Rituály, techniky a návody!

Dva mniši


V buddhismu platí: Nedívej se na ženu. Pokud se na ni musíš podívat, neříkej s ní. Pokud s ní potřebuješ mluvit, nedotýkej se jí.

2 mniši spěchali do kláštera. Na břehu řeky zjistili, že povodeň odplavila most. Určili, kde by mohli řeku překročit. Bylo to ale nebezpečné. Stála tam i jedna žena, která se bála projít přes řeku. Starší mnich se na ni ani nepodíval a překročil řeku. Mladší se s touto ženou chvilku vyprávěl, vzal ji do náruče a pomohl jí projít přes řeku ... mniši pak pokračovali dál bez slov. Krátce před klášterem ten starší najednou řekl: "Ale je ti jasné, že si nejednal správně? Nesmíš se se ženou mluvit a ani se jí dotýkat! Stal ses tím nečistý! " Mladší se na něj tázavě podíval a řekl: " Zanechal jsem ženu na břehu ... Ty ji stále neseš? "

Kdo hřeší z lásky, ten nehřeší. Nejde o to, co děláte, ale proč to děláte. Ze strachu nebo z lásky? Meditace je sebereflexe v každé situaci. Neznamená následovat pevné, zažité vzorce!

© Pavol Malenka I Marion Daghan-Malenkov I Daghan-Malenkov GmbH I Zkušenosti