Bílá magie

Setkat se s vlastním stínem a poznat sám sebe.


Co je skutečně bílá magie? Jaký je rozdíl mezi bílou a černou magií? Jak funguje Voodoo? Existuje Bůh? Existují duchové a démoni? Které náboženství je správné nebo nesprávné? Co následuje po smrti?


S takovými a podobnými otázkami se budeme zabývat na této webové stránce. Budeme zde prezentovat náš pohled na věci a v komentářích nám můžete vyjádřit své názory. Nebudeme se snažit vnutit vám náš pohled na věc, ani vás přemlouvat.


Abychom mohli bílou magii efektivně vykonávat, musí být nejprve naše vlastní schopnost soustředit svou pozornost natolik rozvinutá, aby naše vědomí mohlo vstoupit do stavu transu. Toto je možné dosáhnout v několika fázích: naprostou nehybností těla, regulací dýchání, zastavením duševní činnosti, koncentrací na nějaké zvuky, koncentrací na nějaký předmět, koncentrací na duchovní obrázek a meditací.


Bílá magie směřuje spíše k dosažení poznání a k všeobecnému pocitu důvěry ve vesmíru. Techniky černé magie jsou více o získání moci a odrážejí základní přesvědčení mága v moc sebe samého. Výsledky s největší pravděpodobností nejsou odlišné, protože tyto cesty se setkají v nějakém bodě, který ale není možné popsat.


V souvislosti s bílou magií jde o etické hodnoty, ideály a energii. Ale každé světlo vrhá i stín.


Bílá magie znamená také tvrdou práci na sobě samém! Když chci změnit vnější okolnosti, musím změnit i sám sebe.


Nejdůležitější magická práce, která se provádí, má dva aspekty. Za prvé, je to experimentální studie skutečných technik, na rozdíl od obyčejné symboliky magie a bílé magie. Metody magie tvoří celé čtyři příběhy a ve všech kulturách jsou značně jednotvárné. Je na čase, abychom je podpořili a přinesli je k úředníkům. Zadruhé, důležité je vytvořit něco, co by se dalo nazvat" duchovní magie nebo bílá magie".

Bílá magie
Magie musí mít svou vlastní chuť, své vlastní názory a vlastní filozofii. Vždy převládala tendence podle níž se magie považovala za starověké umění. Všechny šamanské systémy samy udržují to, že část této energie a poznání by měla vycházet z původních tradic. Dokonce i astrofyzika a biologie podporují mýtický pohled na svět.


Bílá magie však nenabízí pouze ochranu. Různé podoby milostné magie patří také k bílé magii, jakož i kouzlo rozchodu partnerů, když se láska vytrácí. Léčebné rituály jsou také kouzly bílé magie, tak jako zmíněné kouzlo spojené s ochranou, které zaručuje, že se nepřítel začne smažit ve své vlastní zlobě. S pomocí bílé magie se dají také zmírnit starosti a strach a to tím, že se síly zviditelní a tím se změní pohled na přítomnost. Více...

V případě zájmu o absolvování nezávazného telefonického rozhovoru nebo o kontaktování e-mailem klikněte ZDE.

Bílá magie: Obecné informace a rady

  • Odpovědný mág nebo čarodějka, kteří se chtějí zabývat výlučně bílým uměním, si musí zas a znovu klást otázku, jaké důsledky má jejich práce. Protože nejen bílá magie, ale i dobré a správné jednání závisí na tom, jaké hodnoty jsou definovány ve společnosti.

  • Mágem se stává ten, přes jehož magická síla působí i bez kouzel. Pak vládnou kouzla všude tam, kde se mág nachází.

  • Bílá magie se především použije, aby se předešlo škodám a vytvořila se ochrana. Tuto obranyschopnost nelze popřít. Magií ovládáte síly, které ovlivňují váš okolní svět.

  • Hlavní zásada je taková, že bílá magie se zakládá na určitých poznatcích. Nejsou to poznatky o mnoha rituálech, ale poznatky vašeho srdce v oblasti magického prostoru. Je to poznání o původu vaší magie.

  • Předtím než začnete s nějakými kouzly, měli byste mít jasno v jejich možných následcích. Měli byste vědět, co děláte. To znamená, že byste měli mít za vaše kouzlo odpovědnost v každém čase. Teprve pak vám bude uznána svoboda dělat to, co dělat chcete. Tato svoboda je omezena především tím, že byste neměli vaší magií nikomu škodit. Více o magii ...
Bílá magie Semináre

Semináře

Nabízíme vám meditační semináře a stres management semináře pro manažery, vrcholové sportovce ale i pro jiné hledající lidi. Více...

Bílá magie Centrum

Centrum

Všichni jste zváni, abyste získali v našem chrámu hluboké duchovní zážitky. V prostorách našeho centra najdete rovnováhu, klid a nové podněty. Více ...

Bílá magie Tím

Náš tým

Pokoušíme se, stejně jako mnozí další na tomto světě, přinést boží světlo blíže k lidem. Pomáháme našim klientům, aby žili ve zdraví, rovnováze a radosti. Více ...


Bílá magie je neutrální nástroj. Magie sama o sobě není ani černá ani bílá. V rukou dobrých a inteligentních lidí pomáhá k většímu poznání, lásce a léčení. V rukách egocentrický lidí se stává nástrojem zmatku, utrpení a šíření bolesti. I nůž lze použít ke krájení chleba, a tak s ním udělat něco dobré. Nebo se z něj může stát také nástroj na zabíjení. Nože jako takové, nejsou dobré nebo špatné. Pouze v rukou lidí se ukáže, jaká je jejich "barva".


V konečném důsledku jsou to velmi osobní události a zážitky, které nás k tomuto úhlu pohledu přivedli. Chtěli bychom vám ho zprostředkovat, v naději, že vám to pomůže a najít odpovědi na vaše otázky nebo vám možná i ukázat nový pohled na věci. Jste srdečně vítáni účastnit se diskuse o bílé magii a Voodoo.

Mágova cesta je aktivní, bojová, sebevědomá, badatelská a cílevědomá.

Nikdy nemluv o sobě.
Tvé chování budiž přirozené.
Ovládej se.

Očekávej to, o co požádáš.
Poznej své pravé Já.
Tvoje víra budiž neotrěsitelná.

Varuj se zlozvyků.
Nikdy nezahálej.
Mysli pozitivně.
Žádej to, co potrebuješ.

Bílý mág je mistrem svého života. Být mistrem svého života znamená - být vnitřně nezávislý a neovlivnitelný vnějšími okolnostmi. To znamená, ale i nepřenášet své chyby, neúspěchy a nedostatky na ostatní.


Ale také mistr bílé magie dělá chyby. Rozdíl mezi ním a jeho společníky je pouze v tom, že on nechce své chyby přenášet na někoho jiného.


Když se vám něco ve vašem životě nelíbí, pak zanechte tuto situaci, naučte se tuto věc milovat nebo něco změňte. Vše ostatní je plýtvání energií! A bílý mág musí umět energii řídit a ovládat!


Bílá magie Informace. Rituály milostné magie.

Bílá magie začíná u vás samých. Teprve když sami víte jak používat své schopnosti, budete vědět nastolit kolem sebe potřebnou energii a uvést ji do pohybu. Až když začnete poznávat své silné a slabé stránky, až pak se budete vědět otevřít ostatním lidem a zkušenostem, a lépe jim porozumět. Bílá magie je poznání.


Bílá magie: Čarodějnice musí být otevřená. Musíte se zajímat o ostatní a jejich pohnutky. Tak se hodně naučíte o lidské duši. Nějaký problém se svým přítelem nemůžete vyřešit jen tím, že se budete soustředit pouze na své vlastní pocity. Takto byste bloudili stále v jednom kruhu! Teprve když se pokusíte porozumět tomu, co se ve vašem příteli odehrává, jak on vidí vás a vaši situaci, až potom budete o krok blíže ke skutečnému vyřešení tohoto problému. Bílá magie vám přitom pomůže!


Bílá magie Rituály. Spojování partnerů.

Bílá magie

Pravidla bílé magie


Bílá magie Rituální meč
Stacks Image 47
Znát sám sebe.
Stacks Image 73
Stále číst duchovní literaturu a svaté knihy.
Stacks Image 74
Meditovat.
Stacks Image 105
Uvědomovat si své dýchání a zdravě se stravovat.
Stacks Image 139
Trénovat své tělo.
Stacks Image 176
Oslavovat život.
Stacks Image 199
Být soustředěný.
Stacks Image 202
Vždy vědět, co řeknete a proč to řeknete.
Stacks Image 205
Neustále vyhledávat a navštěvovat duchovně založených lidí, mistrů a také svaté a mocné místa.
Stacks Image 208
Nikdy se nepřestávat učit.
Stacks Image 211
Žít v rovnováze.