou svíčku a fotografii mrtvého, který způsobuje vzniklou situaci.
3. Navážeme spojení s duší zemřelého a řekneme následující formulaci:
„Já (ten kdo provádí rituál, jméno) posílám tebe (jméno zemřelého) ke svatému světlu Boha Všemohoucího. Vrať se do svatosti a klidu a najdi tam svůj mír.“
4. sfouknout bílou svíčku.
5. Následně ukončíme rituál poděkováním za pomoc Bohu Všemohoucímu, duchovním mistrům a archandělům čtyř světových stran.
6. Stáhneme ochranný kruh mentálně proti směru hodinových ručiček a uhasime svíčky.

Tento postup opakujeme tři dny. V posledním, třetím rituálu po navázání spojení s duší zemřelého a odříkání formulace spálíme v plamenu bílé svíčky i fotografii zemřelého. Svíčku následně sfoukneme. Ukončíme rituál standardním postupem. Zabalíme bílou svíčku a popel z fotografie zemřelého do látky s pentagramem a zakopeme to jakmile je to možné na hřbitov, kde je tělo zemřelého pohřbeno. Pokud to situace dovoluje, je vhodné tento rituál provést opakovaně třikrát přímo na hřbitově, kde je tělo zemřelého pohřbeno. Je vhodné, aby ten, který je situací poznamenán, pozůstalý, realizoval v téže době stejný rituál sám, nebo byl přítomen při rituálu přímo s mágem.

V případě, že neznáme identitu duše, která se vrací zpět a způsobuje negativní projevy, tak nemáme ani fotografii zemřelého. V takovém případě použijeme stejný postup rituálu jako je popsán výše, jen s tím rozdílem, že duši identifikujeme s vlastním vědomím a pozorností. Stejně ji pomocí bílé svíčky během dodržení postupu rituálu zašleme k světlu svatosti, klidu a míru. Namísto fotografie použijeme bílý papír, na který nakreslíme kruh. Popel dáme do tekoucí vody. Bílou svíčku s pentagramem zakopeme někde na hřbitově.

Foto: © corlaffra - Fotolia.com I pmalenky