Rituály, techniky a návody!

Nejde o to, co se stane, ale o to, jak na to budeme reagovat!

Svobodná volba

Tento příběh vypráví o tom, že nejde o to, co se nám stalo, ale o to, jak to vnímáme.
Příběh je o jednom vědci z Ameriky, který se zaměřoval na speciální případy vražd a při jednom případě se znovu snažil porozumět tomu, proč se z tohoto člověka stal vrah. Proto si tento vědec pak povídal s vězněm, který spáchal několik vražd. Vězeň mu vyprávěl o jeho dětství, o tom, že jeho máma brzo zemřela. Otec byl téměř stále opilý a vždy ho jen bil.
Vědci vyprávěl ještě i to, že proto začal brát drogy a že s takovou minulostí se ani nemohl stát ničím jiným.

V tomto příběhu se vědec dozvěděl ještě i to, že vězeň má jednoho bratra. Vyhledal jeho bratra a setkal se s ním. Při tomto setkání zjistil, že tento bratr žije zcela normální život se svou rodinou a má vysokoškolské vzdělání.

Samozřejmě chtěl vědět, jak ten bratr mohl takto spadnout, když na druhé straně on dokáže žít takový hezký život. On mu také vyprávěl o své minulosti a brzké smrti jeho matky, otcově alkoholismu a o tom, jak často byl venku. Avšak chtěl se stát někým lepším, než kým byl jeho otec, a pracoval na svém vzdělání. Řekl vědci: „"S takovou minulostí jsem se nemohl stát ani ničím jiným …"

Dva lidé se stejnou minulostí, kteří ale mají úplně protichůdnou budoucnost. Nejde tedy o to, co jste zažili, ale o to, jak to zvládnete a zpracujete. Při zpracování těchto zážitků nám pomůže i meditace.

Většinou nemůžeme ovlivnit to, co se kolem nás děje. Ale můžeme se sami rozhodnout, jak na to budeme reagovat a agovat!

Pavol Malenký, Marion Daghan-Malenky, Daghan-Malenky GmbH Foto © istockphoto.com / pmalenky / Fertnig